Щодо Постанови Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.09.2015 року у кримінальній справі № 403/14755/12 (провадження 1/200/7/15)

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Діяльність органів прокуратури — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутня Постанова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23 вересня 2015 року, якою було закрито провадження у кримінальній справі № 403/14755/12 (провадження 1/200/7/15) за обвинуваченням Кулика Віталія Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Вiдповiдно до Реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у провадженні колишнього судді Чулініна Д.Г. перебувала кримінальна справа № 403/14755/12 за обвинуваченням Кулика В.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. На підставі Указу Президента України № 50/2016 від 16 лютого 2016 року та виданим на підставі цього Указу Наказом в.о. голови Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, суддю Чулініна Д.Г. відраховано зі штату суду. Згідно з даними обліково-статистичної картки на справу № 403/14755/12, 23 вересня 2015 року справу суддею розглянуто із зазначенням в ОСК результату розгляду «закрито провадження». Судове рішення від 23 вересня 2015 року в матеріалах справи та в електронному вигляді в автоматизованій системі документообігу суду, відсутнє.

Прокурори Калугін і Шапошник приймали участь у слуханнях в зазначеній кримінальній справі, а отже відповідно до вимог Наказу № 18 від 01.04.2010 року «Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України» згадана Постанова суду від 23 вересня 2015 року у кримінальній справі № 403/14755/12 (провадження 1/200/7/15) та інші процесуальні документи мають зберігатись в органах прокуратури України.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копію Постанови Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.09.2015 року про звільнення від кримінальної відповідальності Кулика В.О. у зв’язку із зміною обстановки, так інші процесуальні документи мають зберігатись в органах прокуратури України відповідно до вимог Наказу № 18 від 01.04.2010 року «Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України».

(2) В разі якщо копія Постанови Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.09.2015 року про звільнення від кримінальної відповідальності Кулика В.О. в органах прокуратури України відсутня, повідомити про причини такої відсутності та чи проводилась за даним фактом службова перевірка, які заходи реагування було вжито та чи працюють прокурори Калугін і Шапошник в органах прокуратури на даний час.

(3) Надати інформацію чи порушувалось кримінальне провадження за фактом втрати згаданого судового провадження у кримінальному провадженні, а в разі якщо порушувалось — надати інформацію про номер та дату порушення такого кримінального провадження, органи досудового розслідування та процесуального керівництва, результати розслідування на даний час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

, Foi+request-91949-7227f949.

--
,
Public mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

, Foi+request-91949-7227f949.

--
,
Centr-dn mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

, Foi+request-91949-7227f949.

--
,
Public mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]