Щодо Постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1284

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України — є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

21 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1284 «Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетною програмою 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками».

Інформація про виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України — є предметом широкої суспільної дискусії та стало темою численних публікацій в засобах масової інформації, з огляду захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників системно важливих банків, що викликало нагальну потребу звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копії супровідного листа, пояснювальної записки, довідки про погодження проекту акта, експертного висновку Секретаріату Кабінету Міністрів, висновків та довідок щодо відповідності acquis communautaire і відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Міністерства юстиції України, інших матеріалів погодження, які додавались до проекту акту при прийнятті Постанови Кабінету Міністрів України № 1284 від 21 грудня 2020 року «Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетною програмою 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками».

(2) Надати скан-копії протоколів засідання Кабінету Міністрів з питання щодо прийняття Постанови Кабінету Міністрів України № 1284 від 21 грудня 2020 року «Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетною програмою 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками».

(3) Надати скан-копію Рішення Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів від 26 липня 2018 року у справі № АRB/14/19 за позовом Компанії «Сіті-Стейт Н.В.», товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Практика», товариства з обмеженою відповідальністю «Кристалл-Інвест», товариства з обмеженою відповідальністю «Продіз» до держави Україна, яке стало підставою для прийняття Постанови Кабінету Міністрів України № 1284 від 21 грудня 2020 року «Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетною програмою 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» та витрачання бюджетних коштів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

3 Attachments

³ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

!

 

.

.

 

,

 

̳

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Yuliia Dikhtiievska,

1 Attachment

 

 

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Thursday, August 10, 2023 6:02 PM
To: '[FOI #115592 email]'
Subject: Відповідь на ЗПІ

 

Шановний пане Володимире!

 

У вкладенні до цього листа направляємо Вам відповідь на запит на
отримання публічної інформації.

У зв’язку з обмеженими технічними можливостями сервера електронної пошти
додаток до відповіді буде надіслано окремими електронними листами двома
частинами.

 

З повагою,

 

Департамент міжнародних спорів

Міністерство юстиції України

 

 

Yuliia Dikhtiievska,

1 Attachment

 

 

 

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Thursday, August 10, 2023 6:02 PM
To: '[FOI #115592 email]'
Subject: Відповідь на ЗПІ

 

Шановний пане Володимире!

 

У вкладенні до цього листа направляємо Вам відповідь на запит на
отримання публічної інформації.

У зв’язку з обмеженими технічними можливостями сервера електронної
пошти додаток до відповіді буде надіслано окремими електронними
листами двома частинами.

 

З повагою,

 

Департамент міжнародних спорів

Міністерство юстиції України

 

 

 

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую! Все отримав.

З повагою,

Володимир БОГАТИР