Щодо права отримання витягу про реєстрацію персони

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Тетяна Годунова, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Тетяна Годунова

Доброго дня!
Посадовій особі представницького органу місцевого самоврядування ,що займає посаду в органах місцевого самоврядування найвищої категорії .
Волевиявлення запит на публічну інформацію 21082023
Автор листа Народ, Жінка названа за народженням ім'ям :Тетяна: ім'ям по батьку :Ігорівна з ім'ям по Роду чоловіка : Годунова власниця, вигодонабувачка своїх імен :Тетяна :Ігорівна :Годунова Людина в правовому статусі Людина, Проголошуючи та Утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Мені Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою, а також беручи до уваги писані для вас статті: 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, якими держава утверджує право Людини отримати публічну інформацію від розпорядників інформації.
Проявляю свою волю щодо одержання інформації.
Беручи до уваги ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Беручи до уваги ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Беручи до уваги Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.
У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
Беручи до уваги Статут Організації Обєднаних Націй і Статут Міжнародного Суду (документ 995_010) Статья 8
Организация Объединенных Наций не устанавливает никаких
ограничений в отношении прав мужчин и женщин участвовать в любом
качестве и на равных условиях в ее главных и вспомогательных органах.
Беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини, Людина в правовому статусі Людина в відносинах з державою, фізичними особами, юридичними особами виступає в ролі Основного Кредитора.
Беручи до уваги частину другу cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.
Людина в правовому статусі Людина є cуб'єктом міжнародного публічного права.
Враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобов’язальною стороною, Проявляю та Утверджую Свою Волю як Жінка через правовий статус Людина щодо отримання наступної інформацію під Вашу особисту відповідальність:
1).Хто і коли призначений на посаду Адміністратор ЦНАП міста Чернівці .
2)Яким законом чи розпорядчим актом затверджена форма витягу з реєстру територіальної громади Чернівецької міської ради про склад осіб, місце проживання яких зареєстовано у певному житловому приміщені/будинку.
3) Хто має право підпису витягу з реєстру територіальної громади Чернівецької міської ради про склад осіб, місце проживання яких зареєстовано у певному житловому приміщені/будинку, та на підставі якого розпорядчого акту.
3) На підставі яких статтей законів та або розпорядчих актів юридична особа приватного права з кодом ЄДРПОУ
34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП "Чернівцітеплокомуненерго" , має право доступу до отримання витягу з реєстру територіальної громади Чернівецької міської ради про склад осіб, місце проживання яких зареєстовано у певному житловому приміщені/будинку який містить конфіденційну інформацію щодо особи/персони.
Автор очікує відповідь від виключно посадових осіб які дотримується принципу верховенства права, утверджують своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосуб᾿єктності та беруть на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед жінкою з ім'ям :Тетяна з повними правами людини, за порушення права людини, даючи відповідь на дане Волевиявлення.
Підпис відповіді особами рангом нижче рівносильний підпису Клічука Романа Васильовича.
Виходячи з вищевикладеного Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до : Тетяни :Ігорівни з Роду Годунових всі презумції та фікції;
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людина
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - Жінці ,людині з правами: Тетяні :Ігорівні з роду Годунових .
Відповідь згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати Мені компетентна посадова особа, розпорядник інформації,який несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів.

Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.
Автор:Тетяна :Ігорівна з Роду Годунових

Відділ звернень,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Тест-Драйв французького бренду:​ PEUGEOT LANDTREK
http://h.holder.com.ua/c?tz&z1585&am...

Тетяна Годунова

Доброго дня!

Жінка з ім'ям Тетяна з повними правами за народженням,з єдиним і незмінним громадянством за народженням. Автор Волевиявлення запитe на публічну інформацію 21082023 вашу відповідь прийняв виключно для умовного ознайомлення і надання правової оцінки.
Автор не акцептує відповідь в частині звернення. Тому вважається що відповідь не адресована саме автору, чим порушуються права людини особами, які поклали підпис під відповіддю і зазначили своє Ім'я та по-батькові з одного боку з порушенням правил українського правопису параграфу 49 і з другого боку з його дотриманням, що виключає одне одного. Відповідь адресовано незрозумилому для автора адресата. Від імені зазначенного у відповіді адресата автор до вас не звертався.
На підставі того, що сама відповідь надана частково, без повного розкриття інформації, автор уточнює запитання, а саме:
1) Надати копію паперового оригіналу розпорядження чернівецького голови від 21.05.2023 року 266-р, та перелік комунальних підприємств яким визначено дозвіл.

Автор очікує відповідь від виключно посадової особи, яка дотримується принципу верховенства права, утверджує своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосубєктності та бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед жінкою з ім'ям : Зінаїда з повними правами людини за порушення права людини, відповідаючи на дане Волевиявлення. Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Автор :Тетяна :Ігорівна з роду Годунових

Відділ звернень,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Українське телебачення у Європі відтепер безкоштовне​
http://h.holder.com.ua/c?tz&z1585&am...

Тетяна Годунова

Доброго дня!

Жінка з ім'ям Тетяна з повними правами за народженням,з єдиним і незмінним громадянством за народженням, Автор Волевиявлення запиту на публічну інформацію 21082023 та уточнюючих запитань до нього вашу відповідь прийняв виключно для умовного ознайомлення і надання правової оцінки.
Автор не акцептує відповідь в частині звернення. Тому вважається що відповідь не адресована саме автору, чим порушуються права людини особами, які поклали підпис під відповіддю і зазначили своє Ім'я та по-батькові з одного боку з порушенням правил українського правопису параграфу 49 і з другого боку з його дотриманням, що виключає одне одного. Відповідь адресовано незрозумілому для автора адресату. Від імені зазначенного у відповіді адресата автор з уточнюючими запитаннями не звертався.
На підставі того, що сама відповідь надана частково, без повного розкриття інформації, автор уточнює запитання, а саме:
1) Надати копію паперового оригіналу розпорядчого документу, згідно якого саме уповноваженим представникам комунальних підприємств "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівціводоканал" надано доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади

Автор очікує відповідь від виключно посадової особи, яка дотримується принципу верховенства права, утверджує своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосубєктності та бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед жінкою з ім'ям : Зінаїда з повними правами людини за порушення права людини, відповідаючи на дане Волевиявлення. Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
Ненадання копії розпорядчого документу, який підтверджує що саме уповноваженим представникам комунальних підприємств "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівціводоканал" надано доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади буде означати для автора, що уповноваженим представникам зазначених підприємств цього доступу не надано.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Автор :Тетяна :Ігорівна з роду Годунових

Відділ звернень,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поспішай зареєструвати найкоротшу поштову адресу @i.ua
https://mail.i.ua/reg - і отримай 1Gb для зберігання листів

Тетяна Годунова

Доброго дня!

Жінка з ім'ям Тетяна, з повними правами за народженням,з єдиним і незмінним громадянством за народженням, Автор Волевиявлення запиту на публічну інформацію 21082023 та уточнюючих запитань до нього вашу відповідь прийняв виключно для умовного ознайомлення і надання правової оцінки.
Автор в черговий раз проявляє свою волю та не акцептує відповідь в частині звернення. Тому вважається що відповідь не адресована саме автору, чим порушуються права людини особами, які поклали підпис під відповідю і зазначили своє Ім'я та по-батькові з одного боку з порушенням правил українського правопису параграфу 49 і з другого боку з його дотриманням, що виключає одне одного. Відповідь адресовано незрозумілому для автора адресату. Від імені зазначенного у відповіді адресата автор з уточнюючими запитаннями не звертався.
Автор повідомляє, що уважно вивчивши надіслані вами відповіді з доданими до них документами, та надавши їм правову оцінку, зазначив, що на момент запиту щодо надання копії паперового оригіналу розпорядчого документу, згідно якого саме уповноваженим представникам комунальних підприємств "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівціводоканал" надано доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади, та виходячі з вашої відповіді, яка саме є відповідю не по суті заданного питання, розпорядчого чи будь-якого іншого документу, де зазначено, що саме уповноваженим представникам (працівникам)комунальних підприємств "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівціводоканал"на законній підставі надано доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади.
Тобто, автору з ваших відповідей та доданих до них копій документів, не вдалось встановити, що саме працівникам комунальних підприємств "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівціводоканал" надано доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади, тому у працівників (уповноважених працівників) комунальних підприємств саме "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівціводоканал" відсутні законні підстави щодо надання їм доступу до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.

З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Автор :Тетяна :Ігорівна з роду Годунових

Відділ звернень,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
iPhone 15 та iPhone 15 Pro доступні для передзамовлення за суперціною
http://h.holder.com.ua/c?tz&z1585&am...

Тетяна Годунова

Доброго дня!

Жінка з ім'ям Тетяна з повними правами за народженням,з єдиним і незмінним громадянством за народженням, Автор Волевиявлення запиту на публічну інформацію 21082023 та уточнюючих запитань до нього вашу відповідь прийняв виключно для умовного ознайомлення і надання правової оцінки.
Автор не акцептує відповідь в частині звернення. Тому вважається що відповідь не адресована саме автору, чим порушуються права людини особами, які поклали підпис під відповіддю і зазначили своє Ім'я та по-батькові з одного боку з порушенням правил українського правопису параграфу 49 і з другого боку з його дотриманням, що виключає одне одного. Відповідь адресовано незрозумілому для автора адресату. Від імені зазначенного у відповіді адресата автор з уточнюючими запитаннями не звертався.
На підставі того, що сама відповідь надана частково, без повного розкриття інформації, автор уточнює запитання, а саме:
1) Надати копію паперового оригіналу наказу директора департаменту щодо затвердження переліку працівників, яким надається доступ до відомостей Реєстру Чернівецької міської територіальної громади , згідно якого саме уповноваженим представникам комунальних підприємств "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівціводоканал" надано доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади

Автор очікує відповідь від виключно посадової особи, яка дотримується принципу верховенства права, утверджує своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосубєктності та бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед жінкою з ім'ям : Тетяна з повними правами людини за порушення права людини, відповідаючи на дане Волевиявлення. Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
Ненадання копії наказа директора департаменту щодо затвердження переліку працівників яким надається доступ до відомостей Реєстру, який підтверджує що саме уповноваженим представникам комунальних підприємств "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівціводоканал" надано доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади буде означати для автора, що уповноваженим представникам зазначених підприємств цього доступу не надано.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Автор :Тетяна :Ігорівна з роду Годунових

Відділ звернень,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Тест-Драйв Mazda CX-60: нова ера у світі кросоверів
http://h.holder.com.ua/c?tz&z1585&am...

Тетяна Годунова

Доброго дня!
Народ, Жінка названа за народженням ім'ям :Тетяна: ім'ям по батьку :Ігорівна з ім'ям по Роду чоловіка : Годунова власниця, вигодонабувачка своїх імен :Тетяна :Ігорівна :Годунова Людина в правовому статусі Людина, Автор Волевиявлення запиту на публічну інформацію 21082023 та уточнюючих запитань до нього вашу відповідь залишає повністю без акцепту.
Відповідь не адресована саме автору, чим порушуються права людини особами, які поклали підпис під відповіддю і зазначили своє Ім'я та по-батькові з одного боку з порушенням правил українського правопису параграфу 49 і з другого боку з його дотриманням, що виключає одне одного. Відповідь адресовано незрозумілому для автора адресату. Від імені зазначеного у відповіді адресата автор з уточнюючими запитаннями не звертався.
Беручи до уваги, що "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір." і що "Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.", Автор бачить в цьому лише право людини, а не особи і що саме людина наділена розумом і совістю.
Автор зазначає, що ненадання копії наказу від 11.05.2023 року (реєстраційний номер відсутній) як директора департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради щодо затвердження переліку працівників (а працівниками можуть бути прибиральники, охоронці, електрики), яким надається доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади згідно як розпорядження Чернівецького міського голови від 11.05.2023 року №266-р, означає для автора, що уповноваженим особам(згідно як розпорядження міського голови) /або працівникам (згідно як нібито наказу директора департаменту) зазначених як комунальних підприємств цього законного і тільки законного доступу не надано. Ви своїми конклюдентними діями погодились на відсутність законного доступу уповноважених осіб або працівників як МКП "Чернівцітеплокомуненерго" та як КП "Чернівціводоканал" до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади та на відсутність самого нібито наказу який цій доступ надає, та визиває сумніви в тому, що розпорядження і наказ, як зазначено у вашій відповіді датовані однією датою, а саме 11.05.2023 р.
Автор звертає вашу увагу щодо надання недостовірної інформації, а саме, згідно пункту 2 як розпорядження Чернівецького міського голови від 11.05.2023 року №266-р перелік працівників визначається письмовим повідомленням керівництва комунальних підприємств, а у вашій відповіді зазначено термін «листи-клопотання», що не є письмовим повідомленням.
Автор повідомляє, що беручі до уваги писаний для вас РЕГЛАМЕНТ Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з дотриманням принципів Верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності та захищеності персональних даних та беручи до уваги норми писаного для вас Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» обробка, використання і захист інформації у реєстрі територіальної громади здійснюється з дотримання вимог Конституції України, законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію» «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту інформації, а обробка інформації про особу (у тому числі персональних даних), що містяться в реєстрі територіальної громади), та обмін інформацією (даними) між органами реєстрації та органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюються з повідомленням особи про склад такої інформації (даних) та мету обробки відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
Таким чином, беручі до уваги писані для вас норми Конституції України та норми законів України «Про захист персональних даних» , «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та міждународні договори у сфері захисту інформації, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Чернівецький міський голова має право надати доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади третім особам, як юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та як КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або як КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458 лише на підставі Закону, в рамках Закону та у спосіб визначений Законом. Жодні повноваження, надані розпорядженням, інструкцією, положенням, наказом, не можуть бути вищими закону, а тим більше вищими ніж положення Основного Закону України. Розпорядження, накази та інструкції, що суперечать закону чи Основному Закону України являються нікчемними.

Автор проявляє свою Волю та забороняє як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович "
третім особам, а саме, уповноваженим особам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади.
Автор проявляє свою Волю та забороняє як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович"
третім особам, а саме, працівникам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади .
Автор проявляє свою Волю та забороняє як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович"
третім особам, а саме, працівникам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади.

Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає. Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору, умови якого Автору не відомі.
З миром, без злоби та упередження. З честю і гідністю. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.
Автор :Тетяна :Ігорівна з роду Годунових

Департамен ЖКГ,

1 Attachment

Тетяна Годунова

Доброго дня!

Автор, жінка з ім'ям Тетяна з повними і невідчужуваними правами Людини вашу відповідь прийняв виключно для умовного ознайомлення і надання правової оцінки через дане увідомлення.
Автор увідомляє, що Автор зробив попередньо Волевиявлення на заборону як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович "
третім особам, а саме, уповноваженим особам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади. через правовий статус Людина а не надсилав звернення до як Департаменту інфраструктури та благоустрою, який не уповноважений бути володільцем реєстру Чернівецької міської територіальної громади - тому ваша оферта, як відповідь, яка складена некомпетентною особою і містить ознаки введеня Автора в оману , не акцептована.
Вдруге Автор проявляє свою Волю та забороняє як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович"
третім особам, а саме, працівникам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади .
Автор проявляє свою Волю та забороняє як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович"
третім особам, а саме, працівникам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади.

Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає. Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору, умови якого Автору не відомі.
З миром, без злоби та упередження. З честю і гідністю. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.
Автор :Тетяна :Ігорівна з роду Годунових

Тетяна Годунова

Доброго дня!
Автор, жінка з ім'ям Тетяна з повними і невідчужуваними правами Людини вашу як відповідь безпідставно надану подруге як від неіснуючого адресата як Департамент ЖКГ, як зазначено на сайті і від адресата як Департамент інфраструктури та благоустрою,як зазначено велектронному листі формату pdf, прийняв виключно для умовного ознайомлення і надання правової оцінки через дане увідомлення.
Писаною для вас статею 19, абзац другий, Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод проголошена домовленність урядів держав-членів Ради Європи, до яких приєдналась Україна в 1995 році, щодо зобов’язання поважати права людини.
Автор подруге увідомляє, що Автор зробив попередньо Волевиявлення на заборону як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович "
третім особам, а саме, уповноваженим особам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади. через правовий статус Людина а не надсилав звернення до як Департаменту інфраструктури та благоустрою, який не уповноважений бути володільцем реєстру Чернівецької міської територіальної громади - тому ваша друга оферта, як відповідь, яка складена некомпетентною особою і містить ознаки введеня Автора в оману,що означає і включає позитивне твердження, що містить не відповідну насправді інформацію, що виходить від особи, впевненої в тому, що повідомлена їм інформація являється правдивою, автору не цікава, та не акцептована.
У автора з вами нема договора, дозвіл щодо звернення до автора не надавався. Умови, на яких волевиявлення потрапило не по призначенню, автору невідомі.
Автор вимагає :
1.негайно припинити порушувати права людини, автора повідомлення, волевиявлення
2. виконати ст.1Конвенції про захист прав людини,
3.виконати 8 статтю Конституції України –принцип верховенства права,
4.виконати статтю 9 Конституції України-в Україні визнається і діє верховенство права.
Виконуйте
Виконуйте
Виконуйте
В третій раз Автор проявляє свою Волю та забороняє як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович"
третім особам, а саме, працівникам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади .
Автор проявляє свою Волю та забороняє як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович"
третім особам, а саме, працівникам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади.
Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає. Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору, умови якого Автору не відомі.
З миром, без злоби та упередження. З честю і гідністю. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.
Автор :Тетяна :Ігорівна з роду Годунових

Тетяна Годунова

Доброго дня!
Автор, жінка з ім'ям Тетяна з повними і невідчужуваними правами Людини вашу як відповідь безпідставно надану подруге як від адресата який знаходиться в стані припинення, як Департамент ЖКГ, як зазначено на сайті і від адресата як Департамент інфраструктури та благоустрою,як зазначено велектронному листі формату pdf, прийняв виключно для умовного ознайомлення і надання правової оцінки через дане увідомлення.
Писаною для вас статею 19, абзац другий, Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод проголошена домовленність урядів держав-членів Ради Європи, до яких приєдналась Україна в 1995 році, щодо зобов’язання поважати права людини.
Автор подруге увідомляє, що Автор зробив попередньо Волевиявлення на заборону як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович "
третім особам, а саме, уповноваженим особам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади. через правовий статус Людина а не надсилав звернення до як Департаменту інфраструктури та благоустрою, який не уповноважений бути володільцем реєстру Чернівецької міської територіальної громади - тому ваша друга оферта, як відповідь, яка складена некомпетентною особою і містить ознаки введеня Автора в оману,що означає і включає позитивне твердження, що містить не відповідну насправді інформацію, що виходить від особи, впевненої в тому, що повідомлена їм інформація являється правдивою, автору не цікава, та не акцептована.
У автора з вами нема договора, дозвіл щодо звернення до автора не надавався. Умови, на яких волевиявлення потрапило не по призначенню, автору невідомі.
Автор вимагає :
1.негайно припинити порушувати права людини, автора повідомлення, волевиявлення
2. виконати ст.1Конвенції про захист прав людини,
3.виконати 8 статтю Конституції України –принцип верховенства права,
4.виконати статтю 9 Конституції України-в Україні визнається і діє верховенство права.
Виконуйте
Виконуйте
Виконуйте
В третій раз Автор проявляє свою Волю та забороняє як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович"
третім особам, а саме, працівникам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади .
В третій раз Автор проявляє свою Волю та забороняє як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович"
третім особам, а саме, працівникам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади.
В третій раз Автор проявляє свою Волю та забороняє як директору департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Падєйській Тетяні Дмитрівні передавати конфіденційну інформацію з реєстру Чернівецької міської територіальної громади утворену:
- на персональні дані персони відомої як "Годунова Тетяна Ігорівна"
- на персональні дані члена родини автора, а саме, персони відомої як "Годунов Іван Олександрович"
третім особам, а саме, працівникам юридичних осіб приватного права таких як MКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" та/або МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з кодом ЄДРПОУ 34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 та КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ та/або КП «Чернівціводоканал» з кодом Код ЄДРПОУ 03361780, яка має D-U-N-S®№:36-370-5458, яким писаними для них нормами закону не надано право на доступ до відомостей реєстру Чернівецької міської територіальної громади.
Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає. Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору, умови якого Автору не відомі.
З миром, без злоби та упередження. З честю і гідністю. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.
Автор :Тетяна :Ігорівна з роду Годунових