Щодо правоустановчих документів встановлення електролічильників

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня!
Волевиявлення, повідомлення, запит 20230620/1-4
На ваш номер електронного листа UB НКРЕКП 5992/09/7-23 від 07.06.2023.
Як посадовій особі на виконання зобов'язань Кострикін Олег та всім кого це стосується. Ваша відповідь прийнята виключно до умовного прийняття, і залишається без акцепта.
Направлений запит був здійснений народом ,жінкою з ім'ям: Зінаїда,що діє через правовий статус людина Зінаїда Іванівна Ротар з ціллю розширення правосвідомості та вирішення поточних задач,а також з ціллю метою уникнення шахрайства і введення в оману, продовжує комунікацію. І хоче подякувати за визнання правосуб'єктності жінки ,що діє через правовий статус людина з правами.
Беручи до уваги писані для вас закони, основу цивільного законодавства України становить Конституція України. Згідно норм Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод.
Беручи до уваги що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно,
письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.
Отже беручи до уваги вище написане всі державні службовці та посадові особи зобов'язані виконувати міжнародні договори. Проявляючи та утверджуючи свою волю Автор,що діє через правовий міжнародний та конституційний статус людина воліє отримати відповідь згідно поставлених питань. Для цього вам надається разовий дозвіл на обробку персональних даних персони утворених на родові імена Автора,без права передачі третім особам, з відповідними правилами захисту та обробки.
Тому беручи до уваги чинні міжнародні договори , обов'язок виконання яких взяла на себе Україна,а ви як працівники на її території маєте керуватись ними в здійсненні своїх службових обов'язків Автор воліє отримати відповідь:
1. Надайте належним чином оформлену паперову копію витягу з трудової книжки запису про складання присяги держслужбовця Олег КОСТРИКІН та/або Кострикін О. В.
2. Повторно вдруге ,яким розпорядчим документом зафіксовано поінформування та згода співвласників багатоквартирного будинку 79 по вулиці Героїв Майдану міста Чернівці на виконання вашої Постанови 2514 від 10.12.2021р. Тобто яким відповідним договором з балансоутримувачем та/або Чернівецькою міською радою затверджено виконання Інвестиційної програми і яким законним способом. Та чи НКРЕКП поінформоване та/або має рішення місцевої влади , НПА про самовільний без згоди власників, доступ до спільного майна співвласників багатоквартирних будинків.
Якщо вами не будуть надані докази та/або відсутня конструктивна відповідь то ,даний факт розцінюється Автором як нічим не підтверджені чутки чи чиїсь припущення та/або шахрайство, що немають доказів ,і питання застосування ваших норм до персони не може бути застосоване та не може утворювати юридичних наслідків належним способом через їх відсутність.
Виходячи з попередніх волевиявлень запитів Автор) категорично забороняє:
а) застосовувати до : Зінаїди Іванівни з роду Ротар: всі презумції та фікції та / або приєднувати до недієздатної фізособи відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА, Ротар Зінаїда Іванівна, Ротар З.І.і т.п але відповідь можна надати через конституційний правовий статус людина Зінаїда Іванівна Ротар.
Відповідь на дане Волевиявлення має надати виключно державний службовець, який давав присягу з метою захисту та утвердження прав людини із зверненням з використанням заявленого правового статусу людини.
Відповідь згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати компетентна посадова особа, розпорядник інформації,який несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів. У вашій відповіді Автор вимагає вказати вхідний номер централізованої реєстрації направленої вам кореспонденції згідно писаної для вас Інструкції 348 КМУ від 14.04.1997.
Автор нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту. Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.
Без акцепта P.D.S.C.

Автор : народ, жінка : Зінаїда

Зінаїда Іванівна Ротар

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1 Attachment

Це повідомлення згенеровано системою електронного документообігу.
Відповідь прохання надсилати в залежності від змісту повідомлення.