Щодо причин відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень Ухвали Печерського районного суду м. Києва про відвід слідчого Крупки Андрія Олександровича

Володимир БОГАТИР

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» – Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади, вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення та забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

* * *

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 1 березня 2018 року відведено старшого слідчого в особливо важливих справах Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Крупку А.О. від участі у кримінальному провадженні № 42017000000003538.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутня Ухвала Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/8551/18-к від 01.03.2018 з посиланням на те, що інформація заборонена для оприлюднення згідно з Законом України «Про доступ до судових рішень» (п. 4 ст. 7), що не відповідає дійсності. Розгляд відбувався відкрито, рішення суду було проголошено прилюдно і не вживались жодні заходи забезпечення захисту інформації з метою вчинення окремих процесуальних дій, що підтверджується наявністю в Єдиному державному реєстрі судових рішень текстів рішень апеляційної та касаційної інстанцій. Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 17 травня 2018 року відмовлено у відкритті провадження на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 1 березня 2018 року з тих підстав, що ця ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду 31 травня 2018 року відмовлено у відкритті касаційного провадження на ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 17 травня 2018 року.

Печерський районний суд м. Києва виконуючи функцію судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, відвів старшого слідчого в ОВС Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Крупку А.О. від участі у кримінальному провадженні від 07.11.2017 № 42017000000003538, оскільки вважаючи наявні у справі обставини такими, що викликають сумніви в його об’єктивності та неупередженості.

Печерським районним судом м. Києва було встановлено, що протягом досудового розслідування даного кримінального провадження старшим слідчим в ОВС Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Крупкою А.О. приймалися відповідні процесуальні рішення у вигляді постанов, які в подальшому були скасовані слідчими суддями. Старшим слідчим в ОВС Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Крупкою А.О. не було забезпечено неупереджене дослідження усіх обставин кримінального провадження.

Отже фактично відсутній текст Ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/8551/18-к від 01.03.2018 за наступними посиланнями:

1. Ухвала Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/8551/18-к від 01.03.2018
• Номер та дата рішення: судове рішення №72510604 від 01.03.2018 по справі 757/8551/18-к
• Дата публікації рішення: 02.03.2018
• Посилання на офіційний Державний реєстр судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7...

2. Ухвала Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/8551/18-к від 01.03.2018
• Номер та дата рішення: судове рішення №72638202 від 01.03.2018 по справі 757/8551/18-к
• Дата публікації рішення: 12.03.2018
• Посилання на офіційний Державний реєстр судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7...

Наявні обставини навмисного порушення доступу до судового рішення з метою забезпечення відкритості діяльності суду загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до судових рішень» не допускається вилучення судових рішень із Реєстру та внесення будь-яких змін до судових рішень, які внесені до Реєстру.

* * *

Факти вчиненням колишніми співробітниками Управління (раніше – Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України чисельних кримінальних правопорушень, що полягають у штучному створенні доказів обвинувачення, недопущення захисника, грубого порушення права на захист, вчиненням інших злочинів в сфері правосуддя, поєднаних з обвинуваченням невинних у вчиненні тяжких злочинів та невиконанні чисельних судових рішень є предметом розслідування, яке проводиться Державним бюро розслідувань, спричинили численні публікації в засобах масової інформації та мають про високий суспільний інтерес.

Відведений вказаною ухвалою слідчий Крупка Андрій Олександрович, є фігурантом кримінального провадження та продовжує працювати в правоохоронних органах та займає посаду слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань, а тому обмеження доступу до судового рішення є неприпустимими.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

1. Надати інформацію про причини обмеження доступу до Ухвали Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/8551/18-к від 01.03.2018.

2. Надати інформацію які заходи вжито для відновлення відкритого цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України до Ухвали Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/8551/18-к від 01.03.2018.

3. Надати скан-копії документів на підставі яких було обмежено доступ до Ухвали Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/8551/18-к від 01.03.2018.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

inbox, Державна судова адміністрація України

1 Attachment

inbox, Державна судова адміністрація України

1 Attachment

Olexa залишив коментар ()

Пошук в реєстрі судових рішень за текстом https://www.uacourt.openregister.info/Ho...