Щодо прийняття ЗАКОНУ УКРАЇНИ номер 417-VIII від 14.05.2015року

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку ,керівнику парламенту, уповноваженій особі на виконання зобов'язань.
Інформаційне волевиявлення запит 202201013-4від 13.10.2022р.
Доброго дня ,Руслане Стефанчук.
Автор листа наРод, людина з повними правами ,за народженням жінка,з власним ім'ям : Зінаїда Іванівна з роду Ротар з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,носій суверенітету,бенефіціар,розпорядник,агент персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА.
Автор акцептував статтю 6 Загальної декларації прав людини (документ 995_015 від 10.12.1948р.).
Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та міжнародні договори, які Україна зобов'язалась виконувати жінка з власним ім'ям : Зінаїда через правовий статус людина з повними правами,проголошуючи і утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану мені Всевишній Творцем та керуючись Своєю Владою та згідно писаних для вас статей законів хочу отримати наступну інформацію (згідно статтей 1,13,19,20 закону України "Про доступ до публічної інформації" які надають право звернутися і отримати публічну інформацію від її розпорядників ).
Беручи до уваги вашу відповідальність як посадової особи вирішувати питання законотворчості в межах Конституції і законів України, під вашу особисту відповідальність, реалізуючи права Людини та владу безпосередньо та враховуючи,що держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобов'язальною стороною Автор хоче отримати наступну інформацію:
1. Надайте належним чином оформлену копію прийнятого Верховною Радою ЗАКОНУ УКРАЇНИ про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку (документ 417-VIII від 14.05.2015 року) та введення його в дію, з підписом Президента України,закріпленої Державною печаткою України згідно писаного для вас закону про Велику Державну печатку України (документ 1230/96 від 19.12.1996. Копія повинна містити юридично значимі факти прийняття в належний спосіб, ЗАКОНУ УКРАЇНИ про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку,а не просто сам текст,який викладений в інформаційній базі сайту rada.gov.ua, де знаходяться тексти документів,та є лише інформативними.
Виходячи з попередніх волевиявлень запитів Автор) категорично забороняє:
а) застосовувати до : Зінаїди Іванівни з роду Ротар: всі презумпції та фікції;
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людини,
а) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - Жінці ,людині з правами: Зінаїді Іванівні з роду Ротар .
Відповідь згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати Мені компетентна посадова особа, розпорядник інформації,який несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів.
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.

..Автор :Зінаїда Іванівна з роду Ротар

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

2 Attachments