Щодо припинення юридичної особи

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня!
Волевиявлення запит на отримання публічної інформації 20231109.
Автор листа наРод, жінка людина з повними правами ,з власним ім'ям : Зінаїда Іванівна з роду Ротар: з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,.,розпорядник персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА відповідно до своєї правосвідомості з метою уникнення шахрайства і введення в оману,в особистій якості направляє це волевиявлення для одержання інформації відповідальній уповноваженій особі , що діє та виконує свої посадові обов'язки і головним завданням якого є захист та утвердження прав і свобод людини.
Згідно писаних для вас законів чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Беручи до уваги та опираючись на статті Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод документ 995_004 ратифікований ВР {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97} Стаття 1
Зобов'язання поважати права людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.. Автор акцептував статті з міжнародних документів про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
Згідно Статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір тощо.
Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та міжнародні договори, які Україна зобов'язалась виконувати жінка з власним ім'ям : Зінаїда через правовий статус людина з повними правами,проголошуючи і утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану мені Всевишній Творцем та керуючись Своєю Владою та згідно писаних для вас статей законів хочу отримати наступну інформацію (згідно писаних для вас статтей 1,13,19,20 закону України "Про доступ до публічної інформації" які надають право звернутися і отримати публічну інформацію від її розпорядників ), та враховуючи,що держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобов'язальною стороною Автор хоче отримати наступну інформацію:

1.Надати чи спростувати інформацію на протязі трьох робочих днів щодо ліквідації особи з кодом ЄДРПОУ 25082708 відповідно до інформації про дану особу https://youcontrol.com.ua/catalog/compan.. .належним чином завірену.
Юридична особа вважається ліквідованою від дня внесення відповідного запису про її ліквідацію (припинення в термінах ЦКУ) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Автор хоче отримати відповідь від виключно посадової особи, яка дотримується принципу верховенства права, утверджує своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосуб᾿єктності та бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед жінкою з ім'ям Зінаїда з повними правами людини за порушення прав людини, даючи відповідь на дане Волевиявлення.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником . Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без авалювання. Без індосаменту. Без права регресу. Дане Увідомлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та/або свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.
Право трактування змісту даного волевиявлення залишається виключно за Автором.
З Миром, без злоби та без упередження. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.
Мовчання народу не завжди означає згоду.
Без акцепту P.D.S.C.
Автор: Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]