Щодо проекту рішення "Про внесення змін до рішень Кремінської міської ради №29/13 від 31.12.2018 та 39/5 від 31.10.2018"

Олександр Андрєєв

Доброго дня!

Відповідно до ст. 10 чинної постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р. № 786(із змінами) "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу", https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/786... , дія якої поширюється на розрахунок орендної плати за комунальне майно,Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету;Пенсійному фонду України та його територіальним органам;Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим центрам зайнятості;державним та комунальним закладам охорони здоров’я;музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;національним художнім колективам та концертним організаціям, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;державним та комунальним телерадіоорганізаціям;редакціям державних і комунальних періодичних видань, періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, закладами освіти, трудовими і журналістськими колективами, підприємствам зв’язку, що їх розповсюджують; Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям; юридичним та фізичним особам для облаштування у закладах охорони здоров’я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб);асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.Також 1 гривню становить розмір річної орендної плати, що сплачується:Національним банком та уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів готівки Національного банку нерухомого майна, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління Державної судової адміністрації, інших державних органів або у комунальну власність;уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів готівки Національного банку нерухомого майна, що закріплене за Національним банком на праві господарського відання.Проектом рішення 46 сесії Кремінської міської ради сьомого скликання "Про внесення змін до рішень
Кремінської міської ради №29/13 від 31.12.2018 та 39/5 від 31.10.2018 “Про укладення договорів оренди” http://kremrada.gov.ua/index.php/proekti... п.1 передбачається затвердити рішенням сесії "Внести зміни до рішення Кремінської міської ради №29/13 від 31.12.2018 “Про укладення договорів оренди” (зі змінами), шляхом зменшення орендованої площі районної громадської організації «Кремінський центр регіонального розвитку «Наша громада» за рахунок актової зали на ІІ поверсі (43,4 кв.м) та викласти п.1 у наступній редакції: “1. Доручити балансоутримувачу - Кремінській міській раді в особі міського голови Прокопенка Ю.О. підписати укладені договори оренди з: - Районною громадською організацією «Кремінський центр регіонального розвитку «Наша громада», на приміщення загальною площею 89,1 кв.м, а саме кабінети на І поверсі №2 (7,7 кв.м), № 3 (7,0 кв.м), №4 (12,9 кв.м), №5 (15,5 кв.м), №8 (12,4 кв.м), №9 (14,6 кв.м), коридор загальною площею 16,5 кв.м., туалет і сходи 2,5 кв.м. терміном до 31 грудня 2020 року, з орендною платою 1 грн./рік." Приймаючи до уваги,що районна громадська організація «Кремінський центр регіонального розвитку «Наша громада»,ЕГРПОУ 26477521 не підпадає под жоден з пунктів переліку,встановленого ст.10 " Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу",враховуючи,що приміщення юридичній особі ЕГРПОУ 26477521 було надано з порушенням вимог,встановлених ст.9 З.У."Про оренду державного та комунального майна",та враховуючи,що запитувана інформація/документи на офіційному сайті Кремінської міської ради відсутні,на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.Копії протоколів постійних комісій Кремінської міської ради сьомого скликання ,на яких розглядався проект рішення 46 сесії Кремінської міської ради сьомого скликання "Про внесення змін до рішень Кремінської міської ради №29/13 від 31.12.2018 та 39/5 від 31.10.2018 “Про укладення договорів оренди” .
2.Копії документу(документів),якими встановлені правові підстави відповідно до законодавства України прийняття рішення щодо встановлення юридичній особі ЕГРПОУ 26477521 розміру орендної плати 1 грн.
3.Дані (ПІБ,посада) щодо посадової особи(осіб),якими було прийнято рішення щодо встановлення юридичній особі ЕГРПОУ 26477521 розміру орендної плати 1 грн.,та за наявності ,копію розпорядження цієї особи.

Прошу надати відповідь на запит у встановлений законом строк.

Нагадую,що відповідно до ч.5 ст.6 З.У. "Про доступ до публічної інформації":" не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно."

В разі ненадання або надання неповної інформації, бездіяльність розпорядника буде оскаржено відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до суду або Омбудсмана.

З метою економії бюджетних коштів ,прошу відповідь поштою не надсилати,відповідь на запит та запитувану інформацію/документи прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua

З повагою,
Андрєєв Олександр Вікторович ,
керівник РГО «Кремінський центр правової інформації,консультації та допомоги «КОЛОХОРТ»,
ЄДРПОУ 38817298 ,
+380509388236

Кремінська_міська_рада, Кремінська міська рада

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]