Щодо проходження іспиту громадянами Мирончуком О.Я. та Мо

Олександр Бойко

Доброго дня!

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

У Реєстрі державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою виявлено Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД N 00014542, виданий відповідно до Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від "28" 08 2021 р. N 119 на прізвище Мирончук Олександр Якович, а також Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД N 00027458, виданий відповідно до Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від "21" 09 2021 р. N 185 на прізвище Мозгунов Володимир Володимирович.

Особи з такими ПІБ — Олександр Якович Мирончук і Володимир Володимирович Мозгунов є членами Національної комісії зі стандартів державної мови, яка є колегіальним органом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 39-р Мозгунов В.В. призначений членом Національної комісії зі стандартів державної мови строком на шість років.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 68-р Мирончук О. Я. призначений членом Національної комісії зі стандартів державної мови строком на шість років.

Враховуючи викладене вище, керуючись статтями 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу таку інформацію:

1. Чи є громадянин Мирончук Олександр Якович, який отримав сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД N 00014542 членом Національної комісії зі стандартів державної мови;

2. Чи є громадянин Мозгунов Володимир Володимирович, який отримав сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД N 00027458 членом Національної комісії зі стандартів державної мови;

У випадку, якщо відповідь на питання №1 і №2 (або хоча б по одному з них) позитивна, виникає потреба в отриманні додаткової інформації:

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Національна комісія зі стандартів державної мови затверджує вимоги до рівнів володіння державною мовою для набуття громадянства України, затверджує вимоги до рівнів володіння державною мовою особами, визначеними частинами першою і другою статті 9 цього Закону, затверджує порядок перевірки рівня володіння державною мовою, затверджує завдання для проведення іспиту на рівень володіння державною мовою, організовує іспити для визначення рівня володіння державною мовою та призначає спеціально уповноважені державою установи (організації), які проводять іспити, видає державні сертифікати.

Національна комісія зі стандартів державної мови відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №911 від 6 листопада 2019 року організовує та проводить іспити для визначення рівня володіння державною мовою, затверджує завдання для проведення іспиту на рівень володіння державною мовою; та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №409 від 14 квітня 2020 року визначає та затверджує методику та інструкції до проведення іспиту, формує та затверджує банк завдань для проведення іспиту, визначає процедуру та періодичність його оновлення, на підставі результатів іспиту видає державний сертифікат. Крім того, Постанова Кабінету Міністрів України №409 від 14 квітня 2020 року покладає обов'язок на претендента звернутися до Комісії з повідомленням про реальний чи потенційний конфлікт інтересів, а на комісію — розглядати та вживати заходів до усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Зі змісту Закону та постанов Кабінету Міністрів України очевидно, що члени Комісії повністю поінформовані про всі аспекти іспиту включно з тестовими завданнями та темами для монологу.

Оскільки складання членом Комісії іспиту, який організовує та проводить Комісія включно із затвердженням завдань і тем монологу, несе потенційний конфлікт інтересів та може вказувати на використання повноважень в особистих (приватних) інтересах, прошу надати таку інформацію:

3. Чи Олександр Якович Мирончук і Володимир Володимирович Мозгунов повідомили про конфлікт інтересів перед складанням іспиту?
4. Чи намір складати іспит членом колегіального органу розглядала Комісія на своєму засіданні та ухвалювала рішення щодо складання ними іспиту?
5. Чи були належно повідомлені екзаменатори, які перевіряли монолог, про конфлікт інтересів?
6. На якій локації складали іспит названі члени Комісії?
7. Чи було повідомлено інструктора про потенційний конфлікт інтересів?
8. Хто був присутнім на локації під час іспитової сесії, коли зазначені члени Комісії складали іспит?
9. Чи були заяви членів Комісії щодо встановлення результатів та видачі Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою Олександром Яковичем Мирончуком і Володимиром Володимировичем Мозгуновим?

З повагою,
Олександр Бойко

Національна комісія зі стандартів державної мови

Добрий день. У вкладенні - відповідь на запит.
З повагою
Національна комісія зі стандартів державної мови