Щодо проведення аудиту неплатоспроможного системно важливого банку АТ «СЕНС БАНК»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство фінансів України — є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової, бюджетної та боргової політики тощо.

Інформація щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників і аналізу регуляторного впливу — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про залучення за рахунок коштів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК» [код ЄДРПОУ: 23494714] аудиторів та юристів (вказавши назви залучених підприємств та умов їх залучення) з метою проведення оцінки фінансово-господарської діяльності банку, визначення вартості активів і зобов’язань та вартості акцій банку, стану кредитного портфелю та сформованих резервів, переліку осіб, зобов’язання перед якими мають бути припинені банком, та правочинів (у тому числі договорів), що мають ознаки нікчемності.

(2) Надати скан копію відповідного звіту.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Міністерство фінансів України

2 Attachments

14010-02/138-ЗПІ/128 Дата реєстрації: 14.02.2024

Щодо проведення аудиту банку АТ «СЕНС БАНК»

Це повідомлення було надіслано з системи АСКОД

Міністерство фінансів України

2 Attachments

Доброго дня. Надсилаємо відповідь на Ваше звернення до АТ «СЕНС БАНК».
Звертаємо Вашу увагу, що цей лист створено автоматично, що виключає можливість направлення зворотних листів у відповідь на дану електронну адресу. Якщо у Вас залишились питання або уточнення, рекомендуємо звернутися до клієнтської онлайн-підтримки. Деталі та контакти за посиланням:

https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/a...

Зміст цього повідомлення та будь-яких додатків до нього (далі - “Повідомлення”) є конфіденційною інформацією, яка може копіюватись та використовуватись виключно належним отримувачем. Якщо Ви не є таким належним отримувачем, прохання повідомити відправника у повідомленні-відповіді та не розголошувати змісту Повідомлення будь-яким особам.
Це Повідомлення саме по собі не може тлумачитись як підтвердження з боку Банку укладення будь-якого договору/внесення змін до чинного договору тощо та не породжує правових наслідків для Банку.

This electronic mail message and any attached files (hereinafter referred to as the “Message”) contain information intended for the exclusive use of the person(s) to whom it is addressed and may contain information that is confidential. If an addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify the sender by replying to this e-mail and do not use, disclose, copy, print or rely on the Message in any manner.
This Message may not in itself be construed as the Bank’s confirmation of entering into any agreement/making amendments to an existing agreement etc and does not give rise to any legal consequences for the Bank.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

09.02.2024 року мною було подано через сайт «Доступ до Правди» запит щодо надання публічної інформації до Міністерства фінансів України щодо проведення аудиту неплатоспроможного системно важливого банку АТ «СЕНС БАНК».

14.02.2024 року мною отримано лист Міністерства фінансів України під номером 14010-02/138-ЗПІ/128 про надсилання мого запиту від 09.02.2024 року за належністю до АТ «СЕНС БАНК».

29.02.2024 року мною отримано від Міністерства фінансів України лист від АТ «СЕНС БАНК» номер 9776-33.4-б/б від 27.02.2024 року як відповідь іншій особі на її запит щодо діяльності АТ «СЕНС БАНК». Зазначений лист був помилково відправлений мені Міністерством фінансів України як відповідь на мій запит.

Повторно прошу надати відповідь на мій запит щодо надання публічної інформації направлений до Міністерства фінансів України від 09.02.2024 року щодо проведення аудиту неплатоспроможного системно важливого банку АТ «СЕНС БАНК».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Міністерство фінансів України

2 Attachments

Доброго дня. Надсилаємо відповідь на Ваше звернення до АТ «СЕНС БАНК».
Звертаємо Вашу увагу, що цей лист створено автоматично, що виключає можливість направлення зворотних листів у відповідь на дану електронну адресу. Якщо у Вас залишились питання або уточнення, рекомендуємо звернутися до клієнтської онлайн-підтримки. Деталі та контакти за посиланням:

https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/a...

Зміст цього повідомлення та будь-яких додатків до нього (далі - “Повідомлення”) є конфіденційною інформацією, яка може копіюватись та використовуватись виключно належним отримувачем. Якщо Ви не є таким належним отримувачем, прохання повідомити відправника у повідомленні-відповіді та не розголошувати змісту Повідомлення будь-яким особам.
Це Повідомлення саме по собі не може тлумачитись як підтвердження з боку Банку укладення будь-якого договору/внесення змін до чинного договору тощо та не породжує правових наслідків для Банку.

This electronic mail message and any attached files (hereinafter referred to as the “Message”) contain information intended for the exclusive use of the person(s) to whom it is addressed and may contain information that is confidential. If an addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify the sender by replying to this e-mail and do not use, disclose, copy, print or rely on the Message in any manner.
This Message may not in itself be construed as the Bank’s confirmation of entering into any agreement/making amendments to an existing agreement etc and does not give rise to any legal consequences for the Bank.

Міністерство фінансів України

5 Attachments

14010-02/200-ЗПІ/190 Дата реєстрації: 05.03.2024

ПОВТОРНО РОЗГЛЯНУТИ ЗАПИТ

Це повідомлення було надіслано з системи АСКОД