Щодо проведення інвентаризації земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення у 2020 році

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Питання внесення 100 відсотків відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки та визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» — є однією з основних цілей в діяльності Кабінету Міністрів України, предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 169 було затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру. Згідно вказаного Порядку розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Держгеокадастр, який є відповідальним виконавцем бюджетної програми, складає щороку відповідний план заходів і подає його на затвердження Мінекономіки, а копія затвердженого плану подається у п’ятиденний строк до Мінфіну. Крім того Держгеокадастр подає щомісяця до 20 числа Мінфіну та Мінекономіки звіт про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників виконання заходів.

Зокрема, бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів щодо проведення державної інвентаризації земель.

Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1202620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру», який затверджений наказом Мінекономрозвитку від 19.05.2020 № 909 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік» встановлено, що видатки за бюджетною програмою здійснюються у відповідності до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 169 (далі - Порядок). Пунктом 7 Порядку встановлено те, що для виконання бюджетної програми Держгеокадастр складає щороку відповідний план заходів і подає його на затвердження Мінекономіки.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію яка кількість земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення була запланована до інвентаризації у 2020 році Головними управліннями Держгеокадастру, які укладали відповідні договори з виконавцями послуг.

(2) Надати скан-копії відповідних вихідних даних, які надавалися замовниками робіт з інвентаризації земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення виконавцям робіт за якими Головні управління Держгеокадастру уклали договори у 2020 році.

(3) Надати інформацію яка кількість земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення по яким у 2020 році були виконані роботи по інвентаризації, інформація про які була внесена до Державного земельного кадастру, була передана в Об’єднані територіальні громади у 2020 році.

(4) Надати інформацію яка загальна кількість та площа (в розрізі областей) земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення були передані в Об’єднані територіальні громади у 2020 році на виконання Указу Президента України від 15 жовтня 2020 року № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 року № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин».

(5) Надати скан-копії актів приймання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної власності у комунальну власність (з додатками) щодо земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, які були передані в Об’єднані територіальні громади Головними управлінням Держгеокадастру у 2020 році на виконання Указу Президента України від 15 жовтня 2020 року № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 року № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин».

(6) Надати інформацію яка кількість земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення по яким у 2020 році виконувалися роботи по інвентаризації були передані у власність громадян України в порядку передбаченому статтею 118 Земельного кодексу України.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Косенко Надія Вікторівна, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Marina Kukol, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

--
Цей електронний лист перевірено на відсутність вірусів антивірусною програмою Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Стогній Валерія Андріївна, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Доброго дня!

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області надає Вам
відповідь на Ваш інформаційний запит.

Моторный Константин,

Это письмо содержит файлы, которые будут удалены автоматически 15.02.2021.
Сохраните их, если они вам нужны.
[1][IMG]

[2]Відповідь на запит.pdf

732Kb

[3][IMG]

[4]НАКАЗИ АКТИ.zip

89Mb

References

Visible links
1. https://files.ukr.net/get/qdckrp0nn:2355...
2. https://files.ukr.net/get/qdckrp0nn:2355...
3. https://files.ukr.net/get/qdckrp0nn:2355...
4. https://files.ukr.net/get/qdckrp0nn:2355...

ivano-frankivsk, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Доброго дня!
Головне управління Держгеокадастру у Луганській області надає скан
проміжної відповіді на Ваш запит від 22.01.2021 (реєстр.№ 2/0/4-21 від
27.01.2021).

Сектор звернень громадян.,

Это письмо содержит файлы, которые будут удалены автоматически 16.02.2021.
Сохраните их, если они вам нужны.
[1][IMG]

[2]Відповідь.pdf

328Kb

[3][IMG]

[4]Богатир В.rar

94Mb

References

Visible links
1. https://files.ukr.net/get/qe26n1x4h:2357...
2. https://files.ukr.net/get/qe26n1x4h:2357...
3. https://files.ukr.net/get/qe26n1x4h:2357...
4. https://files.ukr.net/get/qe26n1x4h:2357...

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Сектор звернень громадян, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

ЗВГ, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Доброго дня.
Надсилаємо Вам відповідь на запит, що надійшов за належністю до
Головного управління Держгеокадастру у Сумській області 27.01.2021

Додатки до листа в лектронному вигляді за посиланням:

https://fex.net/ru/s/fdapddv

З повагою
завідувач сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації
Головного управління Держгеокадастру у Сумській області
Вікторія Краснопольська,
(0542)700-917

ГУ Держгеокадастру у Донецькій області, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

--
З повагою,

Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області
[email address]
(06264) 5-93-41

ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Сектор звернень громадян, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Сектор звернень громадян, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

https://fex.net/uk/s/vnp3rlm

--
,
Kherson mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Сектор звернень Волинь,

1 Attachment

ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

ГУ Держгеокадастру у Черкаській області
Документ 16/0/63-21 від 03.02.2021 12:56:17
Надати інформацію яка загальна кількість та площа. Надати інформацію яка
кількість земельних ділянок державної власності сільськогосподарського
призначення була запланована до інвентаризації у 2020 році Головними
управліннями Держгеокадастру, які укладали відповідні договори з
виконавцями послуг.

chernivtsi.zvg@land.gov.ua, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

-------- Перенаправленное сообщение --------

Дата: Wed, 03 Feb 2021 15:02:20 +0200
От: Євгеній Коломієць [1]<[email address]>
Кому: ГУ Держгеокадастру у Черкаській області [2]<[email address]>

Шановний Володимир, Так як об'єм запитуваної інформації перевищує дозволений поштовим клієнтом для надсилання, запитувана інформація тимчасово розміщена на файлообмінному сервері. Будь ласка перейдіть за посиланням і скачайте її протягом 14 днів.

[3]https://dropmefiles.com/Pww95

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. https://dropmefiles.com/Pww95

ЗВГ ЛЬВІВ, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

ГУ Держгеокадастру у Львівській області
Документ 28/0/63-21 від 03.02.2021 13:27:00
Про розгляд запиту

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

--
З повагою, Побережна Тетяна Анатоліївна
Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації

Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

-------- Перенаправленное сообщение --------

Тема: Відповідь на запит на публічну інформацію № ПІ-5
[1][FOI #81075 email]
Дата: Wed, 03 Feb 2021 16:50:17 +0200
От: Відділ розгляду звернень та доступу до публічної інформації ГУ
Держгеокадастру [2]<[email address]>
Кому: dnipropetrovsk [3]<[email address]>

З повагою, відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації.
тел.(056)742-87-96

References

Visible links
1. mailto:[FOI #81075 email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]

Відділ звернення громадян, доступу до публічної інформації та взаємодії зі ЗМІ, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

--
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

Это письмо содержит файлы, которые будут удалены автоматически 18.02.2021.
Сохраните их, если они вам нужны.
[1][IMG]

[2]ПІ 106.jpg

1Mb

[3][IMG]

[4]2020 передача земель ОТГ.rar

328Mb

References

Visible links
1. https://files.ukr.net/get/qf90pctl4:2360...
2. https://files.ukr.net/get/qf90pctl4:2360...
3. https://files.ukr.net/get/qf90pctl4:2360...
4. https://files.ukr.net/get/qf90pctl4:2360...