Щодо прозорості діяльності обласної влади.

Олександр Андрєєв

Голові Луганської обласної
державної адміністрації –
керівнику обласної
військово – цивільної
адміністрації
Комарницькому Віталію
Мар'яновичу

В статті «У роботі облдержадміністрації корупційні ризики будуть мінімізовані, – прес-конференція Віталія Комарницького »,яка була опублікована 15.08.2019 року на офіційному сайті Луганської ОДА-ОВЦА, повідомлено наступне : «Я намагаюся мінімізувати корупційні ризики в роботі облдержадміністрації. Діяльність обласної влади стане прозорою. Жителі Луганщини мають знати, на що витрачаються обласні кошти», – наголосив голова обласної державної адміністрації – керівник обласної військово- цивільної адміністрації Віталій Комарницький під час прес- конференції.»
Відповідно до розпорядження голови ЛОДА-керівника ОВ-ЦА № 228 від 25.04.2016 року з метою вдосконалення роботи обласної державної адміністрації ,вироблення скоординованих заходів для вирішення актуальних питань боротьби з корупцією, встановлення на регіональному рівні дієвого взаємозв’язку між державними органами та громадянським суспільством було створено консультативно-дорадчий орган при ЛОДА,а саме - антикорупційний комітет при Луганській обласній державній адміністрації, призначено склад комітету та затверджено Положення. Відповідно до п.7 Положення про антикорупційний комітет при Луганській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням № 228, комітет та його персональний склад затверджується розпорядженням голови . За період з 25.04.2016 року по теперішній час будь-яких інших розпоряджень стосовно діяльності антикорупційного комітету на офіційному сайті ЛОДА-ОВ-ЦА, не оприлюднювалось , відповідно, склад антикорупційного комітету розпорядженням голови не змінювався. Згідно повідомлення № 01-14/1323-с від 14.09.2018 р., наданого Департаментом масових комунікацій облдержадміністрації у відповідь на запит, за період з 25.04.2016 року по вересень 2018 року антикорупційний комітет будь –яких звітів голові ЛОДА про свою діяльність відповідно до Положення не надавав, склад комітету не змінювався. Причиною вбачається відсутність обов’язку контролю за діяльністю консультативно-дорадчого органу головою ЛОДА-ОВ-ЦА, та відсутність бажання діючого складу комітету здійснювати діяльність, передбачену Положенням. Таким чином, антикорупційним комітетом у складі , що був затверджений розпорядженням № 228 від 25.04.2016 року, будь яких дій, направлених на відстеження та мінімізацію корупційних ризиків у роботі ЛОДА-ОВ-ЦА не проводиться, що в свою чергу має вплив на обмеження прозорості діяльності обласної влади , в зв’язку з відсутністю постійного зовнішнього моніторингу діяльності.
Відповідно до положень Закону України "Про запобігання корупції" , Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки", Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, та постанови Кабінету Міністрів України "Питання запобігання та виявлення корупції" від 04 вересня 2013 року № 706 з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції  передбачено утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної чисельності працівників апаратів  обласних… державних адміністрацій. Відповідно до пункту 3 Постанови № 706 головам обласних … державних адміністрацій доручено, з урахуванням вимог Типового положення: утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної чисельності працівників апаратів …обласних…державних адміністрацій.Починаючи з 03 жовтня 2013 року (набрання чинності Постановою № 706), голови обласних державних адміністрацій зобов'язані не лише утворити, а й забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважений підрозділ), зокрема укомплектувати штат, вирішити організаційні та матеріально-технічні питання щодо їх діяльності.
На сьогодні єдиним нормативно-правовим актом, який визначає статус, завдання, права та обов'язки уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), порядок їх утворення (визначення) є постанова Кабінету Міністрів України "Питання запобігання та виявлення корупції" від 04 вересня 2013 року № 706 (далі - Постанова № 706), якою у свою чергу затверджено Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції.
Основні завдання уповноваженого підрозділу зазначені у пунктах 4, 5 та 7-9 Типового положення …, більшість з яких тотожна завданням, встановленим Законом України "Про запобігання корупції" , яким визначено правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів та правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
Розпорядженням № 2092 від 09.12.2013 року було затверджено «Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації» , посадові інструкції завідувача і головного спеціаліста, та запроваджено їх з 01.01.2014 року. Розпорядженням № 406 від 12.07.2016 р. було внесено зміни до Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації , та посадових інструкцій його працівників (викладено у новій редакції з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України).
Розпорядженням голови ЛОДА-керівника ОВ-ЦА № 574 від 21.08.2017 року п.3 пп.15 до структури апарату обласної державної адміністрації було включено сектор з питань запобігання та виявлення корупції.
Наказом керівника апарату № 5 від 02.03.2018 р. було затверджено Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації та посадові інструкції його працівників, розроблені на підставі «Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», затвердженого Постановою 706 .
Наказом керівника апарату № 26 від 24.09.2018 року було внесено зміни до Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації та доповнено п.5 підпунктом 10 такого змісту: «погодження(візування) в межах повноважень проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів».
Розпорядженням голови ЛОДА-керівника ОВ-ЦА № 997 від 10.12.2018 року «Про внесення змін до структури Луганської обласної державної адміністрації» було внесено зміни , запровадивши з 21.12.2019 р., до структури Луганської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням від 21.08.2017 р. № 574 ,а саме у пункті 3 було виключено підпункт 15,тобто із структури апарату Луганської обласної державної державної адміністрації було виключено сектор з питань запобігання та виявлення корупції як уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, та підпункт 9 п.3 викладено у новій редакції : «відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції : сектор з питань окупованих територій». Наказом керівника апарату ЛОДА-ОВ-ЦА № 1 від 14.01.2019 року було затверджено положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами ,оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, його структурний підрозділ та посадові інструкції його працівників ,визнано такими, що втратили чинність накази керівника апарату від 02.03.2018 року № 5 , від 26.03.2018 року № 13 та підпункт 3 наказу керівника апарату облдержадміністрації від 24.09.2018р. № 26.
Розпорядженням голови ЛОДА-керівника ОВ-ЦА № 654 від 15.08.2019 року було внесено зміни до структури Луганської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації –керівника ОВ-ЦА від 21.08.2017 р. № 574 (зі змінами) та було виключено у п.3 підпункт 15, тобто виведено зі структури апарату ЛОДА-ОВ-ЦА сектор внутрішнього аудиту, до основних завдань якого, відповідно до Положення, затвердженого наказом керівника апарату № 12 від 19.02.2019р,є надання голові об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення, удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів ,запобігання виникненню помилок та інших недоліків у діяльності облдержадміністрації.
Постановою Кабінету Міністрів України "Питання запобігання та виявлення корупції" від 04 вересня 2013 року № 706 , та Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, що затверджено цією постановою, не передбачено надання або включення до функцій інших відділів або стуктурних підрозділів органу влади- обласної державної адміністрації, функцій виконання повноважень підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Окрім цього, згідно аналізу Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації його структурний підрозділ та посадових інструкцій його працівників встановлена відсутність посилання на Постанову КМУ від 04.09.2013 № 706,заборона втручання у діяльність уповноваженого підрозділу(уповноваженої особи) під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважений підрозділ(уповноважену особу) обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства не відноситься до основних завдань відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації(згідно положення до основних завдань відноситься лише реалізація на території області державної політики у сфері запобігання та виявлення корупції) , фактично під час виконання обов’язків з питань запобігання та виявлення корупції відсутня можливість отримувати від інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю, отримувати від працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок),не вирішено питання щодо залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом виконавчої влади, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та до внутрішнього аудиту органу виконавчої влади в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства. Не вирішено питання, як передбачено Положенням, затвердженим постановою КМУ № 706,щодо здійснення посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України, координації, затвердження планів роботи та методичного забезпечення діяльності уповноважених підрозділів(уповноваженої особи).Окрім цього, згідно аналізу Регламенту облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.08.2018 № 630 ( зі змінами внесеними розпорядженням голови ОДА віл 10.12.2018 № 996), наказу керівника апарату облдержадміністрації від 14.01.2019 № 1 встановлена відсутність візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) проектів організаційно-розпорядчих актів (розпоряджень голови облдержадміністрації), проектів наказів керівника апарату облдержадміністрації щодо фінансових, кадрових питань на предмет виявлення корупційних ризиків. Результати аналізу вказують на грубе порушення вимог антикорупційного законодавства України та порядку ведення діловодства в органі виконавчої влади, передбаченого Постановою КМУ від 17.01.2018 № 55,на ігнорування в Луганській обласній державній адміністрації- обласній військово-цивільній адміністрації вимог п.2.1 Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджених рішенням НАЗК від 13.07.2017 № 317 , а саме : «З метою забезпечення ефективного виконання завдань, покладених на уповноважений підрозділ, необхідно утворити його у якості самостійного (з прямим підпорядкуванням керівнику / заступнику керівника відповідного органу, організації) та функціонально незалежного (без покладання додаткових обов'язків або функцій) структурного підрозділу або ввести окрему штатну посаду». «Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції - це самостійний відокремлений та функціонально незалежний структурний підрозділ (особа) в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування та організаціях, на який покладено виключно функції впровадження та реалізації заходів щодо запобігання та виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією» та на ігнорування вимог НАЗК ,наведених в “Інформації щодо проведеного Національним агентством аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в обласних та Київській міській державних адміністраціях за 2018 рік” https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2... , а саме :”З метою покращення роботи за цим напрямом головам обласних та Київської міської державних адміністрацій необхідно забезпечити:1. Утворення та функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної чисельності працівників апаратів. 2. Розробку планів робіт (заходів) щодо запобігання корупційним правопорушенням на 2019 рік та їх затвердження посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України. 3. Умови для повідомлення про порушення вимог Закону іншою особою,
зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.
4. Проведення організаційної та дієвої роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції серед працівників державного органу. 5. Надання систематичної методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства працівникам державного органу. 6. Здійснення контролю за фактами подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
7. Надання принципової оцінки кожному факту несумлінного ставлення до подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та своєчасне повідомлення Національного агентства про такі випадки.
Аналіз рішень посадових осіб ЛОДА-ОВ-ЦА та аналіз даних, розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень та інших публічних реєстрах за період з 2014 року по серпнень 2019 року , які свідчать про звуження заходів зовнішнього та внутрішнього моніторингу та здійснення дій,направлених на дотримання вимог антикорупційного законодавства України , вказує на можливість виникнення на території Луганської області ситуації, подібній , наприклад, тій, що виникла в 2000 році https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n000... .
Запитувана інформація стосується інформації про діяльність Луганської обласної державної адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації та рішень, що впливають на стан та безпеку життя всіх мешканців Луганської області , і тому має значення для всіх мешканців Луганської області , а також стосується законності дій посадових осіб Луганської обласної державної адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації при виконанні владних повноважень, тобто запитувана інформація становить суспільний інтерес , не надання відповіді на запит може вказувати на негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб .
Враховуючи вищенаведене, на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Інформацію/документи ,окрім фінансових, якими обгрунтовуються необхідність виключення із структури ЛОДА-ОВ-ЦА сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації.
2. Інформацію/документи ,окрім фінансових, якими обгрунтовуються необхідність виведення із структури апарату ЛОДА-ОВ-ЦА сектору внутрішнього аудиту.
3. Чи планується створення в структурі Луганської обласної державної адміністрації незалежної, не включеної до підпорядкування інших відділів, та підрозділів самостійного (з прямим підпорядкуванням керівнику / заступнику керівника відповідного органу, організації) та функціонально незалежного (без покладання додаткових обов'язків або функцій) структурного підрозділу, діяльність якого буде направлена лише на дотриманням антикорупційного законодавства, як що так, то прошу надати проект відповідного розпорядження\наказу.
4. Чи планується розпорядженням голови до кінця 2019 року здійснити оновлення складу антикорупційного комітету при Луганській обласній державній адміністрації з метою активізації вироблення скоординованих заходів для вирішення актуальних питань боротьби з корупцією на території Луганської області.
5. У випадку,якщо дії, наведені в п.3,4 запиту не плануються, прошу надати інформацію, які конкретні заходи (розпорядження), окрім пов’язаних з діяльністю комісії з оцінки корупційних ризиків ,виконанням відділами та підрозділами ЛОДА вимог антикорупційної програми, та вже прийнятих розпоряджень щодо проведення перевірки законності укладення договорів, пов’язаних з ремонтом доріг Луганської області, перевіркою діяльності окремих підприємств та установ і аудитом лісового господарства області планує здійснити голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово – цивільної адміністрації Комарницький Віталій Мар'янович для мінімізації корупційних ризиків в роботі облдержадміністрації та підпорядкованих установ, забезпечення прозорості діяльності обласної ради, та надати копії відповідних документів.

Під час прийняття рішення про надання інформації ,або відмову в наданні інформації/ документів, прошу взяти до уваги ,що відповідно до ч.2 ст. 29 Закону України «Про інформацію», предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо. Отримання інформації, що є предметом суспільного інтересу, направлене на сприяння публічній дискусії із суспільно важливих питань та задоволення суспільного інтересу, при цьому право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Відповідно до частини другої статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 
· виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 
· розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 
· шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. 
Ця стаття повинна застосовуватись у всіх, без винятку, випадках обмеження доступу до інформації. Відмова в отриманні такої інформації без наведення детального аналізу на відповідність трьом вимогам, встановленим частиною другою статті 6 вважатиметься необґрунтованою. 
Окрім цього , про всяк випадок нагадую ,що відповідно до роз’яснень, наданих у Постанові Пленуму ВАСУ № 10 від 29.09.2016р. « Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» (абз.2 пп.3.4. п.3),у разі якщо запит на інформацію, який подано згідно із Законом № 2939-VI, за своїм змістом поєднує предмет регулювання Закону № 393/96-ВР та Закону № 2939-VI, то такий "запит-звернення" повинен розглядатися у відповідних частинах у строк та порядок, передбачені відповідними законами. При цьому розпорядник у п'ятиденний строк повинен відповісти по суті запиту, а також повідомити запитувача, що решта питань розглядатимуться як звернення згідно із Законом № 393/96-ВР.

Прошу надати відповідь на запит у встановлений законом строк особисто посадовою особою, до якої направлено запит. 

В разі ненадання або надання неповної інформації, бездіяльність розпорядника та дії посадової особи будуть оскаржені.

З метою економії бюджетних коштів ,прошу відповідь поштою не надсилати,відповідь на запит та запитувану інформацію/документи прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua

З повагою, 
Андрєєв Олександр Вікторович , 
керівник РГО «Кремінський центр правової інформації,консультації та допомоги «КОЛОХОРТ», 
ЄДРПОУ 38817298 , 
+380509388236

Департамент масових комунікацій Луганської облдержадміністрації, Луганська обласна державна адміністрація

2 Attachments

--
З повагою

Департамент масових комунікацій Луганської облдержадміністрації

Олександр Андрєєв

Доброго дня!

Відповідь надана не по суті запиту .
Відповідно до ч.2 ст.22 Закону України "Про доступ до публічної інформації"відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Прошу надати відповідь на запит від 27.08.2019 р. належним чином.
У випадку не надання конкретних та обгрунтованих відповідей на пункти запиту, бездіяльність розпорядника та дії посадової особи будуть оскаржені.

З метою економії бюджетних коштів ,прошу відповідь поштою не надсилати,відповідь на запит та запитувану інформацію/документи прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua

З повагою,
Андрєєв Олександр Вікторович ,
керівник РГО «Кремінський центр правової інформації,консультації та допомоги «КОЛОХОРТ»,
ЄДРПОУ 38817298 ,
+380509388236

Департамент масових комунікацій Луганської облдержадміністрації, Луганська обласна державна адміністрація

1 Attachment

--
З повагою

Департамент масових комунікацій Луганської облдержадміністрації