щодо публікації Олександрівською ЗОШ інформації та документів, які визначені статтею 30 ЗУ «Про освіту»

Олександр Світличний

Доброго дня!

На підставі статей 1, 6, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», прошу надати мені інформацію (документи) щодо публікації інформації та документів, які визначені статтею 30 Закону України «Про освіту» та становлять
суспільний інтерес, зокрема:
- інформацію про те, де саме опубліковано вищезазначену інформацію щодо Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чорноморської міської ради (на власному сайті – із зазначенням адреси такого веб-сайту, чи на веб-сайті
засновника – із зазначенням прямого посилання на сайт та сторінку, на якій така
інформація і документи опубліковані);
Надати наступну інформацію із копіями документів, щодо яких не забезпечено закладом
освіти або його засновником виконання вимого ст. 30 ЗУ «Про освіту», або пряме
посилання на публікацію на веб-сайті чи у формі відкритих даних, зокрема:
- інформацію щодо фінансування Олександрівської ЗОШ на 2018 рік, в тому числі кошторис закладу на 2018 рік;
- бюджетні запити (потреби) на 2018 рік;
- інформацію про види, об’єкти, обсяги, вартість та строки проведення запланованих на
2018 рік ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів;
інформацію про отриману ліцензію на провадження освітньої діяльності (із наданням копії
ліцензії на провадження освітньої діяльності);
- статут закладу освіти;
- сертифікати про акредитацію освітніх програм;
- структура та органи управління закладу освіти (із наданням копій рішень щодо
затвердження складу таких органів);
- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
- мова (мови) освітнього процесу;
- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
- результати моніторингу якості освіти;
- річний звіт про діяльність закладу освіти;
- правила прийому до закладу освіти;
- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
- розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства (копії рішень про затвердження складу такої інформації та порядку
публікації);
- інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених
законодавством протягом попереднього календарного року.

З повагою,

Олександр Світличний

Юля Плахтієнко,

5 Attachments

Юля Плахтієнко,

9 Attachments

Юля Плахтієнко,

1 Attachment