Щодо реєстрації в єдиному реєстрі про ліквідацію юрособи

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня!
Волевиявлення повідомлення 20231211/3.
Відповідальній посадовій особі,що отримав найвищу категорію по службі.
Цим повідомленням народ, одна з народу, жінка з власним ім'ям,дарованим їй батьками,: Зінаїда: направляє дане волевиявлення, виключно посадовцю,що виконує свої посадові зобов'язання і головним завданням якого є захист та утвердження прав і свобод людини та захист її інтересів.
Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини,
та дотримання максимум прав, включаючи:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),
6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою.
Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та міжнародні договори, які Україна зобов'язалась виконувати .
У відповідності до писаних для вас статті ЦКУ, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування , Кримінального кодексу України, КОНВЕНЦІЯ ради Європи" про доступ до офіційних документів , КОНВЕНЦІЯ " Про доступ до інформації, участь громадськостів процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля",Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про свободу вираження поглядів та інформації", КОНВЕНЦІЯ "Про захистосіб у звязку з автиматизованоюобробку персональних даних", КОНВЕНЦІЯ "Про захист прав людини і основоположнихсвобод", Загальна декларація прав людини", рекомендації Комітету Міністрів державам-членам № R(2000)13 про європейську політику щодо доступів до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ .
Автор на відповідіь від 17.11.2023р №Р-60-23/01-інф./40 повідомляє таке: дякую ,що своєю мовчазною згодою(писана для вас стаття 205п.3 ЦКУ) ви підтвердили той факт, що так звана ліквідація (припинення) правоздатності ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА з кодом ЄДРПОУ 25082708 нічим не підтверджений факт, оскільки вами не надано доказів,які б підтвердили процедуру:
1) ПОВІДОМЛЕННЯ про про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи від держреєстратора ,що видається після успішного завершення етапів процедури ліквідації юрособи;
2)довідки архівної установи про прийняття документів щодо ліквідованої юрособи, що підлягають довгостроковому зберіганню та знищення печаток і штампів;
3) складання ліквідаційного балансу на підставі проведених аудитів та наявності на руках документальних висновків та за відсутності претензій та зобов’язань фінальне внесення запису до ЄДР про припинення існування юридичної особи.
Якщо вами не будуть спростовані ці презумпції то ці факти вважаються фактом prima facie, якщо не буде дані презумпції спростовані.
Автор надсилає це Увідомлення для збереження честі кожної зі сторін з можливістю прояснення правової ситуації і самим оптимальним чином її вирішення. В той же час після цього увідомлення нагадування , якщо вами не буде надано юридично значимих доказів, презумпції стануть юридичною істиною.

Також Автор повідомляє про наступне. У випадку ненадання юридично значимих доказів ви втратите право посилатися на будь які підстави по визнанню ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ліквідованим,а значить ваші дії є оманливими і можуть мати ознаки шахрайства та ознаки додаткових навантаженнь на витратну частину бюджету Чернівецької територіальної громади,яка є власником коштів.Після отримання Естопеля , якщо буде факт вчинення будь якого правочину щодо примушення зокрема до сплати якихось «рахунків» це є акцептом порушення честі та гідності Автора , яку він оцінює в суму 50000грн.(п’ятдесят тисяч гривень) і будь які сповіщення ,позов до суду, будь що це означає акцепт вами завданням шкоди Автору та акцепт зобов’язання компенсувати завдану шкоду на протязі 15 днів ,з дня отримання рахунку фактури. Всі збори повинні бути виплачені протягом п᾿ятнадцяти (15) днів з дати отримання рахунку-фактури, що підтверджується зареєстрованою доставкою рахунка-фактури.Всі розрахунки можуть бути здійснені шляхом переказу на поштове відділення №13 АТ Укрпошта, та/або сплатити банкнотами та монетами з складанням відповідного акту або шляхом сплати за переказним векселем ; або шляхом відступного ( згідно писаного для вас ЦКУ ст..600), або згідно зі ст. 601 та 604 ЦКУ.
Виходячи з вищевикладеного Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до : Зінаїди Іванівни з роду Ротар: всі презумпції та фікції;
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людина
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - народ ,людина з правами: Зінаїда Іванівна з роду Ротар , основний Кредитор.
Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю,совістю
та гідністю.
Без акцепта P.D.S.C.
Автор: Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р.

Департамен ЖКГ,

1 Attachment

--
З повагою, департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради