Щодо розпаювання

Згідно Закону України «Про публічну інформацію», прошу розглянути мій інформаційний запит та попунктно надати наступне:

1. Надати вичерпну інформацію щодо наявності вільної землі у селі Глибокому Бориспільського району. 

2. Надати інформацію щодо того як, ким, коли, у який спосіб проводилось розпаюванню земель у селі Глибокому. 

3. Надати інформацію, яким чином особи котрі мають пай за документами, але такий, котрий не виділений у натурі, реалізувати своє право на таку ділянку.

4. Прошу надати інформацію про співробітників, котрі безпосередньо відповідальні за розгляд та надання вичерпної відповіді на даний запит; інформацію про службову вислугу кожного працівника котрий розглядає даний запит; інформацію про займану посаду та інформацію про дату зарахування на роботу; дати та причини зміни чи зарахування на відповідальні посади кожного з них.

5. Прошу надати інформацію про кількість дисциплінарних стягнень щодо співробітників, котрі безпосередньо розглядають даний запит, їх причини та точні дати.

6. Прошу надати іншу супутню інформацію, що на погляд розпорядника може бути корисною та значущою для мене як запитувача, виходячи з перелічених вище пунктів запитуваної інформації.

Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформація про суб’єкти владних повноважень не являється конфіденційною, а також до інформації з обмеженим доступом не може відноситися інформація про факти порушення прав і свобод людини та інформація про незаконні дії органів державної влади і їх посадових та службових осіб.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Доступ до публічної інформації може бути обмежений лише на підставі ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація має бути надана не пізніше 5 днів з моменту отримання запиту.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно, а при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером відомо або має бути відомо хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи винні у вчиненні таких порушень, а ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафу або дисциплінарне стягнення за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності.

Прошу надіслати скановану копію відповіді з номером реєстрації та підписом уповноваженої особи.