Щодо Розпорядження КМУ № 1040-р «Питання забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2019/20 року в мм. Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області» від 06.11.2019 року

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Володимир БОГАТИР, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України — є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів видає на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, у межах своєї компетенції постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання.

Питання діяльності Уряду — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

6 листопада 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження № 1040-р «Питання забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2019/20 року в мм. Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області», яке було оприлюднено в Урядовому кур'єрі від 15.11.2019 — № 219.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копію з архівної копії Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 1040-р «Питання забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2019/20 року в мм. Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області» та скан-копії пояснювальної записки, супровідних листів, погоджень заінтересованих органів, довідок про погодження проєкту акту, експертного висновку Секретаріату Кабінету Міністрів, висновків та довідок щодо відповідності acquis communautaire і відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Міністерства юстиції України, інших матеріалів погодження, які додавались до проєкту акту при його прийнятті.

(2) Надати скан-копії протоколів засідання Кабінету Міністрів на яких обговорювалось та приймалось Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 1040-р «Питання забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2019/20 року в мм. Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області» та надати скан-копії результатів голосування членів Уряду. 

(3) Надати інформацію щодо органу виконавчої влади та посадової особи, які ініціювали підготовку проєкту, подальше внесення на засідання Уряду та прийняття Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 1040-р «Питання забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2019/20 року в мм. Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області» відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України.

(4) Надати інформацію щодо виконання Акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та Акціонерним товариством “Укртрансгаз” пункту 4 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 1040-р «Питання забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2019/20 року в мм. Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області»  та надати скан-копії відповідних документів.

(5) Надати інформацію щодо виконання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, разом з Львівською обласною державною адміністрацією та акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” пункту 5 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 1040-р «Питання забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2019/20 року в мм. Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області»  та надати скан-копії відповідних документів.

(6) Надати інформацію щодо органу виконавчої влади та посадової особи, які внесли пропозицію про зміну управителя майновими комплексами Новояворівської та Новороздільської теплоелектроцентралей, а також скан-копії документів про передумови та обґрунтування необхідності зміни управителя.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

3 Attachments

צ   . 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Це повідомлення згенеровано системою електронного документообігу.
Відповідь прохання надсилати в залежності від змісту повідомлення.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”,

2 Attachments

, .

 

( ).

 

³ 12 .

, - - ([1]https://acskidd.gov.ua/verify) .

: , .

, -p7s.pdf ( ).

 

. . , 6
. , 01601,

[2]www.naftogaz.com

 

 

 

References

Visible links
1. https://acskidd.gov.ua/verify
2. file:///tmp/www.naftogaz.com

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Це повідомлення згенеровано системою електронного документообігу.
Відповідь прохання надсилати в залежності від змісту повідомлення.