Щодо стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС)

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України — є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 р. № 189 було затверджено Порядк проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС), згідно до якого міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади необхідно було:

• провести до 30 червня 2023 р. первинну оцінку стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

• подати до 30 серпня 2023 р. Кабінетові Міністрів України звіт за результатами проведення оцінки разом з пропозиціями щодо приведення галузевого законодавства України у відповідність з правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

Відповідно до цієї ж Постанови Віце-прем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України було доручено забезпечити розроблення у тижневий строк електронної таблиці проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Стан імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати узагальнену інформацію щодо стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС), зазначивши кількість критеріїв які виконала Україна

(2) Надати інформацію про кількість приведених та не приведених у відповідність переговорних розділів з 35 розділів, що співвідносяться з пріоритетними сферами права Європейського Союзу (acquis ЄС) та відповідно до яких організовується процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

(3) Надати скан-копії Звіту щодо відповідності законодавства України праву Європейського Союзу (acquis ЄС) та таблиці проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС).

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

³ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

צ ˦ צ.
 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

צ ˦ צ.

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]