щодо стану виконання проекту №278 “Облаштування спортивно-ігрового простору для дітей та дорослих “Прогрес“

Пономарева Олена

Львівська міська рада
79008, Львів, пл. Ринок, 1

Начальнику управління "Секретаріат ради"
Ю.О. Лукашевському
Заступник начальника управління "Секретаріат ради" - начальнику відділу громадського партнерства
О.С. Файфурці
В.о. заступника міського голови з гуманітарних питань, Директору департаменту гуманітарної політики
Г.М. Слічній
В.о. начальника Управління молоді та спорту ЛМР Департаменту гуманітарної політики
Л.І. Поліхатій

Управлінню земельних ресурсів департаменту містобудування ЛМР

Робочій групі з питань визначення місць розташування та встановлення балансоутримувачів дитячих, дитячо-спортивних і спортивних майданчиків, які знаходяться на території м. Львова

Голови ГО «Батьківська рада Львівщини» Пономарева О.В.
пошт.адреса: 79005, м.Львів, вул.Кониського, б.6, кв.15
ел.адреси: [email address] ,
[email address]

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати наступну інформацію згідно з текстом.
Відповідно до частини 1 статті 1 закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі —Закон № 2939) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Статтею 5 Закону № 2939 визначено, зокрема, що доступ до інформації забезпечується наданням інформації за запитами на неї. Згідно з частинами 1 і 4 статті 20 Закону № 2939 розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.
Відповідно до п.2 ст.19 Закону № 2939, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Відповідно до ст.14 Закону № 2939, розпорядники інформації зобов'язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.
Відповідно до ст.13 Закону № 2939, розпорядниками інформації визнаються, зокрема, особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків.
При цьому, відповідно до частини 2 статті 13 Закону № 2939 до розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
Статтею 29 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року №2657-XII визначено, що суспільно необхідна інформація - та, яка є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу відповідно до цієї статті вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків, свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо (нагадую, справа, вказана вище, суспільно резонансною та актуальною, містить суспільний інтерес).
Відповідно до ст.7 закону України “Про захист персональних даних” в редакції від 30.09.2015 (яка регламентує особливі вимоги до обробки персональних даних), положення частини першої цієї статті не застосовується, якщо обробка персональних даних необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги (пункт 5 частини 2).
Таким чином, в світлі ч. 2 ст. 6 згаданого Закону, шкода від розповсюдження запитуваної інформації буде меншою за суспільний інтерес (потребу) в її розповсюдженні.
Відповідно до ст. 10-1 Закону № 2939, публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов, коли, наприклад, персональні дані знеособлені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (ст.2 - знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу).
Крім того, необхідно звернути увагу на те, що відповідно до частини 7статті 6 Закону № 2939, обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. Відповідно, розпорядник інформації не може відмовити у наданні інформації, мотивуючи відмову лише тим, що вона міститься в документі, який має гриф ДСК. Необхідно перевірити, які саме відомості підлягають обмеженню (з урахуванням вимоги ч. 2 ст. 6 Закону), і надати доступ до тої частини документа, яка в доступі не обмежується (вилучивши або заретушувавши частини документа, що обмежені в доступі).Такої позиції дотримується судова практика, акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (справа про наявність персональних даних у запитуваному документі).
Згідно ст.17 закону України «Про доступ до публічної інформації», контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації здійснюється, зокрема, через громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації, депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

Відповідно до Ухвали Львівської міської ради від 26.12.2016 № 1351 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Львова на 2017 рік», на підставі Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання ухвали міської ради від 30.06.2016 № 632 “Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Львова“ міська рада ухвалила затвердити перелік проектів – переможців громадського бюджету м. Львова на 2017 рік.

Відповідно до вищевказаних документів, Львівська міська рада затвердила до виконання і фінансування з бюджету у 2017 році проект №278 “Облаштування спортивно-ігрового простору для дітей та дорослих “Прогрес“. Інформація про проект, голосування, перемогу та напрями реалізації міститься на офіційному сайті Громадського Проекту https://lviv.pb.org.ua/projects/show/278.

Як стало відомо Батьківській раді Львівщини, станом на сьогодні питання облаштування майданчика затягнулось впродовж тривалого часу і взагалі не виконується.
Зокрема, така ситуація склалась через непорозуміння із листуванням між Відділом Держземагентства у м. Львові та Управлінням молоді та спорту ЛМР Департаменту гуманітарної політики (як повідомили в усному порядку - понад два місяці, не надходить відповідь на запит Управління молоді та спорту Львівської міської Ради від 10.05.2017 №2604-вих-442 (подано через електронну систему «альфреско»), котра б сприяла виконанню ухвали ЛМР від 26.12.2016 № 1351 та дотримання законодавства України).

В результаті вжитих заходів, ГО «Батьківська Рада Львівщини» доводить до вашого відома, що Головне управління Держгеокадастру у Львівській області листом від 12.07.2017 №21-13-0.2-9663/2-17 на запит ГО «Батьківська Рада Львівщини» про надання публічної інформації скеровано нам інформацію, що земельна ділянка за адресою: м.Львів, вул. Жовківська, 57 знаходиться в користуванні ВАТ «Прогрес» (м.Львів, вул.Жовківська, 30) – копії листів додаються.

Крім того, просимо врахувати, що в наданому ГО «Батьківській Раді Львівщини» на публічний запит листі відділу у місті Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 13.06.2017 №0-13-0.37-743/109-17 (додається) Управлінням молоді та спорту ЛМР Департаменту гуманітарної політики було повідомлено, що:
«відповідно до державної статистичної звітності, земельна ділянка на вул.Жовківська, 57 у м.Львові (згідно представленого плану земельної ділянки) знаходиться в користуванні ВАТ «Прогрес» (вул.Жовківська, 30) без належно оформлених правовстановлюючих документів на землекористування (згідно списку землекористувачів та землевласників Шевченківського району м.Львова, затвердженого рішенням виконкому Львівської міської ради від 06.02.1998 №51 «Про інвентаризацію земель м.Львова»)».

Враховуючи наведене, те, що питання відновлення майданчика та облаштування дитячо-спортивного простору «Прогрес» на території, котра ще за часів СРСР була спортивним майданчиком і використовувалась як спортивний майданчик - знаходиться на постійному контролі мешканців та громадських організацій, зокрема, ГО «Батьківська Рада Львівщини» (активіст нашої організації Г.Мельник є автором проекту), те, що за проект проголосувала громада Львова та депутати ЛМР, просимо:

1) надайте інформацію щодо стану виконання проекту №278 “Облаштування спортивно-ігрового простору для дітей та дорослих “Прогрес“.

2) надайте інформацію щодо заходів, які були вжиті з метою внесення змін до ухвал Львівської міської ради від 12.02.2004 №1060 «Про розміщення дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова» (зі змінами) та від 01.12.2005 №2885 «Про затвердження Схеми розміщення дитячих та спортивних ігрових майданчиків на території Шевченківського району м.Львова» (зі змінами), на виконання розпорядження Львівського міського голови від 25.06.2011 (зі змінами) – для відновлення спортивно-ігрового простору на запропонованій автором проекту ділянці та облаштування спортивно-ігрового простору для дітей та дорослих “Прогрес“.

Врахуйте, що відновлення спортивного майданчика на вул.Жовківській, 57 (згідно представленого плану земельної ділянки – План додається) та облаштування на цій території спортивно-ігрового простору для дітей та дорослих в мікрорайоні є вкрай необхідним, оскільки на цій території досі займаються спортом діти та дорослі цілого мікрорайону, він є обов’язковим для забезпечення ведення здорового способу життя мешканців. З незрозумілих причин, очевидно, помилково територія спортивно-ігрового простору не була внесена до вищевказаних ухвал ЛМР та не було закріплено за нею статусу «дитячо-спортивний» майданчик на офіційному рівні.

Якщо, ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, то надати наказ на її обмеження.
Якщо ця інформація містить персональні дані, то приберіть в документах персональні дані та надайте документи без персональних даних.
Якщо деякі з вищезазначених документів відсутні - чітко напишіть, що вони відсутні.
Якщо копіювання документів та підготовка інформації потребуватиме оплати, прошу повідомити мене про це із зазначенням суми і рахунку сплати коштів у день отримання зазначеного запиту, або завчасно – в межах , необхідних для своєчасної підготовки відповіді на цей запит.

Поштову та електронні адреси для отримання кореспонденції, відповіді та контактний телефон вказано в бланку листа.

У разі відхилення цього запиту, або залишення без обґрунтованої відповіді, або неповноти надання відповіді на прохання у запиті по кожному пункту, будемо змушені звернутися у відповідні державні компетентні органи з віднесенням всіх витрат за ваш рахунок.

З повагою,
Голова ГО «Батьківська рада Львівщини» О.Пономарева

21 липня 2017