Щодо статистичної інформації про перетин державного кордону України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Державна прикордонна служба України забезпечує недоторканність державного кордону та охорону суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні на основах законності та відкритості для демократичного цивільного контролю.

Питання статистичних даних щодо перетину державного кордону — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом, оскільки така інформація документується в процесі виконання Державною прикордонною службою України своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством і знаходиться у її володінні.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію про перетин державного кордону України громадянами України на виїзд з України та на в’їзд в Україну в період з 2014 року по теперішній час, зазначивши пункти пропуску.

(2) Надати статистичну інформацію про перетинання державного кордону України іноземними громадянами та особами без громадянства на виїзд з України та на в’їзд в Україну в період з 2014 року по теперішній час, зазначивши пункти пропуску.

(3) Надати статистичну інформацію про кількість адміністративних правопорушень з прикордонних питань на:

• українсько-польській ділянці кордону
• українсько-словацькій ділянці кордону
• українсько-угорській ділянці кордону;
• українсько-румунській ділянці кордону;
• українсько-молдовській ділянці кордону;

відповідно в період з 2014 року по теперішній час.

(4) Надати статистичну інформацію про кількість іноземних та українських громадян затриманих Державною прикордонною службою України на кордоні з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею в період з 2014 року по теперішній час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Пилипчук Олег, Адміністрація Державної прикордонної служби України

2 Attachments

 

 

,

. 527-62-76

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Черговий Е-100 АДПСУ, Адміністрація Державної прикордонної служби України

2 Attachments

Пилипчук Олег, Адміністрація Державної прикордонної служби України

2 Attachments

 

 

 

,

. 527-62-76

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]