Щодо створення національного авіаперевізника, формування його статутного капіталу та відшкодування витрат українських авіаперевізників у період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Пунктом 216 Плану заходів з реалізації Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. № 534 на Мінінфраструктури, Мінекономіки та Мінфін було визначено відповідальними за виконання та здійснення організаційних заходів зі створення національного авіаперевізника.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання є однією з форм державної допомоги, надання якої за рахунок бюджетних коштів має здійснюватися з дотриманням норм цього Закону щодо допустимості такої допомоги для конкуренції. Враховуючи зазначене та частину четверту статті 35 Кодексу, державна допомога суб’єктам господарювання за рахунок коштів державного бюджету може бути надана після отримання відповідного рішення Антимонопольного комітету України.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», із відповідними змінами , внесеними Законом України від 8 жовтня 2021 року N 1807-IX, передбачено відшкодування витрат українських авіаперевізників у період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з відповідною бюджетною програмою (код 3101370) в розмірі 104 000 000 гривень.

Питання дотримання виконавської дисципліни та контролю за виконанням Постанов Кабінету Міністрів України — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про стан виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. № 534 в частині здійснення організаційних заходів зі створення національного авіаперевізника та формування статутного капіталу акціонерного товариства, що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника.

(2) Надати інформацію які організаційні заходи здійснено та які проекти нормативно-правових актів підготовлено Мінінфраструктури, Мінекономіки та Мінфіном з метою створення національного авіаперевізника.

(3) Надати інформацію про відповідальних осіб яких визначено в Мінінфраструктури, Мінекономіки та Мінфіні за створення національного авіаперевізника та формування його статутного капіталу.

(4) Надати інформацію та скан-копії листів, які направлялись Мінінфраструктури, Мінекономіки та Мінфіном з метою виконання та здійснення організаційних заходів зі створення національного авіаперевізника й формування його статутного капіталу.

(5) Надати інформацію та перелік українських авіаперевізників, яким передбачено відшкодування і в якому обсязі витрат у період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з відповідною бюджетною програмою (код 3101370).

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі.

V. Nesterenko,

2 Attachments

 

 

 

 

 

 

̳

 

. 200-47-73*3252

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Бобрик Олена Вікторівна,

1 Attachment

 

 

³

̳

[1][email address]

(044) 351 48 41

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]