Щодо судді Дніпровського районного суду міста Києва Марченко М.В.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Державна судова адміністрація України — є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади, вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення та забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Інформація щодо доброчесності суддів — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою численних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні стягнення (погашені/непогашені) щодо судді Дніпровського районного суду міста Києва Марченко Мирослави В’ячеславівни.

(2) Надати інформацію про те, чи ініціювалось питання щодо дострокового звільнення судді Дніпровського районного суду міста Києва Марченко Мирослави В’ячеславівни.

(3) Надати інформацію чи здійснювались будь-які види заохочення, виплата грошових премій, нагорода державними нагородами, спеціальними званнями судді Дніпровського районного суду міста Києва Марченко Мирослави В’ячеславівни.

(4) Надати інформацію відносно відпусток та лікарняних в яких перебувала суддя Дніпровського районного суду міста Києва Марченко Мирослава В’ячеславівна на дату подання цього запиту, починаючи з 2002 року.

(5) Надати скан-копії Присяги судді, Мотиваційного листа у якому викладаються мотиви бути суддею, Подання Вищої ради правосуддя (або іншого уповноваженого органу) до Президента України про призначення Марченко Мирославу В’ячеславівну на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва.

(6) Надати відомості відносно судді Дніпровського районного суду міста Києва Марченко Мирослави В’ячеславівни з останніми результатами проходження відповідної підготовки у Національній школі суддів України, а також відомості Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо результатів проходження останньою кваліфікаційного іспиту.

(7) Надати скан-копію з підписами підписантів трудового договору/контракту підписаного суддею Дніпровського районного суду міста Києва Марченко Мирославою В’ячеславівною.

(8) Надати скан-копію витягу з трудової книжки або відділу кадрів з постійного місця роботи судді Дніпровського районного суду міста Києва Марченко Мирослави В’ячеславівни.

(9) Надати відомості розгляду суддею Дніпровського районного суду міста Києва Марченко Мирослави В’ячеславівни справ пов’язаних із масовими протестами у 2013-2014 роках, починаючи з 2013 року (притягнення до адміністративної відповідальності, тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності).

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Державна судова адміністрація України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Відділ підготовки суддів,

1 Attachment

З повагою
Відділ підготовки суддів
Національна школа суддів України
National School of Judges of Ukraine

тел/tel +38 044 597-09-35
E-mail:[email address]

Овдієнко Валерія Сергіївна,

2 Attachments

Державна судова адміністрація України

3 Attachments

Секретаріат Вищої ради правосуддя

Дніпровський районний суд міста Києва,

1 Attachment

Овдієнко Валерія Сергіївна,

2 Attachments

Дніпровський районний суд міста Києва,

2 Attachments

Дніпровський районний суд міста Києва,

2 Attachments