Щодо судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталі Володимирівни

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Державна судова адміністрація України — є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади, вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення та забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Інформація щодо доброчесності суддів — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою численних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні справи щодо судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталі Володимирівни, в тому числі за час її перебування на посаді судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області (заяви, скарги, рішення ВРП, а також матеріали, які стали підставою для прийняття відповідних рішень у дисциплінарних справах щодо судді Мовчан Наталі Володимирівни);

(2) Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні стягнення (погашені/непогашені) щодо судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталі Володимирівни, в тому числі за час її перебування на посаді судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області;

(3) Надати інформацію про те, чи ініціювалось питання щодо дострокового звільнення судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталі Володимирівни, в тому числі за час її перебування на посаді судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області;

(4) Надати інформацію чи здійснювались будь-які види заохочення, виплата грошових премій, нагорода державними нагородами, спеціальними званнями судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталі Володимирівни, в тому числі за час її перебування на посаді судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

(5) Надати інформацію відносно відпусток та лікарняних, в яких перебувала суддя Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталя Володимирівна, на дату подання цього запиту, починаючи з 2019 року, а також інформацію відносно відпусток та лікарняних, в яких перебувала Мовчан Наталя Володимирівна за час її перебування на посаді судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

(6) Надати скан-копії Присяги судді, Мотиваційного листа у якому викладаються мотиви бути суддею Вищого антикорупційного суду, Подання Вищої ради правосуддя (або іншого уповноваженого органу) до Президента України про призначення Мовчан Наталі Володимирівни на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

(7) Надати скан-копії Присяги судді, Мотиваційного листа у якому викладаються мотиви бути суддею, Подання Вищої ради правосуддя (або іншого уповноваженого органу) до Президента України про призначення Мовчан Наталі Володимирівни на посаду судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області;

(8) Надати відомості відносно судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталі Володимирівни з останніми результатами проходження відповідної підготовки у Національній школі суддів України, а також відомості Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо результатів проходження Мовчан Наталією Володимирівною кваліфікаційного іспиту.

(9) Надати скан-копію витягу з трудової книжки або відділу кадрів з постійного місця роботи судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталією Володимирівною.

(10) Надати відомості щодо отриманих звернень громадян про недостовірні відомості у декларації доброчесності судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталі Володимирівни, а також результати розгляду таких звернень.

(11) Надати відомості щодо отриманих повідомлень про виявлені порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталі Володимирівни, в тому числі за час її перебування на посаді судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Державна судова адміністрація України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Відділ підготовки суддів,

1 Attachment

Просимо повідомити про отримання.

З повагою
Відділ підготовки суддів
Національна школа суддів України
National School of Judges of Ukraine

тел/tel +38 044 597-09-35
E-mail:[email address]

Вищий антикорупційний суд,

3 Attachments

Доброго дня!

Надсилаємо у вкладені лист Вищого антикорупційного суду від 10.04.2024 №
03.11-06/27/2024.
--

 

 

Юлія КУЗЬМИЧ

Головний спеціаліст відділу документального

забезпечення (канцелярія суду) управління

документообігу та організаційного забезпечення

апарату Вищого антикорупційного суду

 

+380 44 585 27 43

[1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Охтирський міськрайонний суд Сумської області,

2 Attachments

--
Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Державна судова адміністрація України

2 Attachments

Державна судова адміністрація України

3 Attachments

Секретаріат Вищої ради правосуддя

Вищий антикорупційний суд,

3 Attachments

Добрий день!

Надсилаємо у вкладенні лист Вищого антикорупційного суду від 30.04.2024 №
03.11-06/33/2024 з додатком.
--

 

 

Наталія МАГЛЬОВАНА

Головний спеціаліст відділу документального

забезпечення (канцелярія суду) управління

документообігу та організаційного забезпечення

апарату Вищого антикорупційного суду

 

+380 44 585 27 43

[1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]