Щодо супровідних документів та документів, пов'язаних із роботою над проектом Закону № 9107-1 від 30.03.2023 року

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Верховна Рада України — є єдиним органом законодавчої влади в Україні.

Інформація щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників і аналізу регуляторного впливу — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копії з еталонного тексту оригіналу Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану» від 29.05.2023 року № 3111-IX, завірену відповідно до ДСТУ 4163:202.

(2) Надати інформацію чи залучались Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України, Міністерство юстиції України, Національний банк України до аналізу регуляторного впливу і чи надавались ними висновки, листи, пропозиції та зауваження, які направлялись до Верховної Ради України, її комітетів у звʼязку із розглядом проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану 9107-1 від 30.03.2023 року, а в разі якщо залучались та надавались — надати їх скан-копії завірені відповідно до ДСТУ 4163:2020.

(3) Надати, завірені відповідно до ДСТУ 4163:202 скан-копії копії супровідних документів та документів, пов'язаних із роботою над проектом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1 від 30.03.2023 року, а саме:

• Пояснювальної записка від 30.03.2023 року;
• Подання від 30.03.2023 року;
• Висновків Головне науково-експертне управління № 16/03-2023/67411 від 03.04.2023 року та № 16/03-2023/67386 від 03.04.2023 року;
• Листів Національного банку України № 18-0010/18873 від 20.03.2023 року та № 18-0010/22397 від 31.03.2023 року;
• Висновку Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики до Першого читання № 04-32/03-2023/69993 від 05.04.2023 року;
• Висновку Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики до Другого читання № 04-32/03-2023/89577 від 27.04.2023 року;
• Зауважень Головного юридичного управління парату Верховної Ради України № 07/2-2023/91186 від 01.05.2023 року;
• Висновоку Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики до Другого читання № 04-32/03-2023/91091 від 01.05.2023 року та Протоколу засідання № 135;
• Висновку Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики до Повторного другого читання № 04-32/03-2023/112651 від 25.05.2023 року та Протоколу засідання № 138;
• Зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України № 07/2-2023/113063 від 25.05.2023 року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

17 Attachments