Щодо уточнення питань про стан як держслужбовця

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня!
Інформаційний запит на отримання публічної інформації - Волевиявлення 20230528/1-3
Як держслужбовцю категорії А.
Жінка з ім'ям: Зінаїда з повними та невідчуджуваними правами людини прийняла відповідь до умовного ознайомлення з наданням правової оцінки.
Народу на платформу Доступ до правди прийшла відповідь з як підписантом Кострикіним О.В. за номером UB НКРЕКП номер 4653/09/7-23 від 01.05.2023, котрий вказав незрозумілого адресата ,ким і коли створеним,зовні співзвучно з буквами громадянина персони,та чи то Зоя Іллівна,чи то Зульфія Ілларівна?
Беручи до уваги максими права:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) Incerta pro nullis habentur (Things uncertain are considered as nothing, Невизначеність вважаються як ніщо),та беручи до уваги, що будь-яка неперевірена інформація є виключно чутками або припущенням (презумпцією), Автор для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, продовжує комунікацію, та воліє дізнатися, чому відповідь надана на бланку, який не має приналежності до держави України.
Що стосується поставлених Автором запитань, Автор одержав на них часткову відповідь - як отримати відповідь особі, а не людині. В той же час:
1) Автору до цього часу не зрозуміло кому саме була надана відповідь особі чи людині? Беручи до уваги, що "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.", Автор в декларуванні даного права не бачить слова особа. Тому Автор не акцептує відповідь в частині звернення без заявленого правового статусу людина. І вкотре наголошує на те що згідно писаних для вас законів, надайте статті законів яким керувався виконавець порушуючи міжнародні договори,чи у вас є повноважені ігнорувати міжнародні договори, ігнорувати живу енергію Творця втілену в жіночому тілі. Тож коли не діють закони людські ,починають працювати Кони Всесвіту.
Автор вірить ,в подальше конструктивне комунікування тепер та в подальшому та в дотриманні вами принципу верховенства права , забезпечення пріоритету прав і свобод людини,що визначають зміст та спрямованість як діяльності державного службовця, так і посадової особи місцевого самоврядування .
Тому, народ, жінка з ім'ям : Зінаїда проявляючи та утверджуючи свою волю , згідно писаних для вас законів на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, для уточнення інформації воліє отримати достовірну відповідь на :

1. Надайте належним чином оформлену паперову копію витягу з трудової книжки запису про складання присяги держслужбовця Олег КОСТРИКІН та/або Кострикін О. В.
2. Повторно вдруге ,яким розпорядчим документом зафіксовано поінформування та згода співвласників багатоквартирного будинку 79 по вулиці Героїв Майдану міста Чернівці на виконання вашої Постанови 2514 від 10.12.2021р. Тобто яким відповідним договором з балансоутримувачем та/або Чернівецькою міською радою затверджено виконання Інвестиційної програми і яким законним способом. Та чи НКРЕКП поінформоване та/або має рішення місцевої влади , НПА про самовільний без згоди власників, доступ до спільного майна співвласників багатоквартирних будинків.

Виходячи з попередніх волевиявлень запитів Автор) категорично забороняє:
а) застосовувати до : Зінаїди Іванівни з роду Ротар: всі презумції та фікції та / або приєднувати до недієздатної фізособи відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА, Ротар Зінаїда Іванівна, Ротар З.І.і т.п
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людина :
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - Жінці ,людині з правами: Зінаїді Іванівні з роду Ротар .
Відповідь згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати Мені компетентна посадова особа, розпорядник інформації,який несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів. У вашій відповіді Автор вимагає вказати вхідний номер централізованої реєстрації направленої вам кореспонденції згідно писаної для вас Інструкції 348 КМУ від 14.04.1997.
Автор нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту. Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.
Без акцепта P.D.S.C.

Автор : народ, жінка : Зінаїда

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1 Attachment

Це повідомлення згенеровано системою електронного документообігу.
Відповідь прохання надсилати в залежності від змісту повідомлення.