Щодо відміни законної оплати послуг гривнями(банкноти і монети)

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня!
Голові Чернівецької міської ради Клічук Роман Васильович,
всім його заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів.
Начальнику фінансового управління
Начальнику юридичного управління
Волевиявлення запит 20230731/1 на отримання публічної інформації.

Автор листа Народ,жінка з ім'ям : Зінаїда людина з повними правами ,: Зінаїда :Іванівна :з роду Р о т а р з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,носій суверенітету, генеральний розпорядник,агент персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА.
Своє Волевиявлення направляю з метою розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач,включаючи право на визнання правосуб'єктності.
Автор акцептував статтю 6 Загальної декларації прав людини (документ 995_015 від 10.12.1948р.).
Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та міжнародні договори, які Україна зобов'язалась виконувати жінка з власним ім'ям : Зінаїда через правовий статус людина з повними правами,проголошуючи і утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану мені Всевишній Творцем та керуючись Своєю Владою та згідно писаних для вас статей законів хочу отримати наступну інформацію (згідно статтей 1,13,19,20 закону України "Про доступ до публічної інформації" які надають право звернутися і отримати публічну інформацію від її розпорядників ).
Беручи до уваги Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.
Беручи до уваги, "якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору."
Згідно писаних для вас законів та нормативно-правових актів, відповідно до діяльності і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування Автор воліє отримати достовірну та вичерпну інформацію:
1). Надайте належним чином оформлену копію паперового оригіналу розпорядчого акту ,що громадяни для задоволення своїх потреб у отриманні якісних і безпечних послуг міського електричного транспорту, зобов'язані здійснювати оплату послуг виключно транзакціями,без застосування готівкових купюр і монет, на підставі чинного законодавства України.
2). Надайте належним чином оформлену копію паперового оригіналу розпорядчого акту та/або законодавчого акту яким ви відмінили дію Постанови Президії Верховної Ради України
від 10.12.1991 № 1952-ХІІ “Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України"що відноситься до питань грошового обігу в Україні в своїй господарській діяльності.

Виходячи з попередніх волевиявлень запитів Автор) категорично забороняє:
а) застосовувати до жінки:Зінаїди всі презумпції та фікції; приєднувати до фізособи;
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людина
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - Жінці ,людині з правами: Зінаїді Іванівні з роду Ротар .
Відповідь згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати Мені компетентні посадові особи, розпорядники інформації, які несуть і беруть на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів. Якщо таких задокументованих , згідно законодавства України копій паперових оригіналів не предоставите,то це означатиме,що ваші дії мають ознаки порушення прав людини ( Загальна декларація прав людини документ 995_015, Конвенція про захист прав людини документ 995_004) що чинні,і на які надана згода на обов'язковість Верховною Радою України і розцінюється як введення в оману та відсутність законних підстав зобов'язувати громадян проводити оплату послуг міського електричного транспорту виключно транзакціями, а не законним платіжним засобом. А отже звужує права людини в громадянина.

Автор нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту. Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.
Без акцепта P.D.S.C.

Автор : Народ, жінка з ім'ям:Зінаїда

Департамент транспорту ЧМР,

1 Attachment

Департамент транспорту ЧМР,

1 Attachment