Щодо відміни законної оплати послуг гривнями

Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня!
Голові Чернівецької міської ради Клічуку Роману Васильовичу
Копії:
Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крохмаль І.Д.
Начальнику фінансового управління
Начальнику юридичного управління.
Повторно вдруге
Волевиявлення запит 20230816/2.
У бажанні вирішення поточних задач та розширення правосвідомості отримавши електронну відповідь від 02.08.2023 жінка з ім'ям:Зінаїда ,що діє через правовий статус людина,прийняла дану відповідь виключно до умовного ознайомлення та надання правової оцінки.
Автору не зрозуміло до якого адресата направлена вказана відповідь, та не зрозумів відповідність підпису як юридично значимого факту, беручи до уваги дані з витягу єдиного реєстру, прізвище та імя Аліна НАСЛАВСЬКА як підписанта відсутнє. Законний представник або законний підписант по виписці код ЄДРПОУ вказана особа відсутня.
Беручи до уваги , що забезпечення дотримання прав і свобод людини,що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави та особи, яка виконує функції посадової особи місцевого самоврядування щодо утвердження захисту прав та свобод людини має пріоритет , Автор з метою уникнення шахрайства і введення в оману бере до уваги максими права:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),
6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою.
."
Беручи до уваги писану для вас Конституцію України де визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Із наведеної норми Конституції України вбачається, що умовою вчинення
будь-яких дій органами влади є: наявність відповідних, встановлених законом
повноважень; наявність встановленої законом підстави; визначений законом
спосіб (порядок) вчинення відповідних дій.
Беручи до уваги писані для вас статті Конституції України 1996року 254к/96-ВР ст.ст.3, 8, 9,19, 22, 60, 64,92, ЗУ Про службу в органах місцевого самоврядування ст.ст. 4, 7, 8, 23.24 та ст.74 ЗУ Про місцеве самоврядування.
А також беручи до уваги, що:
"Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",
"УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №671/2021" в частині "Персональна відповідальність за належне виконання міжнародних договорів України, інших двосторонніх та багатосторонніх документів, з яких випливають права і зобов’язання України, покладається на керівників державних органів, які відповідно до компетенції забезпечують виконання зобов’язань українською стороною та аналізують виконання іншими сторонами їх зобов’язань за такими міжнародними договорами, документами."
Наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина.
Автор не отримав конструктивної та компетентної відповіді на поставлені запитання, тому беручи до уваги Статут територіальної громади міста Чернівці, ,регламент виконкому, положення про юридичне управління, з ціллю отримання повної та конструктивної відповіді від вищезазначених осіб на виконання зобов'язань, уточняє запитання щодо отримання публічної інформації, що становить суспільний інтерес:
1). Чи визнаєте ви Конституцію України 254к/96 -ВР?
2).Чи визнаєте ви права людини?
3). Чи визнаєте ви правосуб᾿єктність людини?
4). У відповідності до яких статтей законів,яким розпорядчим актом та/або НПА прийнято Р І Ш Е Н Н Я Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.04.2023 номер 250/9, де б визначався саме обов’язок людини, громадянина , жителя територіальної громади міста Чернівці здійснювати оплату за транспортні послуги виключно і тільки транспортними картками та /або фіатними коштами та заборонено розраховуватись визначеним законом – «Гривня (банкноти і монети) як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, який приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів ».
5). У відповідності до статтей яких яких законів України,розпорядчих актів та/або НПА змінено принцип оплати проїзду , та встановлені принципи оплати , що обмежують права споживачів транспортних послуг.
Автор очікує відповідь від виключно посадових осіб які дотримується принципу верховенства права, утверджують своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосуб᾿єктності та беруть на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед жінкою з ім'ям :Зінаїда з повними правами людини, за порушення права людини, даючи відповідь на дане Волевиявлення.
Підписання відповіді особами рангом нижче рівносильний підпису Клічука Романа Васильовича.

Якщо вами не буде надано конструктивної , належним чином підписаної відповіді з підписами уповноважених на це осіб,з доказами по всіх запитуваних питаннях, в тому числі щодо вимоги без наведених доказів про обов’язковість здійснювати оплату за транспорні послуги в громадському міському пасажирському транспорті загального користування у Чернівецькій міській територіальній громаді виключно і тільки через так звані автоматизовані системи обліку оплати проїзду фіатними коштами , то це приймається як пропозиція у вигляді Р І Ш Е Н Н Я Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.04.2023 номер 250/9, яку Автор залишає без акцепту. Відповідальність за безперешкодне пересування та отримання транспортних послуг Автора,з належним використанням гривні (купюри і монети) , що є єдиним законним платіжним засобом на території України, який приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів та отриманого паперового квитка покладаю на Клічука Романа Васильовича як посадову особу.
Акцепт (прийняття ) умов визначених у цьому Волевиявленні настає з моменту його отримання/прочитання/використання будь-якими особами .

Право трактування змісту даного Волевиявлення залишається виключно за Автором.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником . Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без авалювання. Без індосаменту. Дане Увідомлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

З Миром, без злоби та без упередження. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.
Без акцепту P.D.S.C.
Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Автор у правильній якості бенефіціара початкової юрисдикції.: жінка :Зінаїда , з повними невідємними невичерпними та невідчужуваними правами людини з імям :Зінаїда : Іванівна: з роду Р о т а р