Щодо відомостей на правоустановчі документи.

Надія Миколаївна Гуштик

__
Доброго дня

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
вул. Головна, 203 к, місто Чернівці,
Чернівецька область, 58018
e-mail: [email address]

Громадянин України,
Українець.Надія Миколаївна Гуштик
м.Герца.Чернівецька обл.60500.
вул._30рок.Перемого3/14
                                   
             
                  

З А П И Т(вих.№ 07/21)
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»
 
   1 грудня 1991 року за результатами Всеукраїнського референдуму було створено Самостійну українську державу України – преамбула чинної Конституції України, яка була прийнята 28 червня 1996 року, на п’ятій сесії Верховної Ради України.
   Частиною першою статті 143. Основного закону визначено, що Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
   Згідно частини першої статті 60. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
   Керуючись положеннями ст.ст. 32, 34 і 40 Конституції України, Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», звертаюсь до Вашої установи/комунального підприємства (далі - /КП), для встановлення конституційної правосуб’єктності самої установи, а також правоздатності, дієздатності і деліктоздатності керівника даної установи/КП, та відповідно до компетенції, у визначений законом строк (п’ять днів),
  
П Р О Ш У:
1.                  Надати завірену належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163-2003 та Постанови Верховного Суду від 08 травня 2019 року, справа № 160/7887/18, провадження № К/9901/8838/19) фотокопію з оригіналу Розпорядчого акту про утворення  відповідною Територіальною громадою, або утвореним нею компетентним органом місцевого самоврядування,  установи/КП ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
2.                  Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу відомостей (передаточного акту) про відокремлену частину комунальної власності, на базі якої утворено установу/КП ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
3.                  Надати завірену належним чином копію зразка власного бланка установи/КП ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
4.                  Надати завірену належним чином копію  зразка відбитку (відтиску) гербової печатки  установи/КП ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
5.                  Надати завірені належним чином відомості стосовно того ким, коли, і на підставі якого документу (надати копію документа) була  замовлена  печатка  установи/КП ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
6.                  Надати завірені належним чином відомості стосовно того ким, коли, і на підставі якого документу (надати копію документа) була  виготовлена  печатка  установи/КП ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
7.                  Надати завірену належним чином фотокопію Свідоцтва про реєстрацію,  Відомостей з ЄДР,  Положення/Статуту, відповідно до якого діє юридична особа, установа (КП) ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
8.                  Надати завірені належним чином відомості про реквізити для обслуговування в Казначействі установи/КП ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
9.                  Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та   надіслати у письмовому  (паперовому) вигляді на мою домашню адресу,  і в електронному вигляді на мою вищезазначену електронну адресу.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
  
 
З повагою, Громадянин: Надія Миколаївна Гуштик.
 P. S. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.                 
                                                                                                       (стаття 109 Кримінального кодексу України)
   Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
   Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання. 
                                                                                                        (стаття 111 Кримінального кодексу України)