Щодо відшкодування збитків завданих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за фактами можливої розтрати та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах керівниками та службовими особами НБУ та Мінфіну

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

За інформацією Офісу Генерального прокурора наданою 20.10.2022 року Листом № 27/3-1064вих.22:

· Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях № 52017000000000153 від 02.03.2017, № 42017000000003528 від 06.11.2017, № 42017000000001823 від 06.06.2017, які розслідуються детективами НАБУ, у межах яких перевіряється ряд епізодів можливої злочинної діяльності широкого кола службових осіб як держаних органів, так і менеджменту AT КБ «Приватбанк» до та після його докапіталізації за рахунок держави (націоналізації). Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває.

· Матеріали кримінального провадження № 42017000000004914 об’єднані з матеріалами кримінального провадження № 42017000000003528, матеріали цосудових розслідувань № 42017000000002828 та № 42017000000003145 приєднані до матеріалів кримінального провадження № 42017000000001823, а матеріали кримінального провадження № 42017000000001897 об’єднані з матеріалами кримінального провадження № 12017040000000531.

Значені кримінальні провадження розслідуються в тому числі за фактами можливої розтрати та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах окремими керівниками та службовими особами Національного банку України, Міністерства фінансів України та ПАТ КБ «Приватбанк», які, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у співучасті з власниками та керівниками іноземних компаній Kroll Associates U.K. Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, протягом 2016-2017 років уклали договори із надання консультаційних послуг з порушенням вимог законодавства про здійснення публічних закупівель із зазначеними компаніями, а також залучили у якості субпідрядників із надання консультаційних послуг українські юридичні компанії ТОВ «Астерс», ТОВ «Астерс Консалт» за завищеними цінами — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну потребу звернутись з цим запитом.

Статтею 128 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Єдиним акціонером АТ КБ «ПРИВАТБАНК», якому належать 100% акцій Банку, є держава в особі Кабінету Міністрів України, якій було завдано значних збитків.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію, чи звертались упоноважені особи Кабінету Міністрів України або мають намір звернутись із цивільним позовом про відшкодування збитків завданих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за фактами можливої розтрати та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах окремими керівниками та службовими особами Національного банку України, Міністерства фінансів України та ПАТ КБ «Приватбанк», які, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у співучасті з власниками та керівниками іноземних компаній Kroll Associates U.K. Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, протягом 2016-2017 років уклали договори із надання консультаційних послуг з порушенням вимог законодавства про здійснення публічних закупівель із зазначеними компаніями, а також залучили у якості субпідрядників із надання консультаційних послуг українські юридичні компанії ТОВ «Астерс», ТОВ «Астерс Консалт» за завищеними цінами.

(2) Надати інформацію, чи надавалась оцінка упоноваженими особами Кабінету Міністрів України факту приєднання до юридичної фірми Астерс київського офісу російського юридичного бюро «Єгоров, Пугінський, Афанасьєв і партнери» в звʼязку з розслідуванням незаконного витоку інформації про клієнтів Приватбанку на сервери в РФ.

(3) Надати інформацію чи притягнуто на даний час когось з керівників та службових осіб Національного банку України та Міністерства фінансів України в звʼязку з докапіталізацією за рахунок держави (націоналізацією) AT КБ «Приватбанк».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

צ ̦.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]