Щодо відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України працівників прокуратури

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
Офіс Генерального прокурора — є держателем Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснює підтримання державного обвинувачення в суді.

28 червня 1996 року, на засіданні V-ї сесії Верховної Ради України другого скликання був ухвалений Основний Закон нашої держави – Конституція України. Міжнародне співтовариство привітало ухвалення Конституції України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі.

Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Відповідно до положень статті 161 Конституції України, день прийняття Основного Закону є державним святом — Днем Конституції України. Зазначена стаття є чинною з 1996 року по сьогоднішній день.

Питання нагородження та присвоєння почесних звань працівникам органів прокуратури до державного свята Дня Конституції України — є предметом широкої суспільної дискусії та стало темою чисельних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну потребу звернутись з цим запитом.

Указом Президента України № 254/2020 від 27.06.2020 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» начальника відділу Департаменту Офісу Генерального, прокурора СІМОНОВА Яніса Георгійовича нагороджено медаллю «За працю і звитягу».

Указом Президента України № 276/2016 від 25.06.2016 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» військового прокурора Південного регіону України, генерал-майора юстиції ЯКУБОВСЬКОГО Максима Вікторовича - військового прокурора Південного регіону України, генерал-майора юстиції нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо підстав нагородження СІМОНОВА Яніса Георгійовича медаллю «За працю і звитягу» та надати скан-копію подання та супровідних документів про нагородження СІМОНОВА Яніса Георгійовича – прокурора, начальника відділу Департаменту Офісу Генерального.

(2) Надати інформацію щодо підстав нагородження ЯКУБОВСЬКОГО Максима Вікторовича орденом Богдана Хмельницького III ступеня та надати скан-копію подання та супровідних документів про нагородження ЯКУБОВСЬКОГО Максима Вікторовича – військового прокурора Південного регіону України, генерал-майора юстиції.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Public Mail, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Відповідь на запит.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

От: Володимир БОГАТИР <[FOI #103825 email]>
Отправлено: 1 сентября 2022 г. 18:45
Кому: Public Mail <[gpu request email]>
Тема: Інформаційний запит - Щодо відзначення державними нагородами України
з нагоди Дня Конституції України працівників прокуратури
 
Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до
Вас з приводу наступного.

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому
Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією
України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів
суспільства та держави.
Офіс Генерального прокурора — є держателем Єдиного реєстру досудових
розслідувань та здійснює підтримання державного обвинувачення в суді.

28 червня 1996 року, на засіданні V-ї сесії Верховної Ради України другого
скликання був ухвалений Основний Закон нашої держави – Конституція
України. Міжнародне співтовариство привітало ухвалення Конституції
України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі.

Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її
суверенітет і територіальну цілісність. Відповідно до положень статті 161
Конституції України, день прийняття Основного Закону є державним святом —
Днем Конституції України. Зазначена стаття є чинною з 1996 року по
сьогоднішній день.

Питання нагородження та присвоєння почесних звань працівникам органів
прокуратури до державного свята Дня Конституції України — є предметом
широкої суспільної дискусії та стало темою чисельних публікацій в засобах
масової інформації, що викликало нагальну потребу звернутись з цим
запитом.

Указом Президента України № 254/2020 від 27.06.2020 року «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» начальника
відділу Департаменту Офісу Генерального, прокурора СІМОНОВА Яніса
Георгійовича нагороджено медаллю «За працю і звитягу».

Указом Президента України № 276/2016 від 25.06.2016 року «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України»
військового прокурора Південного регіону України, генерал-майора юстиції
ЯКУБОВСЬКОГО Максима Вікторовича - військового прокурора Південного
регіону України, генерал-майора юстиції нагороджено орденом Богдана
Хмельницького III ступеня.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від
04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати,
одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно
від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією
Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе),
ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає
право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за
вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних
органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка
інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка
перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен
зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про
інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами
на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону
запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на
інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи
ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє
запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення
надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції
України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію»,
статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1)     Надати інформацію щодо підстав нагородження СІМОНОВА Яніса
Георгійовича медаллю «За працю і звитягу» та надати скан-копію подання та
супровідних документів про нагородження СІМОНОВА Яніса Георгійовича –
прокурора, начальника відділу Департаменту Офісу Генерального.

(2)     Надати інформацію щодо підстав нагородження ЯКУБОВСЬКОГО Максима
Вікторовича орденом Богдана Хмельницького III ступеня та надати скан-копію
подання та супровідних документів про нагородження ЯКУБОВСЬКОГО Максима
Вікторовича – військового прокурора Південного регіону України,
генерал-майора юстиції.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей
запит.
[FOI #103825 email]

Is [gpu request email] the wrong address for Freedom of Information requests
to Генеральна Прокуратура України? If so, please contact us using this
form:
[1]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані
на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Управління доступу до публічної інформації,

3 Attachments