Щодо ведення обліку запитів на інформацію

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України — є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Питання доступу до публічної інформації — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

Згідно статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані систематично вести вести облік запитів на інформацію.

Відповідно до підпункту 5 пункту 5 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає такий розпорядник та систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень.

Інформаційні запити підлягають реєстрації та обліку в порядку передбаченому статтею 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а надання доступу до системи обліку забезпечується за відповідними запитами.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про систему обліку публічної інформації, яку зберігає, як розпорядник, Кабінет Міністрів України та центральні органи влади.

(2) Надати інформацію про п’ять найбільш поширених напрямків, за якими надходили інформаційні запити в період з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року.

(3) Надати інформацію про три найбільш запитувані документи, для отримання яких звертались з інформаційними запитами в період з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

צ  ̦.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

12 Attachments

1. צ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

6 Attachments

2. צ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Канцелярія Держгеонадр,

1 Attachment

Канцелярія ДАЗВ,

1 Attachment

 

 

 

 

 

 

 

 

.

(044) 594 82 45

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

35/0/37-22 : 31.08.2022

:

ϳ: ’

' e-mail: [email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Держводагентство,

1 Attachment

Державна служба якості освіти,

3 Attachments

--
З повагою,
Державна служба якості освіти України
01135, м.Київ, вул.Ісаакяна, 18
тел.-факс +38044 236 33 11
web-site: http://sqe.gov.ua

Кабінет Міністрів України

12 Attachments

() , :
7147/09/13-22 : 02.09.2022

:
., 04.08.2022 ̳ .

ϳ:

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

econsumer-info,

2 Attachments

,

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Позднякова Надія Володимирівна,

1 Attachment

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Від: "Позднякова Надія Володимирівна" <[email address]>

Надіслано: П’ятниця, 2 Вересень 2022 р 12:51:36
Тема: від МОЗ

Звернення Громадян,

1 Attachment

Маляренко Виктория Николаевна,

1 Attachment

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат,

1 Attachment

Левченко Олексій Євгенович,

7 Attachments

Кабінет Міністрів України

3 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Відділ роботи із ЗВГ .,

1 Attachment

Доброго дня!
Надсилаємо копію листа Мінстратегпрому № 12/22-77/ЗІ-ВИХ.
З повагою
Сектор роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації
ел. пошта: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Кабінет Міністрів України

1 AttachmentКабінет Міністрів України

1 Attachment

 

[1]width= .[2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

5 Attachments

() , :
30610/10.2.2-01-22 : 02.09.2022

:
³ .
(1) , , , ̳ .

(2) , 2014 .

(3) , 2014 .

.
, / ( p7s), (https://czo.gov.ua/verify)

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Державна аудиторська служба України,

2 Attachments

001200-16/6770-2022 : 02.09.2022

:
*12* .

ϳ:

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Інформаційний запит,

1 Attachment

7/11.2-1843-22 03.09.2022

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment2 Attachments