Щодо визначених законом повноважень підписантів у формі витягу про реєстрацію персони

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня!
Посадовій особі представницького органу місцевого самоврядування ,що займає посаду в органах місцевого самоврядування найвищої категорії .
Волевиявлення запит на публічну інформацію 20230821/1/1.

Автор листа Народ,жінка з ім'ям : Зінаїда людина з повними правами ,: Зінаїда :Іванівна :з роду Р о т а р з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,носій суверенітету, генеральний розпорядник,агент персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА з ціллю розширення правосвідомості , конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману жінку направляє це Волевиявлення.
Автор акцептував статтю 6 Загальної декларації прав людини (документ 995_015 від 10.12.1948р.), ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
Беручи Беручи до уваги та опираючись на статті Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод документ 995_004 ратифікований ВР {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97} Стаття 1
Зобов'язання поважати права людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції..
Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та міжнародні договори, які Україна зобов'язалась виконувати жінка з власним ім'ям : Зінаїда через правовий статус людина з повними правами,проголошуючи і утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану мені Всевишній Творцем та керуючись Своєю Владою та згідно писаних для вас статей законів хочу отримати наступну інформацію (згідно писаних для вас статтей 1,13,19,20 закону України "Про доступ до публічної інформації" які надають право звернутися і отримати публічну інформацію від її розпорядників ).
Беручи до уваги Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.
Згідно писаних для вас законів та нормативно-правових актів, відповідно до діяльності і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування ,фукції ЦНАП - видача різноманітних посвідчень, витягів, дозволів та довідок, зокрема архівних, у відповідності ст.19 Конституції України,Автор воліє отримати достовірну та вичерпну інформацію:
1). Хто і коли призначений на посаду Адміністратор ЦНАП містаЧернівці .
2).Яким законом чи розпорядчим актом затверджена форма витягу про реєстрацію персони .
3) . Хто має право підпису витягу про реєстрацію персони,на підставі якого розпорядчого акту.
3) . На підставі яких статтей законів та або розпорядчих актів юридична особа приватного права з кодом ЄДРПОУ
34519280, яка має D-U-N-S ®number: 36-501 -2718 MКП ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО та/або МКП Чернівцітеплокомуненерго , має право доступу до отримання витягу,що містить конфіденційну інформацію щодо персони.
Автор очікує відповідь від виключно посадових осіб які дотримується принципу верховенства права, утверджують своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосуб᾿єктності та беруть на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед жінкою з ім'ям :Зінаїда з повними правами людини, за порушення права людини, даючи відповідь на дане Волевиявлення.
Підписання відповіді особами рангом нижче рівносильний підпису Клічука Романа Васильовича.
Виходячи з вищевикладеного Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до : Зінаїди Іванівни з роду Ротар: всі презумпції та фікції;
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людина
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - Жінці ,людині з правами: Зінаїді Іванівні з роду Ротар .
Відповідь згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати Мені компетентна посадова особа, розпорядник інформації,який несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів.

Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.
Без акцепта P.D.S.C.

Автор: Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р

Відділ звернень,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Тест-Драйв французького бренду:​ PEUGEOT LANDTREK
http://h.holder.com.ua/c?tz&z1585&am...

Відділ звернень,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Тест-Драйв французького бренду:​ PEUGEOT LANDTREK
http://h.holder.com.ua/c?tz&z1585&am...

Відділ звернень,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Тест-Драйв французького бренду:​ PEUGEOT LANDTREK
http://h.holder.com.ua/c?tz&z1585&am...