Щодо вхідної і вихідної кореспонденції та листування Кабінету Міністрів України відносно ДП «Гарантований покупець»

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

ДП «Гарантований покупець» — є особливо важливим для економіки України підприємством заснованим на державній власності, функції з управління яким виконує Кабінет Міністрів України.

Питання дотримання виконавської дисципліни, контролю за наданням та використанням державних гарантій — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію та скан-копії всієї вхідної та вихідної кореспонденції щодо листування англійських адвокатських фірм та інших іноземних юридичних фірм з Кабінетом Міністрів України, щодо діяльності державного підприємства «Гарантований покупець» в період з жовтня 2021 року по теперішній час.

(2) Надати інформацію на якій мові надходила до Кабінету Міністрів України відповідна кореспонденція, чи надходила вона державною мовою, а в разі, якщо вона надходила іноземною мовою, то за рахунок яких коштів здійснювався переклад, яка його вартість та надати скан-копії відповідних перекладів.

(3) Надати інформацію та копії документів, які посвідчують повноваження іноземних адвокатів, які підписували відповідну кореспонденцію та зазначити номер і дату прийняття рішення про включення відповідного адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України.

(4) Надати інформацію хто саме підписував відповідну кореспонденцію та в інтересах яких компаній і чи мають ці компанії взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України, НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець».

(5) Надати інформацію та скан-копії всієї вхідної та вихідної кореспонденції щодо листування українських адвокатів, юридичних фірм, тощо з Кабінетом Міністрів України, щодо діяльності державного підприємства «Гарантований покупець» в період з жовтня 2021 року по теперішній час.

(6) Надати інформацію чи звертались до Кабінету Міністрів України англійські адвокатські фірми Seladore Legal Limited та BCL Solicitors LLP щодо діяльності державного підприємства «Гарантований покупець», в інтересах яких іноземних компаній та чи мають ці компанії взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України, НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець».

(7) Надати інформацію якою мовою надходила до Кабінету Міністрів України кореспонденція від англійських адвокатських фірмам Seladore Legal Limited та BCL Solicitors LLP, а в разі, якщо вона надходила іноземною мовою, то за рахунок яких коштів здійснювався переклад, яка його вартість та надати скан-копії відповідних перекладів, хто саме підписував відповідну кореспонденцію, чи розглядалась вона по суті, чи надавались відповіді, як були підтверджені повноваження іноземних адвокатів, які підписували відповідну кореспонденцію та зазначити номер і дату прийняття рішення про включення відповідного адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України.

(8) Надати інформацію та скан-копії всієї вхідної та вихідної кореспонденції щодо листування Кабінету Міністрів України з англійськими адвокатськими фірмами Seladore Legal Limited та BCL Solicitors LLP.

(9) Надати інформацію які дії вживаються Кабінетом Міністрів України, Міністерством юстиції України, Міністерством енергетики України, НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» щодо захисту інтересів держави.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

³

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

11 Attachments

³

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

³ 2

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Доброго дня!

Мінністерство юстиції направляє у вкладенні відповідь на Ваш запит про
публічну інформацію.

З повагою,

головний спеціалість відділу арбітражу
Департаменту міжнародних спорів
Міністерства юстиції України

Погоріла Дар'я!

1 Attachment

Державне підприємство "Гарантований покупець" направляє Вам відповідь на
інформаційний запит, направлений електронною поштою на адресу Кабінету
Міністрів України 22.12.2021 о 10-58.

Додатково інформуємо, що оригінальний примірник відповіді у паперовому
вигляді буде направлено Вам засобами поштового зв'язку на поштову
адресу: 01024, м. Київ, а/с 770.

Кабінет Міністрів України

5 Attachments

1 Attachment

У відповідь на Ваш запит щодо надання публічної інформації та відповідно
до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України, що надійшов до ДП
"Гарантований покупець" 29.07.2022, надсилаємо лист щодо надання
відповідної інформації, що додається у вкладенні на 2 арк.