Щодо впровадження електронної цифрової медицини в КНП "ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР"

ЗАПИТ
від громадянки Союзу РСР/Української РСР щодо реалізації Конституційних прав відповідно до статті 3 та статті 12 Закону України «Про звернення громадян» та про надання публічної інформації, відповідно до положень статті 40 Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес. Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Відповідно до положень статті 4 доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Згідно з положеннями статті 5, зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22, даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. Звертаю Вашу увагу, що у данному випадку відмова у наданні інформації є порушенням мого права, гарантованого законодавством. За такі дії розпорядника передбачена адміністративна відповідальність, яка покладається на винну особу, тобто працівника розпорядника (ст. 212-3 КУпАП). Враховуючи все вищезазначене та керуючись ст.ст. 3, 4, 5, 6, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 5, 9, 28, 29, Закону України «Про інформацію»,

Автор запиту є людиною в статусі людини із повними правами, Вигодонабувач прав громадянина Союзу РСР/Української РСР та є одним із працівників КНП "ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР". На даний час в КНП "ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" впроваджується електронна медицина. Більш того, анкетні дані людини будуть містити штрих-код, куаркод та цифровий номер. Так як автор являється працівником цього центру, її цікавлять та турбують такі запитання, а тому автор просить впродовж визначеного строку надати терміново таку інформацію:

1. Для яких категорій осіб вводиться електронна цифрова медицина : людей, громадян чи фізичних осіб та юридичних осіб ?

2.Чи є введення електронної цифрової медицини експериментом? Надати Закон, Наказ чи Постанову про введення електронної цифрової медицини, підписану відповідальною особою та завірену мокрою печаткою.

3.Якщо автор запиту буде працювати в КНП "ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" і в подальшому і буде надавати "послуги" і приймати пряму участь в присвоєнні людям штрих-кодів та цифрових ідентифікаторів, то буде одним із учасників злочину. Тому виникає запитання: чи може автор відмовитися надавати цифрові послуги та працювати в КНП "ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" в подальшому?
Автор не створювала цифрових підписів та ідентифікаторів від власного імені та не підписувала погоджувальних документів.

4. Чи повинні отримувати співробітники КНП "ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" доплату за надання електронних цифрових послуг?

Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надайте по суті та згідно хронології питань на мою електронну адресу, котру я вказала в формі реєстрації на даному сайті.

Якщо Ви не можете надати відповідь із-за відсутності інформації за заданими запитаннями, прошу перенаправити цей лист для отримання повної відповіді. Я, автор цього запиту є людиною із повними правами громадянина Союзу РСР/Української РСР по праву народження. Забороняю ототожнювати із фізичною особою та звертатися як до фізичної особи!

Ав.: Ірина Кальницька в статусі людина із повними правами, Вигодонабувач прав громадянина Союзу РСР/Української РСР.

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

2 Attachments