Щодо захисної спорудаицивільного захисту (цивільної оборони) № 113796 в місті Києві по вулиці Шахтарська, 5

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Питання належного використання та управління об'єктами державної власності — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні (в тому числі постійного користування) ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) — відсутня. В той же час за зазначеною адресою знаходиться низка об'єктів нерухомості, що належать ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС».

Серед таких об'єктів нерухомого майна розташованих в місті Києві по вулиці Шахтарська, 5 є захисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) № 113796 (літ. «Ц»), яка відповідно до пункту 2 статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» — не підлягає приватизації.

На даний час вказана захисна споруда цивільного захисту знаходиться в занедбаному стані та фактично не може виконувати функції цивільної оборони.

В той же час в разі, якщо майно органів державної влади не забезпечує виконання встановлених законодавством завдань, таке майно є об’єктами, що підлягають приватизації відповідно до пункту 3 статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Згідно даних Публічної кадастрової карти відомості про земельну ділянку, яка знаходяться в місті Києві по вулиці Шахтарська, 5 — відсутні в Державному земельному кадастрі (Район: м. Київ, КОАТУУ: 8000000000, Зона: 78, Квартал: 076), а кадастровий номер земельної ділянки наразі ще несформований. Відповідно до ч. 1 ст. 78 та п. «а» ч. 1 ст. 81 Земельного кодексу України права власності на землю — це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками та оформлюються такими документами як договір купівлі продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію на підставі чого здійснюється землекоритування під захисною спорудою цивільного захисту (цивільної оборони) № 113796 (літ. «Ц»), в місті Києві по вулиці Шахтарська, 5 та хто є землевласником і землекористувачем земельної ділянки.

(2) Надати інформацію чи проводилась нормативна оцінка захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) № 113796 (літ. «Ц»), в місті Києві по вулиці Шахтарська, 5 та яка її вартість.

(3) Надати інформацію чи можлива оренда чи приватизація занедбаної захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) № 113796 (літ. «Ц»), в місті Києві по вулиці Шахтарська, 5, яка фактично не виконує функції цивільної оборони.

(4) Надати інформацію про умови приватизації та переможця, який внаслідок приватизації створив ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) (раніше ВАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС»), чи вирішувалось під час приватизації питання щодо землекористування під цілісним майновим комплексом та надати скан-копії відповідних документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Kosakivskiy V.V., SPFU, Фонд державного майна України

1 Attachment

 
----- -----
: [1]Karpenko A. V., SPFU
: [2]Kosakivskiy V.V., SPFU
: 15 2021 . 14:54
 
 
 

                                                                    
 

. . 200 34 53

References

Visible links
1. [email address]
mailto:[email address]
2. [email address]
mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Голішевська Лариса, Фонд державного майна України

1 Attachment

 
:
.FR12.pdf

: .  .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]