Щодо закордонних відряджень судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича та помічника судді Конституційного Суду України Мазура Костянтина Геннадійовича

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

Діяльність Конституційного Суду України — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою численних публікацій в засобах масової інформації та викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо закордонних відряджень судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича та помічника судді Конституційного Суду України Мазура Костянтина Геннадійовича, у звʼязку з виконанням Головатим Сергієм Петровичем функцій члена Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) в період з 2018 року по теперішній час, зазначивши склад делегацій, кошториси витрат, зокрема витрати на відрядження та джерела за рахунок яких покривались такі відрядження, витрати на проживання із зазначенням готелів та джерел за рахунок яких покривались такі витрати, транспортні витрати із зазначенням виду транспорту та джерел за рахунок яких покривались такі витрати, витрати на перекладачів тощо.

(2) Надати скан-копії Розпоряджень Голови, а в разі його відсутності, виконуючого обовʼязки Голови Конституційного Суду України про закордонні відрядження судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича та помічника судді Конституційного Суду України Мазура Костянтина Геннадійовича в період з 2018 року по теперішній час.

(3) Надати скан-копії первинних документів про закордонні відрядження судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича та помічника судді Конституційного Суду України Мазура Костянтина Геннадійовича в період з 2018 року по теперішній час, включаючи:

• первинні бухгалтерські документи, які стали підставою для виділення коштів на їх відрядження та відшкодування повʼязаних з ними витрат, як бухгалтерською службою Конституційного Суду України, так і Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України, або приймаючою стороною зазначивши її та в кожному випадку джерела такого фінансування, загальну суму коштів на кожне з таких відряджень та кожне джерело покриття видатків на таке відрядження;
• запрошення Головатого Сергія Петровича та Мазура Костянтина Геннадійовича на пленарні засідання Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) та засідання її підкомісій;
• звіти про закордонні відрядження судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича та помічника судді Конституційного Суду України Мазура Костянтина Геннадійовича на пленарні засідання Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) та засідання її підкомісій;

(4) Копії рішень Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України про забезпечення відшкодування вартості витрат закордонні відрядження судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича та помічника судді Конституційного Суду України Мазура Костянтина Геннадійовича на пленарні засідання Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) та засідання її підкомісій;

(5) Надати інформацію про правові підстави для відшкодування Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України вартості витрат на закордонні відрядження судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича та помічника судді Конституційного Суду України Мазура Костянтина Геннадійовича на пленарні засідання Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) та засідання її підкомісій;

(6) Надати інформацію чи мали зазначені співробітники Конституційного Суду України допуск до державної таємниці та за якою формою і в який період часу, чи поширюються на них обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці, а саме чи обмежені вони у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу до розсекречування відповідної інформації, з часу припинення ними діяльності, пов'язаної з державною таємницею та на який період.

(7) Надати інформацію про причини зниження 13.09.2022 року форми допуску до державної таємниці Заступника Голови Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича з форми 2 до форми 3.

(8) Надати скан-копію біографічної довідки та посадової інструкції помічника судді Конституційного Суду України Мазура Костянтина Геннадійовича.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Конституційний Суд України

1 Attachment

,

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Конституційний Суд України

1 Attachment

Добрий день!
Надсилаємо відповідь Конституційного Суду України.
Прохання повідомити про отримання листа!

показати цитоване

Конституційний Суд України

1 Attachment

,

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Конституційний Суд України

1 Attachment

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Конституційний Суд України

1 Attachment

,

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Конституційний Суд України

1 Attachment

Добрий день!
На Ваш запит на публічну інформацію надсилаємо додатково до відповіді Секретаріату Конституційного Суду України вих. № 004-015-18/2787 від 07.07.2023 більш якісніші копії документів.
Прохання підтвердити отримання листа!

показати цитоване

3 Attachments

³ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]