Щодо застосування відносно посадової особи вимог ст.41 КЗпП України

Олександр Андрєєв

Доброго дня!

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , засновником Комунальної організації (установа,заклад) Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, (КРЦСССДМ), ідентифікаційний код юридичної особи 26271908 ,є Кремінська районна державна адміністрація Луганської області, код ЄДРПОУ засновника: 04051520.Відповідно до вимог п.2,п.3,п.10,п.12 Положення про Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" в редакції, затвердженій розпорядженням голови Кремінської районної державної адміністрації від 30 листопада 2017 року № 1566: Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Кремінською районною державною адміністрацією Луганскої області. Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується Кремінською райдержадміністрацією. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Кремінською районною державною адміністрацією Луганської області, до повноважень якої належить утворення, реорганізація та ліквідація центру. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Відповідно до посадової інструкції директора Кремінського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кремінської районної державної адміністрації ( в редакції від 01.11.2016 р.) директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою райдержадміністрації. Директор Центру безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації. Директор Центру несе відповідальність за несвоєчасне або неякісне виконання посадових обов’язків; бездіяльність та невикористання наданих йому прав ; за корупційні та інші порушення, пов’язані з корупцією ,на підставі Закону «Про запобігання корупції»; порушення норм етики поведінки.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.
Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій(ст.8)
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій (ст.5).
Голови місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні місцеві державні адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, несуть відповідальність за виконання покладених на місцеві державні адміністрації завдань і за здійснення ними своїх повноважень ;укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідної місцевої державної адміністрації, або уповноважують на це своїх заступників. У разі відсутності голови місцевої державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього - один із заступників голови місцевої державної адміністрації.(ст.39) Голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноособово і несуть за них відповідальність згідно із законодавством(ст.41).
Перші заступники та заступники голови, інші посадові особи місцевих державних адміністрацій здійснюють функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених головами місцевих державних адміністрацій, і несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою місцевої державної адміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня (ст.40)
Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головами відповідних державних адміністрацій за виконання покладених на ці підрозділи завдань(ст.11).

Відповідно до наявної інформації, директор Комунальної організації (установа,заклад) Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Смага Ірина Іванівна,що займає цю посаду з 12.08.2003 року згідно розпорядження № 242К від 11.08.2003р., є фігурантом ситуацій, пов’язаних з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції» та порушенням норм етики поведінки ( невжиття заходів реагування та злочинна бездіяльність, що призвело до смерті малолітнього в с. Бараниківка Кремінського району Луганської області, використання службових повноважень для отримання грошової та іншої винагороди для себе та пов’язаних осіб, підкуп керівників інших установ, в тому числі, яким підпорядковується комунальна організація, для збереження особистого статусу керівника, та ін.)
Окрім цього, відповідно до наявної інформації, директор Комунальної організації (установа, заклад) Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Смага Ірина Іванівна є фігурантом кримінальних проваджень № 12014130460000233 від 07.03.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, № 12017130460000223 від 14.03.2017 року, за ознаками складу криміналь-ного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України , № 12017130460000276 від 30.03.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.170 КК України , № 42017131370000098 від 09 .06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,№ 12017130460000624 від 07.07.2017р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України , № 12017130460000945 від 10.10.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Вищенаведене, враховуючи вимоги посадової інструкції директора Кремінського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кремінської районної державної адміністрації ( в редакції від 01.11.2016 р.), Положення про Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді"( в редакції, затвердженій розпорядженням голови Кремінської районної державної адміністрації від 30 листопада 2017 року № 1566), Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 573 (зі змінами) та вимоги Кодексу Законів України про працю, є підставою для звільнення директора Комунальної організації (установа,заклад) Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Смаги І.І. відповідно до ст.41 КЗПП України.
Водночас, відповідно до розпорядження Президента України № 230/2019-рп від 22 липня 2019 року Чехуту Н.В. було звільнено з посади голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. Вищенаведене розпорядження, відповідно до вимог З.У. «Про місцеві державні адміністрації», є підставою для проведення кадрових змін у Кремінській районній державній адміністрації Луганської області.
Приймаючи до уваги вищенаведене, а також інформацію, надану у відповідях № 37-1/1533 від 19.05.2016 р. , № 28-1/2874 від 04.10.2018 р., № 28-1/1319 від 24.04.2019 р. , № 28-1/1367 від 02.05.2019 р., № 28-1/1485 від 14.05.2019 р.,№ 28-1/1582 від 24.05.2019 р., на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.Інформацію/копії документів, якими обгрунтовуються причини не звільнення директора Комунальної організації (установа,заклад) Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Смаги І.І. за наявні в діяльності керівника на протязі тривалого часу порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та порушенням норм етики поведінки.
2.Дані посадової особи/посадових осіб Кремінської районної державної адміністрації ,які своїми діями(бездіяльністю) чи рішеннями сприять не звільненню директора КРЦСССДМ , враховуючи наявні чисельні порушення в діяльності керівника цієї установи.
3.Інформацію,чи заплановано в 2019 році, в зв’язку з наявністю в діяльності керівника порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» та порушенням норм етики поведінки ,та в зв’язку з кадровими змінами, звільнення директора КРЦСССДМ.
4.У випадку ,якщо звільнення не заплановано, прошу надати інформацію, чи є необхідність звернення до уповноважених осіб та установ/організацій, які відповідно до ст.5,8,11 З.У. «Про місцеві державні адміністрації» мають вплив на прийняття рішень щодо кадрових змін в місцевих державних адміністраціях, для врахування ситуації, що склалася, під час здійснення призначень.
5.У випадку, якщо запитувана в п.1-3 запиту інформація/документи відсутня, або у випадку, якщо посадові особи розпорядника будуть вважати не потрібним відповідати на п.1-3 запиту, прошу надати інформацію, чи є необхідність оприлюднювати у вільний доступ дані щодо всіх осіб, що виконують посадові обов’язки в Кремінській районній державній адміністрації Луганської області,приймають участь у прийнятті рішень, які впливають на стан та безпеку життя всіх мешканців району, і тому право громадськості знати цю інформацію буде переважати потенційну шкоду від її поширення.
Під час прийняття рішення про надання інформації ,або відмову в наданні інформації/документів, прошу взяти до уваги ,що відповідно до ч.2 ст. 29 Закону України «Про інформацію», предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.
Окрім цього , про всяк випадок нагадую ,що відповідно до роз’яснень, наданих у Постанові Пленуму ВАСУ № 10 від 29.09.2016р. « Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» (абз.2 пп.3.4. п.3),у разі якщо розпорядником публічної інформації під час опрацювання запиту буде встановлено, що запит на інформацію, який подано згідно із Законом № 2939-VI, за своїм змістом поєднує предмет регулювання Закону № 393/96-ВР та Закону № 2939-VI, то такий "запит-звернення" повинен розглядатися у відповідних частинах у строк та порядок, передбачені відповідними законами. При цьому розпорядник у п'ятиденний строк повинен відповісти по суті запиту, а також повідомити запитувача, що решта питань розглядатимуться як звернення згідно із Законом № 393/96-ВР.

Прошу надати відповідь на запит у встановлений законом строк.

В разі ненадання або надання неповної інформації, бездіяльність розпорядника буде оскаржено , в тому числі відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до суду або Омбудсмана.

З метою економії бюджетних коштів ,прошу відповідь поштою не надсилати, відповідь на запит та запитувану інформацію/документи прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua

З повагою,
Андрєєв Олександр Вікторович ,
керівник РГО «Кремінський центр
правової інформації,консультації
та допомоги «КОЛОХОРТ»,
ЄДРПОУ 38817298 ,
+380509388236

Кремінська РДА,

1 Attachment

----- Исходное сообщение -----
От: Олександр Андрєєв <[FOI #53752 email]>
Кому: FOI requests at Кремінська райдержадміністрація <[Кремінська райдержадміністрація request email]>
Отправлено: Fri, 30 Aug 2019 15:11:20 +0300 (EEST)
Тема: Інформаційний запит - Щодо застосування відносно посадової особи вимог ст.41 КЗпП України

Доброго дня!

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , засновником Комунальної організації (установа,заклад) Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, (КРЦСССДМ), ідентифікаційний код юридичної особи 26271908 ,є Кремінська районна державна адміністрація Луганської області, код ЄДРПОУ засновника: 04051520.Відповідно до вимог п.2,п.3,п.10,п.12 Положення про Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" в редакції, затвердженій розпорядженням голови Кремінської районної державної адміністрації від 30 листопада 2017 року № 1566: Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Кремінською районною державною адміністрацією Луганскої області. Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується Кремінською райдержадміністрацією. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Кремінською районною державною адміністрацією Луганської області, до повноважень якої належить утворення, реорганізація та ліквідація центру. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Відповідно до посадової інструкції директора Кремінського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кремінської районної державної адміністрації ( в редакції від 01.11.2016 р.) директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою райдержадміністрації. Директор Центру безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації. Директор Центру несе відповідальність за несвоєчасне або неякісне виконання посадових обов’язків; бездіяльність та невикористання наданих йому прав ; за корупційні та інші порушення, пов’язані з корупцією ,на підставі Закону «Про запобігання корупції»; порушення норм етики поведінки.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.
Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій(ст.8)
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій (ст.5).
Голови місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні місцеві державні адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, несуть відповідальність за виконання покладених на місцеві державні адміністрації завдань і за здійснення ними своїх повноважень ;укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідної місцевої державної адміністрації, або уповноважують на це своїх заступників. У разі відсутності голови місцевої державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього - один із заступників голови місцевої державної адміністрації.(ст.39) Голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноособово і несуть за них відповідальність згідно із законодавством(ст.41).
Перші заступники та заступники голови, інші посадові особи місцевих державних адміністрацій здійснюють функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених головами місцевих державних адміністрацій, і несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою місцевої державної адміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня (ст.40)
Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головами відповідних державних адміністрацій за виконання покладених на ці підрозділи завдань(ст.11).

Відповідно до наявної інформації, директор Комунальної організації (установа,заклад) Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Смага Ірина Іванівна,що займає цю посаду з 12.08.2003 року згідно розпорядження № 242К від 11.08.2003р., є фігурантом ситуацій, пов’язаних з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції» та порушенням норм етики поведінки ( невжиття заходів реагування та злочинна бездіяльність, що призвело до смерті малолітнього в с. Бараниківка Кремінського району Луганської області, використання службових повноважень для отримання грошової та іншої винагороди для себе та пов’язаних осіб, підкуп керівників інших установ, в тому числі, яким підпорядковується комунальна організація, для збереження особистого статусу керівника, та ін.)
Окрім цього, відповідно до наявної інформації, директор Комунальної організації (установа, заклад) Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Смага Ірина Іванівна є фігурантом кримінальних проваджень № 12014130460000233 від 07.03.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, № 12017130460000223 від 14.03.2017 року, за ознаками складу криміналь-ного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України , № 12017130460000276 від 30.03.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.170 КК України , № 42017131370000098 від 09 .06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,№ 12017130460000624 від 07.07.2017р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України , № 12017130460000945 від 10.10.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Вищенаведене, враховуючи вимоги посадової інструкції директора Кремінського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кремінської районної державної адміністрації ( в редакції від 01.11.2016 р.), Положення про Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді"( в редакції, затвердженій розпорядженням голови Кремінської районної державної адміністрації від 30 листопада 2017 року № 1566), Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 573 (зі змінами) та вимоги Кодексу Законів України про працю, є підставою для звільнення директора Комунальної організації (установа,заклад) Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Смаги І.І. відповідно до ст.41 КЗПП України.
Водночас, відповідно до розпорядження Президента України № 230/2019-рп від 22 липня 2019 року Чехуту Н.В. було звільнено з посади голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. Вищенаведене розпорядження, відповідно до вимог З.У. «Про місцеві державні адміністрації», є підставою для проведення кадрових змін у Кремінській районній державній адміністрації Луганської області.
Приймаючи до уваги вищенаведене, а також інформацію, надану у відповідях № 37-1/1533 від 19.05.2016 р. , № 28-1/2874 від 04.10.2018 р., № 28-1/1319 від 24.04.2019 р. , № 28-1/1367 від 02.05.2019 р., № 28-1/1485 від 14.05.2019 р.,№ 28-1/1582 від 24.05.2019 р., на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.Інформацію/копії документів, якими обгрунтовуються причини не звільнення директора Комунальної організації (установа,заклад) Кремінський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Смаги І.І. за наявні в діяльності керівника на протязі тривалого часу порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та порушенням норм етики поведінки.
2.Дані посадової особи/посадових осіб Кремінської районної державної адміністрації ,які своїми діями(бездіяльністю) чи рішеннями сприять не звільненню директора КРЦСССДМ , враховуючи наявні чисельні порушення в діяльності керівника цієї установи.
3.Інформацію,чи заплановано в 2019 році, в зв’язку з наявністю в діяльності керівника порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» та порушенням норм етики поведінки ,та в зв’язку з кадровими змінами, звільнення директора КРЦСССДМ.
4.У випадку ,якщо звільнення не заплановано, прошу надати інформацію, чи є необхідність звернення до уповноважених осіб та установ/організацій, які відповідно до ст.5,8,11 З.У. «Про місцеві державні адміністрації» мають вплив на прийняття рішень щодо кадрових змін в місцевих державних адміністраціях, для врахування ситуації, що склалася, під час здійснення призначень.
5.У випадку, якщо запитувана в п.1-3 запиту інформація/документи відсутня, або у випадку, якщо посадові особи розпорядника будуть вважати не потрібним відповідати на п.1-3 запиту, прошу надати інформацію, чи є необхідність оприлюднювати у вільний доступ дані щодо всіх осіб, що виконують посадові обов’язки в Кремінській районній державній адміністрації Луганської області,приймають участь у прийнятті рішень, які впливають на стан та безпеку життя всіх мешканців району, і тому право громадськості знати цю інформацію буде переважати потенційну шкоду від її поширення.
Під час прийняття рішення про надання інформації ,або відмову в наданні інформації/документів, прошу взяти до уваги ,що відповідно до ч.2 ст. 29 Закону України «Про інформацію», предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.
Окрім цього , про всяк випадок нагадую ,що відповідно до роз’яснень, наданих у Постанові Пленуму ВАСУ № 10 від 29.09.2016р. « Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» (абз.2 пп.3.4. п.3),у разі якщо розпорядником публічної інформації під час опрацювання запиту буде встановлено, що запит на інформацію, який подано згідно із Законом № 2939-VI, за своїм змістом поєднує предмет регулювання Закону № 393/96-ВР та Закону № 2939-VI, то такий "запит-звернення" повинен розглядатися у відповідних частинах у строк та порядок, передбачені відповідними законами. При цьому розпорядник у п'ятиденний строк повинен відповісти по суті запиту, а також повідомити запитувача, що решта питань розглядатимуться як звернення згідно із Законом № 393/96-ВР.

Прошу надати відповідь на запит у встановлений законом строк.

В разі ненадання або надання неповної інформації, бездіяльність розпорядника буде оскаржено , в тому числі відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до суду або Омбудсмана.

З метою економії бюджетних коштів ,прошу відповідь поштою не надсилати, відповідь на запит та запитувану інформацію/документи прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua

З повагою,
Андрєєв Олександр Вікторович ,
керівник РГО «Кремінський центр
правової інформації,консультації
та допомоги «КОЛОХОРТ»,
ЄДРПОУ 38817298 ,
+380509388236

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них
-------------------------------------------------------------------

Олександр Андрєєв

Доброго дня!

Чому всі чиновники Кремінського району вважають,що відносно тих осіб,які замішані в корупційних схемах,я буду продовжувати діяти лише в рамках вигідного їм законодавства?
Як кажуть : ліс рубають-тіски летять.
Для прикладу-даю посилання на копію витягу http://prntscr.com/p29fnd
Далі буде цікавіше

З Не повагою до чиновників-корупціонерів,

Олександр Андрєєв