Штатний розпис та дані.

Олександр Андрєєв

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Штатний розпис ради станом на 31.01.2017р.
2. Штатний розпис установ, засновником яких є рада , станом на 31.01.2017 року.
3. Дані щодо осіб ради , та осіб установ, засновником яких є рада ,на яких поширюється дія ст.3 З.У. «Про запобігання корупції» та які в період з 01.01.2017 р. по 31.03.2017 року включно повинні подати електронні декларації (враховуючи осіб,які звільнилися та/або звільнені) . Дані прошу надати в наступному форматі : Прізвище, Ім'я , По батькові (за наявності), Займана посада (або посада, на яку претендує як кандидат), Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів).

Відповідь на запит та відскановані копії запитуваних документів прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua .

У випадку відсутності технічної можливості викласти запитувані документи на сайті https://dostup.pravda.com.ua , прошу письмову відповідь на запит з копіями запитуваних документів у встановлений строк направити на адресу пл. Красна 20, м. Кремінна Луганської області, 92905, ГО «КЦПІКД «Колохорт».

З повагою,
Андрєєв Олександр Вікторович ,
керівник РГО «Кремінський центр правової інформації,консультації та допомоги «КОЛОХОРТ»,
ЄДРПОУ 38817298 ,
+380509388236

Олександр Андрєєв

Доброго дня!

Відповідно до п.3 запиту від 06.02.2017р. запитувалась наступна інформація :
"Дані щодо осіб ради , та осіб установ, засновником яких є рада ,на яких поширюється дія ст.3 З.У. «Про запобігання корупції» та які в період з 01.01.2017 р. по 31.03.2017 року включно повинні подати електронні декларації (враховуючи осіб,які звільнилися та/або звільнені) . Дані прошу надати в наступному форматі : Прізвище, Ім'я , По батькові (за наявності), Займана посада (або посада, на яку претендує як кандидат), Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів)." Відповідь на запит надана не в повному обсязі.

Ставлю до відома :
До декларантів першого етапу з 1 січня 2017 року додається решта декларантів, зокрема:
– депутати всіх місцевих рад (сільські, селищні, міські, районні в містах, районні, обласні ради);
– державні службовці категорії "В" (наприклад: спеціалісти, провідні та головні спеціалісти в органах виконавчої влади, інші посадові особи нижче керівників структурних підрозділів та їхніх заступників);
– посадові особи місцевого самоврядування категорій 4-7 (наприклад: керівники управлінь і відділів виконкомів, секретарі міських рад, міські голови міст районного значення, сільські та селищні голови тощо;
– військові посадові особи ЗСУ, Держспецзв'язку та інших військових формувань;
– усі поліцейські;
– особи рядового чи начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, підрозділів цивільного захисту, ДБР, НАБУ;
– посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, інших державних органів;
– посадові особи юридичних осіб публічного права – ті, хто виконує адміністративно-господарські або організаційно-розпорядчі функції в державних та комунальних закладах, установах чи підприємствах, тобто не лише керівники чи їхні заступники. Наприклад: головні бухгалтери та керівники підрозділів, завідувачі відділів державних та комунальних установ, закладів та організацій, головні лікарі, керівники та заступники організацій та їхніх структурних підрозділів – начальники цехів, завідувачі відділів; особи, які керують ділянками робіт, – майстри, виконроби, бригадири тощо).

Ще раз підкреслимо: останні зміни в закон, що їх перелічено трохи нижче, жодним чином не виводять з-під декларування таких посадових осіб:
– керівників закладів охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня;
– керівників вищих навчальних закладів та їхніх заступників;
– президента, першого віце-президента, віце-президентів та головних учених секретарів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ;
– усіх посадових осіб державних та комунальних підприємств.
НЕ Є СУБ'ЄКТАМИ ДЕКЛАРУВАННЯ ЖОДНОГО ЕТАПУ
1) працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування (наприклад, секретарі, стенографісти, архіваріуси, діловоди, охоронці, якщо вони не виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції);
2) посадові особи приватних підприємств, навіть якщо в них є частка державної або комунальної власності (водночас посадові особи державних та комунальних підприємств подають декларації);
3) військовослужбовці строкової служби;
4) приватні та державні нотаріуси, адвокати.

З кола декларантів, зокрема, виключаються:
– посадові особи державних та комунальних закладів охорони здоров'я сільського та селищного рівня, посадові особи інших закладів охорони здоров'я, якщо вони не є керівниками цих закладів;
– посадові особи державних та комунальних дошкільних і шкільних навчальних закладів, посадові особи вищих навчальних закладів нижче рівня керівників та заступників керівників цих закладів;
– посадові особи закладів культури та мистецтва (державних і комунальних театрів, музеїв тощо);
– посадові особи державних або комунальних закладів у деяких інших сферах (соціального обслуговування населення; соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції; науки; відновлення і збереження національної пам'яті; фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання).

ХТО ПОДАВАТИМЕ ДЕКЛАРАЦІЇ ВЖЕ ВДРУГЕ?

– президент, прем'єр, члени Уряду, заступники міністрів, керівники державних органів та їхні заступники;
– народні депутати України;
– близько 7 тисяч суддів; 10 тисяч прокурорів; 11 тисяч слідчих;
– 300 держслужбовців категорії "А", зокрема: керівники ЦОВВ, які не входять до складу Кабміну, голови місцевих державних адміністрацій, голови апаратів Конституційного Суду, Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів тощо;
– 63 тисячі державних службовців категорії "Б", зокрема: керівники структурних підрозділів Секретаріату кабміну та їхні заступники, керівники структурних підрозділів міністерств, інших державних органів, їх заступники, керівники територіальних органів цих державних органів та їхніх структурних підрозділів; керівники апаратів апеляційних та місцевих судів, керівники структурних підрозділів апаратів судів, їхні заступники;
– 500 посадових осіб місцевого самоврядування 1-3 категорій.
ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ
З початком другого етапу декларування в нову електронну систему подаватимуть усі види декларацій, а саме:
а) щорічні декларації, які повинні бути подані в період з 1 січня до 1 квітня);
б) декларації перед звільненням;
в) декларації після звільнення (подаються до 1 квітня наступного року);
г) декларації кандидатів на посади суб'єктів декларування.
Слід звернути увагу, що всі ті, хто претендує на будь-яку державну посаду, посаду в органах місцевого самоврядування або в інших юридичних особах публічного права, з 1 січня повинні будуть заповнювати і подавати електронну декларацію за новою формою.
Крім того, усі ті, хто у 2016 році звільнився, тобто припинив діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – повинні подати до 1 квітня 2017 року декларацію за 2016 рік.
Це стосується всіх осіб, яких вважають суб'єктами декларування, навіть тих, хто був звільнений до 1 вересня 2016 року.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ
Також із 1 січня на всіх декларантів поширюється обов'язок подавати в електронну систему повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, якщо такі будуть.
Таке повідомлення подається, якщо декларант отримав дохід або придбав майно на суму більше 50 прожиткових мінімумів, які встановлені на 1 січня відповідного року.
Тобто, у 2017 році це зміни на суму більше 80.000 гривень.
Повідомлення повинно бути подане протягом 10 днів після отримання такого доходу або придбання майна.
Це електронний документ, який подається окремо від декларації. Він призначений оперативно повідомляти про отримані значні доходи чи набуте майно – із тим, щоб запобігти або виявити можливий конфлікт інтересів чи незаконне збагачення.
Одразу після подання повідомлення стає публічним на сайті НАЗК.

З повагою,
Олександр Андрєєв