Слідчий по справі

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Максим Нестеренко, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Максим Нестеренко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Прошу надати повну інформацію та контактні данні посадової особи, того з дізнавачів хто уповноважений вести слідство по справі внсеної до ЄРДР за № 12020110270000043 від 16.02.2020 року. А також керівника цього дізнавача, вищого рівня та контрактні дані.

З повагою,

Максим Нестеренко

Відділ доступу до публічної інформації ДДЗ НПУ, Національна поліція України

За змістом Ваш запит є зверненням.
Оскільки правовідносини стосовно звернень громадян і запитів на інформацію регулюються різними законами, тому процедура їх розгляду має певні відмінності
Так, згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка заходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Частиною другою статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що дія цього закону не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
Згідно із правовою позицією Вищого адміністративного суду України, викладеній у підпункті 1.1 пункту 1 постанови Пленуму цього судового органу «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» від 29 вересня 2016 року № 10, визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
Відповідно до п. 4 «Співвідношення норм Закону № 2939-VІ та інших законів, зокрема, процесуальних» постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» процесуальні закони (Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України) регламентують спеціальний порядок доступу (ознайомлення) учасників відповідних процесів до інформації, створеної (одержаної) у ході (досудового) судового провадження.
При цьому статтею 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У свою чергу статтею 1 КПК передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Відповідно до статті 40 КПК слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.
Слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом відповідальність.
Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.
Згідно із статтею 306 КПК скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень його глави 26.
Статтею 36 КПК визначено повноваження прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
Здійснення функції з нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство покладено на прокуратуру (пункт 3 частини першої статті 2 Закону України «Про прокуратуру»).
На підставі викладеного, розгляд Вашого запиту здійснюватиметься відповідно до Закону України «Про звернення громадян», про результати розгляду Вас буде поінформовано в установлений цим законом термін.

----- Вихідне повідомлення -----
Від: "Максим Нестеренко" <[FOI #124229 email]>
Кому: "FOI requests at Національна поліція України" <[Національна поліція України request email]>
Надіслано: Четвер, 22 Лютий 2024 р 18:47:44
Тема: Інформаційний запит - Слідчий по справі

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Прошу надати повну інформацію та контактні данні посадової особи, того з дізнавачів хто уповноважений вести слідство по справі внсеної до ЄРДР за № 12020110270000043 від 16.02.2020 року. А також керівника цього дізнавача, вищого рівня та контрактні дані.

З повагою,

Максим Нестеренко

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей запит.
[FOI #124229 email]

Is [Національна поліція України request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Національна поліція України? If so, please contact us using this form:
BLOCKEDdostup[.]org[.]ua/change_request/new?body=natsionalna_politsiia_ukrayiniBLOCKED

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------