стандарт зв'язку 5G

Доброго дня!

Олександр,
правосуб'єктність Людина(ст.3 КУ),
що також є народ(ст.5 КУ), республіка Україна

Запит на інформацію
про надання інформації згідно с Міжнародними договорами, статті 40 Конституції України, рішення Конституційного суду (8-р/2018 від 11.10.2018) та ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до ст.19 Загальної декларації прав людини та ст.10 Конвенції прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950 року) кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Керуючись правом на доступ до офіційних документів, визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе, ратифікованої Законом України №631-ІХ від 20.5.2020)
Відповідно ст. 32 Конституції України “..Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.”
Керуючись стаття 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Конституційний суд у своєму рішенні за номером 8-р/2018 від 11.10.2018  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008... увагу, що ст.40 Конституції України не передбачає можливості обмеження права на звернення кожної людини!!!
Наголошую,запитувана інформація не є інформацією з обмеженим доступом та не суперечить вимогам ст.ст.6 п.2.,7,8,9 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (Документ 2939-VI ).
Також вимагаю врахувати п.3 ст. 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а саме, якщо розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо, або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Керуючись ст. 3, 4, 5, 19, 20 ЗУ "Про доступ  до публічної інформації", ст.ст. 5, 9,17, 28, 29, 32, 33 ЗУ “ Про інформацію”. 

Запит по суті.

1. Чи використовується в Україні стандарт зв'язку 5G? (п'яте покоління ("5th Generation") мобільних мереж)
Якщо так, то в яких областях і містах?
2. Які оператори мобільного зв'язку використовують в Україні стандарт зв'язку 5G?
3. Якщо стандарт 5G використовується, який діапазон частот для цього виділено? Або планується виділити?
4. Які органи, що виконують функцію державних, відповідають за видачу: дозволів і ліцензій на використання частот, установку передавальних станцій мобільного зв'язку, введення в експлуатацію нових стандартів зв'язку (зокрема 5G)? Надати список.

Звертаю вашу увагу на Указ Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”,
З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян…
Недопущення надання неоднозначних, не обгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;
викоренення практики визнання заяв чи скарг не обгрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;

Забороняю:
1. Застосовувати до мене всі фікції та презумпції.
2. Використовувати презумпцію добросовісності відповідно до статті 12 п.5 ЦКУ (Цивільний кодекс України).
3. Застосовувати, щодо мене у випадках звернення, усного чи письмового, та при визначенні мого правового статусу у будь-яких документах, листах, відповідях термін: фізична особа, особа, громадянин України, а також приєднувати мене до фізичної особи, що є принижуванням гідності і заниженням людини.
4. Використовувати та обробляти персональні дані, що складаються з персональних даних про людину та громадянина для дій які не входять до ваших повноважень. А саме будь-яку дію, або сукупність дій, таких як збирати, адаптувати, змінювати, розповсюджувати персональні дані з метою передачі їх третім особам, без моєї волі.

З повагою,
Олександр.

З повагою,

Александр