Статистичні дані щодо кількості заходів,направленних на координацію діяльності та дотримання вимог обліку виконання бюджету.

Олександр Андрєєв

Доброго дня!

Ваша організація під час реалізації на території Луганській області пілотного проекту «Впровадження підходу «кейс-менеджмент» у роботі з внутрішньо переміщеними особами в Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях», який в період з листопада 2015 р. по листопад 2016р. реалізовувався в рамках проекту ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» згідно Договору №00083016-2015/ між Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй і Всеукраїнською громадською організацією «Ліга соціальних працівників України» , отримала у тимчасове безоплатне користування на певних умовах майно (оргтехніка).
Згідно «Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами», затверджений постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222 ,"Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів" , затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44, "Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі"; "Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами"; "Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету";"Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету", затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 ,ці операції повинні бути відображені у бухгалтерському обліку виконання бюджету. На підставі вищенаведенного та, враховуючі , що установа фінансується за рахунок бюджету, положення частини 1 статті 1 , частини 4 статті 9 , частини 4 статті 13 Бюджетного Кодексу України у взаємозв’язку з положенням частини 5 статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації , та враховуючи, що запитувана інформація є суспільно значимою, з метою отримання інформації щодо цільового використання благодійної допомоги та бюджетних коштів , прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.Статистичні дані щодо проведення заходів ,направленних на координацію діяльності щодо надання соціальних послуг «кейс-менеджменту» внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та іншим вразливим категоріям населення на территоріях обслуговування Станично-Луганського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Сватівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Біловодського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Кремінського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в період з листопада 2016 року по теперішній час : кількість заходів/дата,місце заходу/формат заходу/.
2. Копії документів , які у взаємозв’язку з отриманням засобів підтверджують внесення станом на дату отримання зміни до кошторису в частині спеціального фонду за власними надходженнями та, відповідно дотримання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів : копію Довідки про надходження у натуральній формі , копію форми № 4-2д, № 4-2м, копію меморіального ордеру № 14 та копії документів, які підтверджують, що передані засоби обліковані та відображені за дебетом субрахунку 324, 364 та кредитом субрахунку 712, 324 і на ці засоби нараховане податкове зобов’язання з ПДВ.

З метою економії бюджетних коштів відповідь на запит та копії витребуваних документів прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua

З повагою,
Андрєєв Олександр Вікторович ,
керівник ГО «КЦПІКД «Колохорт»,
ЄДРПОУ 38817298 ,
+380509388236

ЛОЦСССДМ, Луганський обласний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

1 Attachment

Олександр Андрєєв

Доброго дня!

Запитувалсь наступна інформацію (наступні документи):

1.Статистичні дані щодо проведення заходів ,направленних на координацію діяльності щодо надання соціальних послуг «кейс-менеджменту» внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та іншим вразливим категоріям населення на территоріях обслуговування Станично-Луганського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Сватівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Біловодського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Кремінського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в період з листопада 2016 року по теперішній час : кількість заходів/дата,місце заходу/формат заходу/.
2. Копії документів , які у взаємозв’язку з отриманням засобів підтверджують внесення станом на дату отримання зміни до кошторису в частині спеціального фонду за власними надходженнями та, відповідно дотримання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів : копію Довідки про надходження у натуральній формі , копію форми № 4-2д, № 4-2м, копію меморіального ордеру № 14 та копії документів, які підтверджують, що передані засоби обліковані та відображені за дебетом субрахунку 324, 364 та кредитом субрахунку 712, 324 і на ці засоби нараховане податкове зобов’язання з ПДВ.

Ставлю до відома :
1.

Закон України "Про доступ до публічної інформації" :
Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію
ч.2.Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Статтею 212-3 КУпАП передбачено за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію" , "Про доступ до публічної інформації" , "Про звернення громадян" , "Про доступ до судових рішень" та "Про засади запобігання і протидії корупції" накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.
Наслідком недотримання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів є застосування заходу впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами (п. 2 ч. 1 ст. 117 БКУ).
Статтею 164-12 КУпАП передбачено за включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що призвело до затвердження необґрунтованих бюджетних призначень або необґрунтованих бюджетних асигнувань; порушення вимог Бюджетного кодексу України при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і термінів здійснення такої оплати; здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов'язань, за відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації, а також безпідставна відмова у проведенні платежу органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; порушення вимог Бюджетного кодексу України при здійсненні витрат державного бюджету (місцевого бюджету) у разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України (несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет) на відповідний рік, накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до Бюджетного кодексу України мають проводитися з іншого бюджету; здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік; нецільове використання бюджетних коштів; видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону; здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік, -тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до вісімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У випадку, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах ,передбачено притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 210 ККУ.

З повагою,

Олександр Андрєєв