статистика щодо надання захисту в Україні у 2016-2018 рр.

Максим Буткевич

До:
Державна міграційна служба України
Адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9

Від:
громадянина України
Буткевича Максима Олександровича

«18» березня 2019 року

ЗАПИТ
про надання інформації

На жаль, для розуміння тенденцій та специфіки функціонування системи захисту в Україні статистичних даних, наведених на веб-сайті Державної міграційної служби України, недостатньо.

Стаття 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (надалі – Закон) встановлює, що публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до ст. 19 Закону запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Відповідно до цієї самої статті Закону, Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Згідно зі ст. 20 Закону, розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Відповідно ст. 21 Закону інформація на запит надається безкоштовно.
Згідно зі ст. 22 Закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

На підставі вищезазначеного та керуючись положеннями ст.ст. 1, 13, 19, 20, 21, 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

ПРОШУ ВАС:

Надати інформацію про наступне:
- Скільки осіб попросило про захист/притулок (статус біженця чи інші види захисту, як-от додатковий захист) в Україні у 2016 році, 2017 році, 2018 році (пороково)? Якими є країни походження/громадянства (далі – «країни походження») цих осіб (також пороково)?
- Скільком із цих людей Державною міграційною службою України (далі – ДМС) було відмовлено у прийманні до процедури розгляду прохання про захист через необґрунтованість заяв, чи з інших причин, передбачених ст. 6 Закону Україні «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», пороково? Якими є країни походження цих осіб, пороково?
- Скільком із цих осіб (тих, хто попросили про захист у 2016-2018 роках) натепер було надано статус біженця за результатами первинного розгляду ДМС прохань про захист (не внаслідок оскарження у судовому порядку та за відповідними рішеннями суду), пороково? Якими є країни походження цих осіб?
- Скільком із цих осіб (тих, хто попросили про захист у 2016-2018 роках) натепер було надано додатковий захист за результатами первинного розгляду ДМС прохань про захист (не внаслідок оскарження у судовому порядку та за відповідними рішеннями суду), пороково? Якими є країни походження цих осіб?
- Скільком із цих осіб (тих, хто попросили про захист у 2016-2018 роках) натепер було надано статус біженця за результатами рішень суду про перегляд ДМС негативного рішення щодо прохання про захист? Скільком із цих осіб (тих, хто попросили про захист у 2016-2018 роках) натепер було надано статус біженця за результатами рішень суду про надання статусу біженця (якщо такі були)? Пороково? Якими є країни походження цих осіб?
- Скільком із цих осіб (тих, хто попросили про захист у 2016-2018 роках) натепер було надано додатковий захист за результатами рішень суду про перегляд ДМС негативного рішення прохань про захист? Скільком із цих осіб (тих, хто попросили про захист у 2016-2018 роках) натепер було надано додатковий захист за результатами рішень суду про надання додаткового захисту (якщо такі були)? Пороково? Якими є країни походження цих осіб?
- Скільком із цих осіб (тих, хто попросили про захист у 2016-2018 роках) натепер було відмовлено у захисті (наданні статусу біженця чи додаткового захисту) рішеннями ДМС? Пороково? Якими є країни походження цих осіб?
- Скільки із прохань про захист/притулок цих осіб (які звернулися до ДМС із відповідними заявами у 2016-2018 роках) натепер перебувають на розгляді, й рішення за ними ще не ухвалене? Пороково? Якими є країни походження цих осіб?
- Скільки осіб, які попросили про захист/притулок в Україні у 2016-2018 роках, і отримали відмову за рішенням ДМС, оскаржили цю відмову у судовому порядку, пороково?

Зазначену інформацію прошу надіслати у встановлений законом термін.

З повагою,

Максим Буткевич

Кисельова О.В., Державна міграційна служба України

2 Attachments

,

,
³ -
䳿
- 䳿

,
[email address],

44-2103, 044-253-09-79

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Державна міграційна служба України

1 AttachmentПро надання інформації