Створення ТЦК та СП

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Стаття 34 Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Відповідно до положень статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації,
що становить суспільний інтерес.

Пунктом 1 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 N154 передбачено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, ліквідуються, реорганізовуються Міноборони.

У зв'язку з чим прошу надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів про утворення "Роменського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки" (у разі якщо інформація, яка містить конфіденційну, таємну та службову інформацію відповідно до пунктів 1,2,3 частини 1 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», може бути заштрихована).

Відповідно до терміну «державна таємниця» статті 1 Закону України «Про державну таємницю» та пунктів 1,2,3 частини 1 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженому доступу підлягає інформація а не документ.
Також, відповідно до статті 64 Конституції (Основного Закону) України передбачено,
що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім
випадків, передбачених Конституцією України. Данною статтею Конституції (Основного Закону) України не передбачено обмеження прав і свобод людини і громадянина на підставі наказу з грифом «Для службового користування».

З повагою,

Віталій

Василь Баран,

1 Attachment