Трансформація (період з 2018 р. по 2022 р.) гімназії "Київська Русь"

Олег Кононенко

Доброго дня!
Частиною першою статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року N 651-XIV (Закон втратив чинність згідно із Законом України від 16.01.2020 року N 463-IX) було обумовлено, що рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності приймає його засновник (засновники).
Заклади загальної середньої освіти створюються з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх, соціально-економічних, національних і мовних потреб територіальної громади та/або суспільства (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року N 651-XIV)
Рішенням Київської міської ради від 19.07.2018 року № 1353/5417 «Про створення комунального закладу «Початкова школа № 332 Дарницького району м. Києва» створена початкова школа № 332 Дарницького району м. Києва як заклад І ступеня, що забезпечує початкову освіту. Місцезнаходження школи: вул. Бориса Гмирі, 2-В, м. Київ, 02140.
Зазначене рішенню Київської міської ради від 19.07.2018 року № 1353/5417 істотне вплинуло на правовий статус та функціонування гімназії Київська Русь» Дарницького району м. Києва (створена рішенням Київської міської ради № 18/8302 від 20.09.2012 року «Про створення гімназії "Київська Русь" з поглибленим вивченням історії та культури слов'янських народів»; статут гімназії в свій час було затверджено розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації № 122 від 12.03.2014 року).
Фактично Початкова школа № 332 Дарницького району м. Києва була створена на базі гімназії (шляхом «виділення» (трансформації) початкової (спеціалізованої) школи зі складу гімназії) та на території відповідного майнового комплексу: початкова школа гімназії в 2017 році було розміщена в добудові, що була введена в експлуатацію 01.09.2017 року).
Всі учні початкової школи гімназії «Київська Русь», відповідно до заяв їх батьків, з вересня 2018 року продовжили /були зараховані/ навчання вже в новоствореній початковій школі № 332 Дарницького району м. Києва.
З вересня 2018 року в складі гімназії «Київська Русь» перестала функціонувати початкова школа: навчання здійснювалося виключно для учнів 5-11 класів.
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
 розпорядчі/нормативні документи, прийняті/складенні на підставі, але не виключно, ЗУ «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року N 651-XIV (Закон втратив чинність згідно із Законом України від 16.01.2020 року N 463-IX), які безпосередньо стосувалися створенню початкової школи № 332 Дарницького району м. Києва, її розміщення в добудові до основного корпусу гімназії «Київська Русь», початку функціонування відповідно до її цільового призначення, а також набору/переведення учнів у 2018-2019 роках (стосовно навчального року 2018-2019 року);
 розпорядчі/нормативні документи, прийняті/складенні на підставі, але не виключно, ЗУ «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року N 651-XIV (Закон втратив чинність згідно із Законом України від 16.01.2020 року N 463-IX), які безпосередньо стосувалися «виведення» зі складу гімназії «Київська Русь» Дарницького району м. Києва початкової школи та функціонування такого закладу виключно як навчального закладу ІІ та ІІІ ступенів;
 розпорядчі / концептуальні / інформаційні / нормативні документи, прийняті (складенні) на підставі законодавчих актів, що визначають правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, та такі, які безпосередньо стосуються питання трансформації гімназії «Київська Русь» (трансформації, що відбулася, та має відбутися у відповідності до діючого законодавства в період до 2027 року включно;
 документи щодо критеріїв, які використовувалися при прийнятті рішення щодо НЕ МОЖЛИВОСТІ / МОЖЛИВЛОСТІ трансформації гімназії "Київська Русь" у ліцей;
 документи (відомості, інформація), що стали підставою для прийняття відповідного владного/нормативного рішення щодо НЕ МОЖЛИВОСТІ / МОЖЛИВЛОСТІ трансформації гімназії "Київська Русь" у ліцей

З повагою,

Олег Кононенко

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

Від: Олег Кононенко <[FOI #98578 email]>
Надіслано: 6 січня 2022 р. 15:16:46
Кому: osvita
Тема: Інформаційний запит - Трансформація (період з 2018 р. по 2022 р.)
гімназії "Київська Русь"
 
Доброго дня!
Частиною першою статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту» від
13.05.1999 року N 651-XIV (Закон втратив чинність згідно із Законом
України від 16.01.2020 року N 463-IX) було обумовлено, що рішення про
створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу)
закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і
форми власності приймає його засновник (засновники).
Заклади загальної середньої освіти створюються з урахуванням
соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до
культурно-освітніх, соціально-економічних, національних і мовних потреб
територіальної громади та/або суспільства (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про
загальну середню освіту» від 13.05.1999 року N 651-XIV)
Рішенням Київської міської ради від 19.07.2018 року № 1353/5417 «Про
створення комунального закладу «Початкова школа № 332 Дарницького району
м. Києва» створена початкова школа № 332 Дарницького району м. Києва як
заклад І ступеня, що забезпечує початкову освіту. Місцезнаходження школи:
вул. Бориса Гмирі, 2-В, м. Київ, 02140.
Зазначене рішенню Київської міської ради від 19.07.2018 року № 1353/5417
істотне вплинуло на правовий статус та функціонування гімназії Київська
Русь» Дарницького району м. Києва (створена рішенням Київської міської
ради № 18/8302 від 20.09.2012 року «Про створення гімназії "Київська Русь"
з поглибленим вивченням історії та культури слов'янських народів»; статут
гімназії в свій час було затверджено розпорядженням Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації № 122 від 12.03.2014 року).
Фактично Початкова школа № 332 Дарницького району м. Києва була створена
на базі гімназії (шляхом «виділення» (трансформації) початкової
(спеціалізованої) школи зі складу гімназії) та на території відповідного
майнового комплексу: початкова школа гімназії в 2017 році було розміщена в
добудові, що була введена в експлуатацію 01.09.2017 року).
Всі учні початкової школи гімназії «Київська Русь», відповідно до заяв їх
батьків, з вересня 2018 року продовжили /були зараховані/ навчання вже в
новоствореній початковій школі № 332 Дарницького району м. Києва.
З вересня 2018 року в складі гімназії «Київська Русь» перестала
функціонувати початкова школа: навчання здійснювалося виключно для учнів
5-11 класів.   
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» від 13.01.2011 року, які надають право звертатись із запитами
до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу
надати наступну інформацію (наступні документи):
       розпорядчі/нормативні документи, прийняті/складенні на підставі,
але не виключно,  ЗУ «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року N
651-XIV (Закон втратив чинність згідно із Законом України від 16.01.2020
року N 463-IX), які безпосередньо стосувалися створенню початкової школи №
332 Дарницького району м. Києва, її розміщення в добудові до основного
корпусу гімназії «Київська Русь», початку функціонування відповідно до її
цільового призначення, а також набору/переведення учнів у 2018-2019 роках
(стосовно навчального року 2018-2019 року);
       розпорядчі/нормативні документи, прийняті/складенні на підставі,
але не виключно, ЗУ «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року N
651-XIV (Закон втратив чинність згідно із Законом України від 16.01.2020
року N 463-IX), які безпосередньо стосувалися «виведення» зі складу
гімназії «Київська Русь» Дарницького району м. Києва початкової школи та
функціонування такого закладу виключно як навчального закладу ІІ та ІІІ
ступенів;
       розпорядчі / концептуальні / інформаційні / нормативні документи,
прийняті (складенні) на підставі  законодавчих актів, що визначають
правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку
системи загальної середньої освіти, та такі, які безпосередньо стосуються
питання трансформації гімназії «Київська Русь» (трансформації, що
відбулася, та має відбутися у відповідності до діючого законодавства в
період до 2027 року включно;
       документи щодо критеріїв, які використовувалися при прийнятті
рішення щодо НЕ МОЖЛИВОСТІ / МОЖЛИВЛОСТІ  трансформації гімназії "Київська
Русь" у ліцей;
       документи (відомості, інформація), що стали підставою для
прийняття відповідного владного/нормативного рішення щодо НЕ МОЖЛИВОСТІ /
МОЖЛИВЛОСТІ  трансформації гімназії "Київська Русь" у ліцей

З повагою,

Олег Кононенко

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей
запит.
[FOI #98578 email]

Is [Департамент освіти і науки виконавчого органу Київськлої міської ради (Київської міської державної адміністрації) request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Департамент освіти і науки виконавчого органу Київськлої
міської ради (Київської міської державної адміністрації)? If so, please
contact us using this form:
[1]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані
на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...