У дітей відбирають школу

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Наталія, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Підставу, щодо переведення учнів ліцею №142 в приміщення НВК «Ерудит» та скасування даних письмових рішень департаменту і Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Заявник:

12.03.2018р. відповідно до наказу Управління освіти Солом’янської РДА №117 від 12.03.2018р. та рішення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту прийнято рішення про переведення ліцею №142 на навчання в новозбудоване приміщення НВК «Ерудит» (вул. Яблонської, 12) з метою забезпечення освітнього процесу ліцеїстів.
Так, 12.03.2018р. при спільному огляді (РУО, РДА, Департамент, адміністрація ліцею № 142 та НВК «ЕРУДИТ») приміщення новобудівлі НВК «ЕРУДИТ», попередньо було прийнято рішення про виділення приміщень на 4 поверсі в старшій та молодшій школі. Вказані приміщення заплановані для 500 учнів ліцею № 142. Проте, згідно державних та санітарних норм пропускна здатність будівлі НВК «ЕРУДИТ» - 720 учнів. Станом на сьогоднішній день в НВК навчається 500 учнів. На наступний навчальний рік було заплановано додатковий набір до 5-6 класів та збільшення паралелей в 1-4 класах, за рахунок чого НВК буде доукомплектовано в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 2 ЗУ «Про освіту» в редакції від 05 вересня 2017 року (далі ЗУ), передбачено, що підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст і обсяг конституційного права на освіту, а також визначених законом автономії суб’єктів освітньої діяльності та академічних свобод учасників освітнього процесу.
Всупереч цьому, Департаментом прийнято рішення про переведення учнів ліцею №142 до приміщення НВК «Ерудит», що звужує обсяг конституційних прав моєї дитини на освіту в даному навчальному закладі. А також порушує право автономії НКВ «Ерудит».
Згідно ч.3 ст.3 ЗУ, право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів, у тому числі шляхом здобуття повної загальної середньої та позашкільної освіти.
Частина 3 статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» в редакції від 28 вересня 2017 року ( далі Закон), регламентує, зо здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має відповідати вимогам державних стандартів загальної середньої освіти.
Згідно передбачених стандартів, приміщення НВК «Ерудит» не може помістити ще 530 учнів і 75 педагогів, на це не передбачено класних кімнат, а також даний навчальний заклад є школою повного робочого дня, що унеможливлює запровадження навчання у дві зміни.
Харчоблок та їдальня ледь встигають забезпечити гарячим харчуванням 500 учнів, які зараз навчаються в НВК «ЕРУДИТ», а при збільшенні кількості учнів за рахунок учнів ліцею № 142 буде знищено належний процес організації гарячого харчування учнів нашого навчального закладу, що в подальшому призведе до погіршення здоров’я як учнів НВК «ЕРУДИТ», так і учнів ліцею № 142.
Крім того, розміщення матеріально-технічної бази та переведення учнів ліцею № 142 призведе до кардинальних змін режиму харчування, який ледь вдалося налагодити, а у разі збільшення навантаження на харчоблок та їдальню можливо взагалі процес прийняття їжі буде зірвано.
Положеннями ч.1, 5 ст. 14 Закону передбачено, що наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 30 учнів. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів у закладі освіти функціонують групи подовженого дня.
Згідно установчих документів та на підставі письмових заяв батьків учнів НВК «Ерудит», навчальний заклад є школою повного дня, створено групу продовжуваного дня та додаткові заняття, тому учні НВК перебувають в стінах школи впродовж всього робочого дня і в даних класних приміщеннях немає змоги розмістити ліцеїстів ліцею №142, щоб не порушувати права в першу чергу учнів даного навчального закладу.
Стаття 15 Закону, передбачає, що освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.
Також ч.1, 3 ст. 16 Закону визначає, що навчальний рік у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Так, ч. 1 ст. 17 Закону, вказує, що виховання учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.
Враховуючи положення вищевказаних статей, приходжу до висновку, що на початку навчального 2017-2018 року було затверджено конкретну освітню програму та навчальний план, які не може бути змінено всередині навчального року, затверджено тривалість навчального тижня, занять та час відпочинку між заняттями, а також організовано заняття другої половини дня, що не може бути безпідставно змінено, бо це буде порушенням прав учасників навчального процесу НВК «Ерудит». В даному навчальному закладі організовано не лише навчальний, а й виховний процес, який буде порушено при реалізації незаконних рішень Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) та Солом’янської в місті Києві державної адміністрації щодо переведення учнів ліцею №142 в приміщення НВК «Ерудит».
НВК «ЕРУДИТ» є навчальним закладом з поглибленим вивченням іноземних мов, а ліцей № 142 є навчальним закладом фізико-математичної спрямованості. Ці два заклади не можуть існувати на території однієї будівлі, оскільки для досягнення своєї основної мети (поглиблене вивчення певних предметів) мають використовувати спеціалізоване обладнання в кабінетах. При цьому, на 4 поверсі НВК «ЕРУДИТ» розміщені лінгафонні кабінети для занять саме іноземними мовами, які є профільною освітою для НВК, кожна аудиторія розрахована на 12 учнів. Для того щоб розмістити учнів ліцею № 142 в приміщеннях лінгафонних кабінетів необхідно демонтувати все обладнання для вивчення іноземних мов і розмістити 25-30 учнів в приміщенні, яке фактично розраховано на 12 чоловік.
Враховуючи вище наведене, такі дії посадових осіб Департаменту порушують конституційно закріплені права учнів НВК «ЕРУДИТ» та ліцею № 142 на належний рівень та , санітарні норми щодо кількості учнів в невеликих приміщеннях.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 13 ЗУ, для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій. Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.
Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.
Так, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) прийнято рішення щодо переведення учнів ліцею №142 в приміщення НВК «Ерудит», що є незаконним та порушує зазначені положення, оскільки територіально наближеними до ліцею №142 є три школи, а саме:
1) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови № 102, що знаходиться за адресою м. Київ вул. Шулявська, 10/12;
2) Гімназія ім. О.С. Пушкіна № 153, що знаходиться за адресою м. Київ вул. Чорновола, 37а;
3) Спеціалізова школа І-ІІІ ступенів № 41 ім. З.К. Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови.
Натомість, управлінням освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 06 березня 2018 року прийнято наказ № 7а, про тимчасове переведення учнів ліцею № 142 у будівлі середньої загальноосвітньої школи №26 (вул.Комарова, 26) та спеціалізованої школи №159 (вул.Тупикова, 22) і після того, як вони отримали опір зі сторони батьків вказаних шкіл, вже 12 березня 2018 року прийнято рішення про переведення вказаних учнів у приміщення НВК «Ерудит», вказані рішення суперечать наведеним вище положенням законодавства.
Відповідно до статті 38 Закону, заклад загальної середньої освіти задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти, забезпечує єдність навчання і виховання, формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти, створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу, формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
При переведенні учнів ліцею №142 в приміщення НВК «Ерудит», буде порушено права учасників процесу навчального закладу, науково-методична та матеріально-технічна бази розраховані лише на кількість тих дітей, що на даний час навчаються в НВК, при подвійному збільшенні учнів будуть виникати черги в приміщеннях туалетів, що призведе до того, що не всі діти встигатимуть за коротку перерву зробити свої природні потреби. Адже саме для цього передбачені державні стандарти?
В частині будівлі НВК «ЕРУДИТ», де розміщується початкова школа, 4 поверх був запланований під одну паралель початкової школи, оскільки конструкція молодшої школи передбачає розміщення на кожному поверсі лише однієї паралелі, кабінети іноземної мови, художнього мистецтва.
Отже, при перенесенні матеріально-технічної бази та переведенні учнів ліцею № 142 до новобудівлі НВК «ЕРУДИТ» фактично буде порушено заплановану концепцію побудови молодшої школи, оскільки в приміщеннях, які були сконструйовані та заплановані архітекторами при побудові школи не для навчання (зона відпочинку), адміністрація НВК «ЕРУДИТ» буде змушена розмістити початкові класи, що набиратимуться в наступному навчальному році.
Відповідно до положень ч.1 ст. 6 ЗУ органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності відповідальні та підзвітні перед суспільством, ними забезпечується свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
Стаття 24 ЗУ вказує, що система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють не лише засновник закладу освіти, але й колегіальний орган громадського самоврядування.
Частина 8 ст. 70 ЗУ, визначає, що громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти здійснюються на принципах пріоритету прав і свобод людини і громадянина, взаємної поваги та партнерства, обов’язковості розгляду пропозицій сторін, пріоритету узгоджувальних процедур, обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей.
Також, ч. 3 ст. 39 Закону вказує, що у закладі загальної середньої освіти можуть діяти органи самоврядування здобувачів освіти та органи батьківського самоврядування.
На підставі вищевказаних статей, можу стверджувати, що навчальний та виховний процес в НВК «Ерудит» формується з урахуванням прав та свобод в першу чергу учнів даної школи.
Щодо обов’язковості розгляду пропозицій – стверджую, що Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) жодних пропозицій щодо збільшення кількості учнів в приміщенні НВК на розгляд батьківського самоврядування не вносив, пріоритет узгоджувальних процедур порушено, оскільки дані рішення прийнято в односторонньому порядку.
При поданні документів моєї дитини в НВК «Ерудит» було досягнуто певних домовленостей, попереджено про правила перебування в навчальному закладі, мною, як мамою визнано умови перебування моєї дитини безпечними, а тепер всі ці принципи та домовленості Департамент хоче порушити, тим самим порушуючи права моєї дитини.
На батьківських зборах, батьками було прийнято рішення про те, що ми проти, щоб в приміщення нашої школи НВК «Ерудит» було переведено інших учнів, бо це порушує права наших дітей.
Згідно положень ч. 1 ст. 29 Закону, батьки або особи, які їх замінюють, мають право вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей, звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей, захищати законні інтереси дітей.
Скориставшись своїм правом, я вибрала навчальний заклад НВК «Ерудит», з графіком роботи школи від 8:30 до 18:00, з перебуванням дитини в школі впродовж всього дня, з дотриманням навчального графіку, забезпеченням додатковими заняттями, з забезпеченням безпечного перебування дитини в приміщенні школи, тому захищаючи законні інтереси своєї дитини, вважаю дії представників Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) щодо переведення учнів ліцею №142 в приміщення НВК «Ерудит» незаконними, оскільки при поміщенні в школу додатково 530 учнів буде порушено навчальний процес, погіршено умови навчання моєї дитини, дана школа, спортзал, столова, класні кімнати, роздягальні не розраховані на таку велику кількість дітей. На обслуговуючий персонал збільшиться навантаження, що порушить санітарний стан в приміщеннях школи, перевантаження приміщення та персоналу столової.
Також, ч.2 ст. 55 ЗУ врегульовано питання, що батьки здобувачів освіти мають право захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти, звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти, обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти, а також завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові зміни та надавати згоду на участь у них дитини;
Згідно ч. 4 даної статті, органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.
Батьківське самоврядування та безпосередньо жодного з батьків учнів НВК «Ерудит» не було попереджено про дані зміни, ні Департамент, ні РДА не отримували відповідного погодження, що порушує законні права та інтереси не лише моєї дитини, але й кожного учня даного навчального закладу.
Враховуючи вимоги ч. 1-2 ст. 14 ЗУ, згідно якої метою позашкільної освіти є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності
Позашкільна освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.
Згідно ст. 1 Закону України «Про позашкільну освіту», заклад позашкільної освіти - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.
Відповідно до ст. 4 даного Закону, позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
На підставі ст. 6 вказаного Закону, вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів. Позашкільна освіта може здобуватися одночасно із здобуттям повної загальної середньої та професійної освіти.
Всупереч наведених вимог, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) та Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією вчиняються дії, щодо переведення в НВК «Ерудит» ще додатково 530 учнів, це ускладнить навчальний процес і можливо реалізувати лише шляхом запровадження навчання у дві зміни.
Практично всі учні даного навчального закладу отримують позашкільну освіту як в самому НВК так і в інших державних та приватних закладах позашкільної освіти. Розклад занять затверджений, діти протягом одного чи кількох років реалізовують свої права, а при запровадженні навчання в другу зміну, вони будуть позбавлені можливості відвідувати заняття у позашкільних закладах.
Такі дії порушують права моєї дитини, яка 6 днів на тиждень, а саме з понеділка по п’ятницю з 16 до 18 год та у неділю з 9 до 11 год займається в творчому колективі циркової гімнастики «Арена», у понеділок та четвер відвідує заняття з вокалу у колективі шоу-група «Альтана», у п’ятницю хор «Камертон» та у понеділок, середу і п’ятницю з 18 год до 19год 30 хв. відвідує заняття спортивного бального танцю «Аматорспртденс», всі гуртки знаходяться в ЦЮДТ Солом’янського району за адресою вул. Героїв Севастополя, 35а.
Відповідно до ч.2 ст. 9, Закону України «Про позашкільну освіту», державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти.
Також ч. 2 ст. 20, зазначає, що держава здійснює захист прав вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти та забезпечує організацію навчання і виховання неповнолітніх дітей.
Крім того, ст. 30 даного Закону регламентує, що посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про позашкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.
Поряд з цим, порушуючи порядок школи повного дня, порушуються вимоги трудового законодавства, оскільки більшість батьків учнів НВК «Ерудит» працюють і не мають можливості завозити дітей в школу о другій половині дня чи забирати швидше, щоб надати можливість навчатися в приміщенні школи учнів ліцею № 142.
Враховуючи все вищевикладене, дії представників Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації та Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації ) щодо переведення учнів ліцею №142 в приміщення НВК «Ерудит» є незаконними та суперечать вимогам ч.2 ст.2, ч.2,3 ст. 3 ч.1 ст.6, ч.1 ст. 13, ч.1,2 ст. 14, ст.24, ч.2, 4 ст.55, ч.8 ст.70 Закону України «Про освіту», ч.3 ст.6, ч.1,5 ст.14, ст. 15, ч.1,3 ст. 16, ч.1 ст.17, ч.1 ст.29, ст. 38, ч.3 ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. ст. 1, 4, 6, ч. 2 ст. 9, ч.2 ст. 20, ст. 30 Закону України «Про позашкільну освіту», а також нормам трудового законодавства.
В зв’язку з цим, прошу:
1. Припинити незаконні дії щодо переведення учнів ліцею №142 в приміщення НВК «Ерудит».
2. Взяти до уваги протоколи зборів Батьківського самоврядування.
3. Скасувати наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації та розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації ) щодо переведення учнів ліцею №142 в приміщення НВК «Ерудит».
4. Прошу Вас звернутися із зверненням до керівництва НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського» щодо виділення приміщення для профільного фізично-математичного ліцею № 142 на базі інституту, а також розглянути можливість розміщення матеріально-технічної бази та переведення учнів ліцею № 142 (у разі такої необхідності) до Вечірньої

З повагою,

Мати учениці 2-Б класу НВК «Ерудит»
жителька м. Києва вул. Лебедєва-Кумача, 7а
Солом’янського району
Н.Є. Шевченко
+380950038718, [email address]

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

Наша адреса:

[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]