Указ про мобілізацію

ЗАПИТ НА ІНФОР МАЦІЮ
згідно з Законом України
"Про доступ до публічної інформації"
Вих.№27/2024 20 березня 2024рік

Відповідно до: ч.2 статті 3 ,статті 8 , ч.2 статті 19 ,ч. 2 статті 34 ч.20 статті 106, пункту 31 частини першої статті 85 Конституцій України яка була прийнята Законом України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» за номером 254/96ВР від 28.06.1996 року ; п.2 ч.1 статті 2 , ч.1,2 статті 3, ч.1,2 статті 4, ч.1 статті 19 ,ч.2 статті 41 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» за номером 794-18 від 2.03.2014 року;ч.1 статті 2, ч.1,2, статті 3 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» за номером 3166-17 від 10.04.2011 року;статтей:1,2,3,4,5,6,7,10,17,29 2 Закону України «Про інформацію» за номером 2657-12 ,від 13.11.1992 року, постанови Верховної Ради України про введення в дію Закону України «Про інформацію» за номером 2658-XII від 2.10.1992 року; ч.1,2 статті 1,ч.1,2 статті 2 ,ч.1 п.1,3 статті 3, ч.1 п.1,2,3 статті4, ч.1 п.2 статті 5, ч.3 статті 9, ч.4 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» за номером 2939-17 від 09.05.2011 року.
Надайте наступну інформацію:

1)Чи надходило до Верховної Ради України або приймався нею Закон України про затвердження Указу президента України «Про загальну мобілізацію» від 18 травня 2024 року

З повагою Вадим Іванович

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

2 Attachments