Укладення з членом наглядової ради договору

Карабут Марина

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:
Пунктом 17 частини 2 статті 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради віднесено до компетенції загальних Зборів акціонерів.
Частиною 3 статті 51 ЗУ «Про акціонерні товариства» Порядок роботи, членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
На підставі вищевикладеного прошу роз’яснити:
1. чи є обов’язковим укладення з членом наглядової ради цивільно-правового чи трудового договору (контракту);
2. яка відповідальність передбачена діючим законодавством України за відсутність цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом наглядової ради.

З повагою, Карабут Марина

Zapyt, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

1 Attachment

Zapyt, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

2 Attachments