укриття пр. Правди 31 а

Доброго дня!

Запит
на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отри-мання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечуєть-ся обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпоря-дників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в проце-сі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця ін-формація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про до-ступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», Кодексу цивільного захисту України просимо повідомити про дату та підстави віднесення під-вального приміщення за адресою: м. Київ, просп. Правди, буд. 31 А, до фонду захисних споруд цивільного захисту міста Києва: сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття та надати підтверджуючі документи.
Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», просимо надати відповідь протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.
Відповідь за змістом вказаного запиту та підтверджуючі документи прошу направити на електронну адресу.

З повагою,
Наталія Шмайденко