Управління дозвільної процедури з питань зовнішньої реклами Дніпровської міської ради

Управління дозвільної процедури
з питань зовнішньої реклами
Дніпровської міської ради

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Рішенням Дніпровської міської ради від 31.01.2024 № 73/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 «Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів» створено управління дозвільної процедури з питань зовнішньої реклами Дніпровської міської ради зі статусом юридичної особи.
Рішенням Дніпровської міської ради від 31.01.2024 № 74/46 затверджено Положення про управління дозвільної процедури з питань зовнішньої реклами Дніпровської міської ради.
Відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпрі управління дозвільної процедури з питань зовнішньої реклами Дніпровської міської ради є робочим органом, який здійснює функції з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у місті Дніпрі.
Згідно із п. 2.3 Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпрі до повноважень робочого органу належить зокрема ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів.
Законом України “Про доступ до публічної інформації” визначено порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, що становить суспільний інтерес. Закон забезпечує прозорість та відкритість суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Реалізуючи право на доступ до публічної інформації передбачене ст. 5 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, що відповідає обов'язку, передбаченому ст. 14 цього Закону, розпорядників інформації надавати достовірну, точну та повну інформацію, прошу надати інформацію:
- копії дозволів на розміщення зовнішньої реклами на окремо розташовані рекламні засоби, строк дії яких продовжувався у період з 31.01.2024 по 11.04.2024.
Звертаю Вашу увагу, що запитувана інформація є вже заздалегідь відображеною та задокументованою, є готовим продуктом, є такою що отримана, створена в процесі виконання суб’єктом владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, знаходиться у володінні суб’єкта владних повноважень, не може бути обмеженою у наданні та не потребує у відповідь на запит створюватись!!!
Складений запит відповідає вимогам встановленим ст. 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Запитувана інформація не є інформацією з обмеженим доступом, конфіденційною та таємною.
Відповідно до ст. 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації” розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Згідно зі ст. 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Статтею 24 Закону України “Про доступ до публічної інформації” передбачено відповідальність за ненадання відповіді на запит; ненадання інформації на запит; безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; нездійснення реєстрації документів; навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

З повагою, Олексій Олександрович Овчаренко.
[email address]

Приоритет Управління реклами Дніпровської міської ради,

1 Attachment