Уточнення по доступу юросіб приватного права до реєстрів тергромади

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня!
Волевиявлення запит 20230827/1/2

Жінка з імям Зінаїда з повними правами за народженням,з єдиним і незмінним громадянством за народженням,що підтверджено відповідю з Офісу президента за номером 22/1-09/5714 від 29.11.2021, Автор вашу відповідь прийняв виключно для умовного ознайомлення і надання правової оцінки через дане волевиявлення .
Вірю ,що додержанням принципа верховенства права ,забезпечення пріоритету прав і свобод людини, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави та особи, яка виконує функції посадової особи міцевого самоврядування щодо утвердження захисту прав та свобод людини є основою виконання посадових зобов'язань.
Беручи до уваги максими права, з ціллюі розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, Автор проявляє волю опираючись на:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),
6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою, уточняє запитання щодо згідно писаної для вас статті 92 КУ законів України та регламенту міської ради та НПА відповідно яких ви здійснюєте господарську діяльність.
Автор увідомляє, що фіксується порушення права людини особами, які готували та давали відповідь в частині невизнання правосубєктності Людини (конституційний та міжнародний субєкт права) у даній відповіді та не виконуються зобовязання, які регламентовані міжнародними договорами. Тому автор не акцептує відповідь в частині звернення.

Автор уточнює запитання, так як одержав відповідь частково:
1) Надати копію паперового оригіналу розпорядження чернівецького голови від 21.05.2023 року 266-р, та перелік комунальних підприємств яким визначено дозвіл.

Автор очікує з відповідь від виключно посадової особи, яка дотримується принципу верховенства права, утверджує своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосубєктності та бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед жінкою з ім'ям : Зінаїда з повними правами людини за порушення права людини, відповідаючи на дане Волевиявлення. Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепта P.D.S.C.

Автор: Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р

Відділ звернень,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Українське телебачення у Європі відтепер безкоштовне​
http://h.holder.com.ua/c?tz&z1585&am...