Утворення та діяльності ТРЦК та СП

Доброго дня!

Керуючись стаття 40 Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.

Відповідно до ст.19 Загальної декларації прав людини та ст.10 Конвенції прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950 року) кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів, визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе, ратифікованої Законом України №631-ІХ від 20.5.2020)
------------
Щодо надання публічної інформації стосовно утворення та
діяльності Територіальних центри комплектування та соціальної підтримки (далї ТРЦК та СП)
1. Яким Законом України (далі ЗУ) були перейменовані, реорганізовані чи
скасовані Військовi комісаріати (Військкомати) ?
2. Відповідно до ст 92. Конституції України (далі КУ) ,надати відповідь,
яким ЗУ були створено ТЦРК та СП ?
3. Відповідно до ст 19. КУ, ,надати відповідь, яким ЗУ регулюється та регламентується діяльність ТЦРК та СП?
4. Які посвідчення у співробітників ТЦК та СП мають бути, яким законом/постановою затверджено їхній зразок?
5. Надати зразок посвідчення співробітника ТЦК та СП відповідно до ст. 57 КУ
6. Які документи мають бути у співробітника ТЦК і СП, що підтверджують його повноваження на перевірку документів громадян. Яким НПА це визначається?
------------
Звертаю вашу увагу на Указ Президента України №109, З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян…
Недопущення надання неоднозначних, не обґрунтованих або
неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням
строків, установлених законодавством, безпідставної передачі
розгляду звернень іншим органам;
викоренення практики визнання заяв чи скарг не обґрунтованими
без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними
рішень;
вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян,
порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення
громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до
відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності
за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо
розгляду звернень громадян;

Забороняю:
1. Приєднувати мене до фізичної особи, що є принижуванням гідності і заниженням людини.
2. Застосовувати, щодо мене у випадках звернення, усного чи письмового, та визначенні мого цивільного та правового статусу у будь-яких документах, форми “фізична особа”, бо фізичні особи з паспортами громадян України на території унітарної держави Республіки Україна — не є громадянами (визначення членів Генеральної Асамблеї ООН 1977р.), і навіть більше не є людьми.

Дякую за відповідь!

З повагою,
Олександр.

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

3 Attachments

Верховна Рада України

2 Attachments

Верховна Рада України

2 Attachments

1 Attachment

צ ̦.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]